7. jun

28Kako možete da težite za čistotom u fizičkom biću?

 

Pomoću neprestane uzdižuće molitve i neprestanog unutrašnjeg plača za svetlošću. Molite se i meditirajte za unutrašnju svetlost, uzvišenu svetlost, tako da ona može da uđe u vaš sklop i da vas prosvetli. Čistota u fizičkom može da se uspostavi jedino kada se svetlost Odozgo spusti u fizičko.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"