6. april

101Postoje mnoge nebožanske sile koje se javljaju u obliku misli. Neproduktivne, štetne ili negativne misli moramo da kontrolišemo.

 

Te misli ili dolaze spolja i ulaze u nas, ili su već u nama, pa samo izlaze na površinu. Lakše je kontrolisati misli koje dolaze spolja nego one koje već postoje u nama. Ako neka nebožanska misao dolazi spolja, treba svesno da osetimo da imamo štit svuda oko sebe, ili pred sobom, kao zaštitu. Misli koje su već u nama i koje nam stvaraju probleme mnogo je teže izbaciti, ali to možemo da učinimo tako što ćemo proširiti svoju svest. Treba da upotrebimo svoju maštu da bismo proširili fizičku svest, kao kad rastežemo elastičnu traku, sve dok ne osetimo da nam se celo telo proširilo do Beskraja i postalo samo beli list beskrajno proširene svesti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"