8. decembar

18Pravi duhovni Učitelj će reći da on nije Guru; jedini istinski Guru je Svevišnji.

 

Ljudsko biće je vođa samo nekolicini ljudi. Možda će to biti stotinu ili hiljadu ljudi, ili možda milioni ljudi. Ali istinski Guru, jedini stvarni Guru, je Bog. Ako prihvatate neko ljudsko biće kao svog Gurua, to je samo zbog toga što je ono prosvetljenije od vas. Ako je Guru, ljudsko biće, iskren i prosvetljen, on prima svetlost direktno od Svevišnjeg. Njega bi trebalo smatrati višim delom tragaočevog bića, a ne nekom drugom osobom. Pošto naše fizičko biće oseća da je naš um superiorniji, ono sluša um. Na sličan način, ako tragalac oseća da osoba koju je on prihvatio kao svog Gurua poseduje više svetlosti mudrosti od njega, on sluša tu osobu, ne sa osećanjem odvojenosti, već isto kao što bi slušao viši deo sopstvenog bića.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 12