5. jun

28Milioni ljudi još uvek spavaju i ne teže svesno Bogoostvarenju. Mogu da rade šta god požele sa svojim životom.

 

Oni koji su se tek probudili bi trebalo da pokušaju da postepeno pročiste svoj život. Ako kažete početniku da mora da odustane od svih nižih vitalnih sklonosti kada uđe u duhovni život, on nikada neće prihvatiti duhovni život. Ako uđete u duhovni život i kažete: “Danas ću pobediti sve svoje niže vitalne sklonosti”, onda će sutra vaš um posumnjati u neophodnost ovog samolišavanja i vaša životna energija će vas mučiti na sve načine. Ako ne postoji spremnost, pobuniće se protiv ove oštre discipline i uništiti vašu težnju, ili će vaše telo pružiti otpor i slomiti se. Idite polako ali sigurno. Kako budete napredovali u duhovnom životu, tako će automatski potreba za aktivnostima u nižem vitalu nestajati. Oni koji su stvarno napredni, osećaju da je život prave radosti zamenio život uživanja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"