8. septembar

18Vaše fizičko biće se možda plaši tamne noći prošlosti, ali vi treba uvek da gledate napred, da gledate ispred sebe.

 

Prošlost je prah. Ako se u vašem umu  javi prošlost i počne da vas muči onim što ste uradili pre dve nedelje ili pre dva sata i ako ta prošlost nije inspirativna i ohrabrujuća, ponovo je bacite u prah. Prošlost se mora sahraniti. Vaše duhovno biće treba da raste od ovog trenutka.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"