6. oktobar

4Duša je beskrajno moćnija od mentalne sumnje.

 

Mi možemo i trebalo bi da stanemo na stranu pozitivnog. Potičemo od duše. U nama je duša; mi smo duša i mi smo za dušu. Uvek možemo da se postaramo da poistovetimo svoje fizičko biće sa dušom, koja je sva svetlost i blaženstvo. Kada u svakom trenutku osećamo da izrastamo u svetlost i blaženstvo duše, onda sumnja lako može da se preobrazi u božansko samopouzdanje. Tada ćemo reći: ”Ja sam Božije dete. Ako ja to ne mogu da uradim, ko može? Ja mogu i ja ću ostvariti Boga, ja mogu i ja moram da ispoljim Boga”. Možemo da negujemo ovu vrstu svesnosti. Sumnja će nas tada sigurno napustiti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"