8. avgust

33Spoljašnji uspeh je kao gusta džungla.

 

Možda je mi cenimo, ali u njoj ima mnogo tigrova. U njoj ne možemo naći sigurnost. Unutrašnji napredak  je kao bašta sa mnogo lepih i mirišljavih cvetova. Ako živimo u bašti svog srca i osećamo jedinstvo sa Bogom i Božijom Samilošću, naravno da ćemo onda biti sigurni. Sigurnost se nalazi samo u našoj veri u Boga i u našem uverenju da smo od Boga i da je Bog naš.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"