81Moramo da znamo da Bog ne deluje samo kroz nas, već i kroz druge. Bog takođe deluje i kroz naše takozvane neprijatelje. Ali, oni nisu naši pravi neprijatelji. Naši pravi neprijatelji su naša sumnja, strah, uznemirenost i zabrinutost.

 

Kada više ne budemo težili da usavršimo druge, već jedino da usavršimo svoj sopstveni život, bićemo radosni. Takođe, kada ne budemo ništa očekivali ni od koga drugog, već kada sve budemo očekivali jedino od Boga, steći ćemo radost. Kada budemo mogli da osetimo da nismo neophodni, da svet može savršeno dobro da ide dalje i bez nas, imaćemo radost. To je način na koji u svom životu možemo da steknemo obilje radosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

81Jedino davanjem sebe, a ne zahtevanjem, možemo da u životu steknemo više radosti nego napetosti.

 

Kada se javi napetost, to je zato što hoćemo da nešto bude urađeno na naš način, dok drugi žele da to učine na njihov način. Napetost počinje u umu, zato što mi vidimo svetlost na jedan način, a drugi je vide na neki drugi način. Zato tu nema mira, nema ravnoteže, postoji samo napetost. Napetost takođe nastaje i kada želimo da za tren oka uradimo nešto za šta su potrebna dva sata ili dva dana. Moramo da znamo da Bog o tome nije razmišljao na taj način. Bog hoće da mi potrošimo dva sata ili dva dana da bismo to postigli. Ako smo u stanju da mislimo na Božiji Čas, a ne na svoj sopstveni, to će nam doneti radost. Napetost nestaje iz našeg uma kada ovladamo veštinom predaje Božijoj Volji.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

 

81Ako želite da budete bogati, najpre probajte da postanete bogati po snazi srca.

 

Bogatstvo snage srca moći ćete da steknete ako osećate istinsku brigu za ostali svet. Svaki put kad nešto učinite za nekoga, treba da osetite da vam ta druga osoba čini veliku uslugu time što vam pruža priliku da iznutra napredujete. Ako budete mogli da na površinu iznesete moć svoga srca, automatski će doći i moć novca. Ako vam je potrebna moć novca, pružite drugima moć svoga srca i moć svoje brižnosti. To je jedini način da postanete srećni. Kada ste istinski srećni, nije vam teško da steknete moć novca.

 

 

Nedostatak novca
Odugovlači tvoje svetovno putovanje.
Nedostatak ljubavi
Odlaže tvoje životno putovanje.
Nedostatak težnje
Odlaže tvoje Božije putovanje.
Ipak, ako možeš da ostaneš srećan
Seme novca nići će u tebi,
Reka ljubavi teći će kroz tebe,
Planina težnje čekaće na tebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

81Mi možemo da steknemo trajnu unutrašnju radost neprestanim, bezuslovnim davanjem sebe.

 

Svaki put kad bezuslovno damo nešto svoje, Bog nam odmah zauzvrat poklanja nešto Njegovo. Ako bezuslovno damo ono što imamo – samo malo brižnosti, malo ljubavi – istog trenutka će u nas ući nešto božansko.

 

 

 

 

 

Budi iskren u svojim mislima,
Budi čist u svojim osećanjima.
Nećeš morati da trčiš za srećom.
Sreća će trčati za tobom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

81Istinska poniznost je osećaj jedinstva. Poniznost znači pružiti drugima radost.

 

Ako niste uspostavili unutrašnje jedinstvo sa drugima, ili niste u stanju da to učinite, možete da pokušate da im pružite osećaj da su važni isto kao i vi, ako ne i važniji. Pružajući drugima osećaj da su podjednako važni, ili važniji od nas, pokazaćemo svoju istinsku poniznost. Mi hoćemo radost ovde, na zemlji. Ali, kako da do nje dođemo? Ne stičemo radost gurajući se ispred ostalih, već puštajući druge da dođu do izražaja. Pravu radost stičemo davanjem sebe, a ne posedovanjem ili iskazivanjem sopstvene nadmoći. Kada pustimo druge da oni prvi dobiju radost, osećamo da je naša radost potpunija.

 

 Ako naučiš kako da usrećiš druge,

Bog će pohrliti ka tebi
Da ti podari Svoju neodoljivu Radost
I postane tvoj nenadmašni
I besmrtni saigrač.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

81Poniznost je neprestano davanje sebe.

 

Kada dobijemo pet dolara, mi postajemo kao dete koje misli da ima milion dolara. Podignemo nos visoko. Ne saginjemo se da bismo delili sa drugima. Drvo, međutim, nije takvo. Dok ne nosi plodove, dok je bez ičega, ono stoji uspravno. Ali, kada procveta i donese plodove, drvo se ne diže u visinu da bi dodirnulo nebo. Ono ne kaže: „Ja nemam ništa sa zemljom, zemlja je tako loša, tako nezahvalna“. Umesto toga, drvo se povija i deli svoje plodove sa svetom. Pre nego što dobije plodove, drvo postoji za sebe. Ali, kada nešto poseduje, kada počne da rađa plodove, ono svoje plodove nudi svetu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

 

81Kako život može da nam donese zadovoljstvo? Zadovoljni možemo da budemo jedino kada dajemo drugima, svom proširenom biću, čovečanstvu.

 

Radost možemo da steknemo jedino tako što ćemo postati jedno sa čovečanstvom, tako što ćemo podeliti svoju stvarnost sa drugima. Kada postanemo jedno, čitav svet nam je zahvalan. Ako smo ponizni, ako postanemo kao drvo koje neprestano rađa plodove, bićemo zadovoljni i bićemo u stanju da donesemo zadovoljenje Svevišnjem u čovečanstvu. Uvek mislite na zadovoljenje Svevišnjeg u čovečanstvu. Automatski ćete postati ponizni. Što više dajete od sveg srca i posvećeno, to više zadovoljstva dobijate od čovečanstva. A kada ste zadovoljni, dobićete sve što želite. Zato dajite, dajite, dajite – svesno, posvećeno, bezrezervno i bezuslovno. Videćete da ne dajete nikom drugom nego svojoj sopstvenoj proširenoj stvarnosti koja žudi za božanskim zadovoljenjem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 12