7. septembar

18Ljudi ne žele da budu izloženi svetlosti, mada nam je svetlost svima potrebna.

 

Mnogi ljudi zbog toga ne idu duhovnim Učiteljima, jer misle da će ih duhovni Učitelj odmah prozreti i reći: ”O, ti si još juče ili pre nekoliko meseci uradio veoma loše stvari”! Ali ovakav stav je žalosna greška. Duhovna svetlost nikada neće ništa javno razotkriti. Naprotiv, ona će ih prosvetliti i transformisati. Šta radi majka kada kod svog deteta primeti mane, nesavršenosti i slabosti? Ona ih brižljivo i u tajnosti sakriva. Ona nikada neće ni pomisliti da izloži svoje dete svetu. Tragalac u duhovnom životu mora da oseća da je dete Božanske Majke. Ona ima beskrajno više ljubavi i samilosti nego svetovna majka, pa kako onda Ona može da izloži Njeno dete? Ona prikriva njegove brojne nesavršenosti i u potaji ga navodi da postane svesno svojih mana. Ona to radi jedino zbog toga što ne želi da dete stalno ponavlja iste greške. Ali, ona se tu ne zaustavlja. Ona vodi dete još korak napred i preobražava njegov život tame u život svetlosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 4