6. novembar

25Ako možemo da o sebi mislimo kao o božanskim instrumentima, onda možemo i da osetimo da Bog doživljava iskustvo u nama i kroz nas.

 

U Božijem rečniku nema takve reči kao što je „neuspeh“. Ono što vidimo u njegovom rečniku jeste „iskustvo“. Neuspeh je iskustvo. Uspeh je iskustvo. Mi možemo, i trebalo bi, da ih prihvatimo sa istom radošću. Kada Bog nešto uradi na spoljašnjem planu, zbog naših unapred stvorenih ideja, mi jedan rezultat nazivamo uspehom, a drugi neuspehom. Ali, Bog ne koristi Svoj Um. Bog ispoljava svoje iskustvo kroz koje određeno ljudsko biće treba da prođe. On nam daje bilo koje iskustvo koje je potrebno da se ima. Ljudska bića, međutim, imaju unapred stvorene ideje o tome šta je uspeh. Ona se oslanjaju na spoljašnje rezultate. Neuspeh smesta uništava svo njihovo nadahnuće, a uspeh ih uznosi na nebesa. U Božijem slučaju, sve je to iskustvo. Dok počinje, deluje i dovršava, Bog samo ima niz iskustava.

 

Gospode Svevišnji,
Učini me Svojim posvećenim instrumentom,
Flautom,
Kako bi mogao da na meni sviraš
Sa Svojim sveprosvetljujućim
Sveoslobađajućim
I sveovekovečujućim
Blaženstvom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 23