6. jun

28Čistota je svesno osećanje jedinstva sa Najvišim.

 

Čistota je nešto što treba da stalno imamo u sebi, a ne nešto što možemo da dobijemo odnekud kada nam je potrebno. Čistota je nešto što se živi. Trebalo bi da osećamo da svet nije oko nas, nije ispred nas, već duboko u nama; prema tome, neophodno je da pokušamo da ostvarimo sopstveno pročišćenje i preobražaj sopstvene prirode. Što smo više iznutra pročišćeni i preobraženi, to će se brže dogoditi preobražaj sveta. Kada imamo čistotu, svet je ponosan na nas. Ako Majka Zemlja udomi jednu jedinu čistu dušu, njena radost ne zna za granice. Ona kaže: ”Evo, konačno, duše na koju mogu da se oslonim“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8