6. mart

3Prvo se posvećeno moli Bogu da te smatra sasvim Svojim. Tek tada ćeš ti biti u stanju da smatraš svet sasvim svojim.

 

Što više sledimo unutrašnji život, to će naš spoljašnji život imati više smisla. U suprotnom, spoljašnja dostignuća bez suštine, to jest, bez unutrašnjeg života, neće imati nikavog smisla. Ništa neće zadovoljiti ni vas ni mene ni bilo koga na zemlji osim unutrašnjeg života. Unutrašnji život je život duše, u kome stvarnost i božanstvenost stalno rastu. Zato vas molim da sledite unutrašnji život, a unutrašnji život će vas voditi, nadahnuti i uputiti kako da budete božanski i vrhunski uspešni u spoljašnjem životu.

 

Ti samo plovi
Brodom tvoje težnje.
Bog će nositi
Slavu tvog vrhunskog poduhvata.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"