9. septembar

18Ako možete da izbrišete prošlost i da budete spremni da uđete u večito novo, svesno i duševno, videćete da i to novo takođe ima svoju stvarnost, stvarnost koja ispunjuje više nego prošlost.

 

Tada ne može biti straha, nikada. Strah se pojavljuje jedino kada niste voljni da se odreknete svog starog života ili kada niste sigurni u novi život. Ali, ako vapite za svetlošću, ona će vas voditi, jer je to u samoj njenoj prirodi. Svrha vašeg života je da postanete sama svetlost. Ako celim srcem i spontano vapite za svetlošću, ne može biti straha.

 

 

Idite napred!
Zaronite unutra!
Letite visoko!
Smelost je najbolji način
Ljubavi prema Bogu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"