5. oktobar

17Božija Milost se neprekidno spušta; to je apsolutno istinito. Mi treba da svakog dana ispraznimo svoju unutrašnju posudu, pa da je potom napunimo Božijim mirom, svetlošću i blaženstvom.

 

Treba da osetimo da je Božija svetlost stalno prisutna i da je više nego voljna da nas prosvetli. Jedino tako ćemo moći da iskoristimo Božiju Milost. A opet, ako propustimo Božiju Milost, ne treba da padamo u očajanje. Danas nismo pustili da sunčeva svetlost uđe u našu sobu, ali će sutra sunce ponovo biti tu. Ako danas, zbog neznanja, nismo dopustili da Božija Milost uđe u nas, nije strašno. Sutra ćemo sigurno biti spremni da Božija svetlost uđe u nas.

 

 

Ukoliko danas ne zadovoljiš
Božiju Milost
Kako ćeš sutra videti
Božije Lice Savršenstva?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"