6. januar

13Svaki tragalac ima u sebi dve ličnosti: jedna je čovek koji želi, druga je čovek koji teži.

 

Ovaj svet vam je doneo popriličnu frustraciju. Ko je odgovoran za tu frustraciju? Čovek želje u vama. Čovek koji teži u vama nikad neće biti frustriran; on će uvek nastojati da vidi svetlost na Božiji način. Ako stalno osećate prisustvo čoveka želje, on će vam dati ono što ima: frustraciju. Onda nećete videti smisao u životu. Ali ako osećate čoveka težnje u sebi, onda ćete u svakom trenutku videti blistavu svrhu u svom životu. Svaka misao, svaka ideja, svaki ideal će imati svrhu. Svaki trenutak će imati svrhu. U svakom trenutku ćete videti da deluje nešto beskrajno, svesno. Dakle, ako hoćete da otkrijete smisao svog života, molim vas da od sada nastojite da hranite i negujete čoveka koji teži u sebi. Onda ćete sigurno otkriti svrhu u svom životu.

 

Vi niste svog uma
Džungla želja.
Vi niste svog vitala
Zver uništenja.
Vi ste svog srca
Svetiljka težnje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"