9. avgust

33Kada osećamo jedinstvo sa celim svetom, nikada se ne osećamo nesigurno.

 

Šta je to osećanje univerzalnog jedinstva? To je Božija Svest, koja je sveprožimajuća i svegrleća. Običan čovek možda ne misli na Boga, ali odmah pomisli na svog brata, sestru, prijatelja, komšiju. Ako oseća da je ostatak sveta za njega i da nema razlike između njegovog postojanja i postojanja drugih ljudi, njegova svest će se odmah proširiti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"