9. april

101Da bismo ostvarili pobedu, treba da budemo strpljivi, treba da budemo izdržljivi i, što je najvažnije, moramo da imamo snagu volje.

 

Ako nemamo snagu volje, onda je besmisleno da se borimo protiv bilo čega ili da pokušamo da preobrazimo bilo šta. Najpotrebnija nam je snaga volje. Ova snaga volje je ubeđenje naše duše. To je volja i rešenost naše duše.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"