18U poređenju sa sumnjom, sve ostale prepreke blede do beznačajnosti.

 

U duhovnom životu mi se stalno borimo. Ne protiv spoljašnjih neprijatelja, već protiv svojih sopstvenih unutrašnjih neprijatelja: straha, sumnje, uznemirenosti i brige. Tragalac može da podlegne sumnji čak i ako veoma brzo napreduje u duhovnom životu, čak i ako je prešao veoma veliko rastojanje na duhovnom putu. Sumnja je skriveni otrov.

 

Ne sumnjajte
U postojanje Istine
Ako vi sami ne možete da je vidite.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Ne može biti straha kada živimo u sjaju duše.

 

Da bismo neprestano živeli u božanskom sjaju duše, potrebna je samo jedna stvar: neprestani unutrašnji plač. Kada se ovaj uzdižući plamen podiže prema Najvišem, on osvetljava sve oko sebe. Tama se preobražava u svetlost, sumnja u sigurnost, strah u snagu i smrt u Besmrtnost.

 

 

 

 

Pošto je tvoje srce probuđeno,
Moliš se i meditiraš
Da bi ugledao božansku svetlost.
A ta svetlost želi da vidiš da
Postoji drugi svet
Gde borave istina, mir i blaženstvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Svaki trenutak je prilika.

 

Svaki trenutak tokom meditacije je velika prilika, bez obzira u kakvoj svesti ste bili tokom dana, ili pre nego što ste seli da meditirate. U svakom trenutku tokom meditacije Svevišnji kuca na vrata vašeg srca. On stoji pred vratima vašeg srca i kuca da Mu otvorite. Ako ih držite zatvorena, On jednostavno odlazi. Bog ima lepe manire. On ne želi da vas ometa.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Strah će nas napustiti kada budemo osećali da nam je suđeno da uradimo nešto za Boga.

 

Reč “suđeno” iznosi na površinu hrabrost bez granica. Čak i ako je neko po prirodi slab, kada kaže da mu je suđeno da uradi nešto za Boga, hrabrost iz unutrašnjeg sveta odmah izlazi na površinu. On će se boriti protiv svih prepreka sa snagom i unutrašnjom rešenošću koja će ga iznenaditi. Prepreke mogu da se pojave u vidu nečistote, tame, ljubomore, straha i sumnje, ali će reč “suđeno” slomiti ponos svih negativnih sila. Sve što je nebožansko moraće da se preda pred snagom ove reči.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Naše telo je ograničeno; zbog toga se telo plaši. Naš vital je nesvestan; zbog toga se vital plaši. Naš um je mračan; zbog toga se um plaši. Naše srce je netežeće; zbog toga se srce plaši.

 

Da bismo svoje telo oslobodili straha, potrebno nam je veličanstveno iskustvo duše. Da bismo oslobodili vital straha, potrebno nam je svesno i dinamično širenje duše. Da bismo oslobodili um od straha, potrebno nam je preobražavajuće prosvetljenje duše. Konačno, da bismo oslobodili srce od straha, potrebno nam je ispunjujuće savršenstvo duše.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Trenutno se plašite smrti jer o sebi razmišljate kao o telu, umu, čulima.

 

Ali, doći će dan kada o sebi, zahvaljujući svojoj težnji,molitvi i meditaciji, nećete razmišljati kao o telu, već kao o duši. Od vas zavisi da li ćete o sebi razmišljati kao o telu ili kao o duši. Ako o sebi razmišljate kao o duši, to znači da ste već razvili unutrašnju povezanost sa Bogom. Ako znate da je duša vaša prava stvarnost, nećete imati nikakav strah od smrti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Možete da razmišljate o smrti na veoma značajan i umirujući način.

 

Imate mnogo soba u vašoj kući. Jednu sobu koristite kao dnevnu, drugu kao radnu, a treću kao svoju spavaću sobu. Kada idete na spavanje, ne kažete: ”Ne znam da li ću se sutra uopšte probuditi”! Ne, kada ste umorni, odete u svoju spavaću sobu i budite se sledećeg jutra kada se vaše telo odmori. Slično tome, u kući vašeg postojanja imate jednu sobu koja se zove smrt i drugu koja se zove život. Kada se umorite i poželite da se odmorite, otići ćete u drugu sobu. Treba da osetite da vam pripadaju obe sobe i da su one sastavni delovi vašeg bića.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 13