18U duhovnom životu ništa nije tako važno kao entuzijazam. Kada čovek izgubi entuzijazam, on gubi sve.

 

Kada se otisnemo u duhovni život, potreban nam je entuzijazam. Bez njega, ne bismo se pomerili ni za milimetar. Entuzijazam je veoma dobar, ali je preterana revnost loša. Ako jedemo više nego što možemo, pokvarićemo stomak. Ne smemo da osećamo da ćemo moći da ostvarimo Boga preko noći; ili, da trčimo u takmičenju u kome pokušavamo sve da pobedimo. Mi se takmičimo jedino sa sopstvenim neznanjem. Potrebno nam je strpljenje, baš kao i entuzijazam, da pobedimo u toj trci.

 

 

Opusti se,
Opusti se duševno,
Opusti se snažno.
Sigurno ćeš osetiti
Naviranje kreativne energije
I konstruktivnog entuzijazma.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

18Ako želite da volite Boga i da zato služite Bogu, onda je vaša duševna služba dragocenija Bogu nego što možete i da zamislite.

 

Posvećeno, odano služenje je od vrhovne važnosti. Ovo služenje može da bude raznovrsno: to može da bude fizički rad ili može da uzme oblik nuđenja posvećenih misli, ideja, ljubavi i brižnosti. Fizički možete da služite posvećeno, a duhovno možete da služite odano. Finansijski i materijalno možete takođe da posvećeno služite. Svaka osoba može da bude istinski božanski ponos Svevišnjeg. Fizičko služenje, vitalno služenje, mentalno služenje, psihičko služenje mogu da se polože pred Stopala Svevišnjeg. Najveće služenje je imati svesno, predano jedinstvo sa Svevišnjim. Ali, i sve ove ostale vrste posvećenog služenja znatno pomažu ulaženju u bezuslovno predan život. Počnite tamo gde ste sada i svakog trenutka ponudite svoje posvećeno služenje Svevišnjem.

 

Moj Gospode Svevišnji,
Moje srce ima jednu posebnu molitvu:
Žudim da budem
Svesno i stalno od koristi
U Tvojoj svetlosti služenja
I samo za Tvog Oka
Blaženstvo zadovoljstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18Čistota je tragaočevo unutrašnje sunce koje leči njegov spoljašnji život od bolesti podele.

 

Ako smo zaista čisti, mi ne vidimo nečistotu u drugima. Ako nismo čisti, u svima vidimo blato. Prave duhovne ljude nimalo ne uznemirava nečistota, jer poseduju neizmernu unutrašnju svetlost i ta svetlost je njihov spas. Stoga, ne tražite nečistotu u drugima; jedino mislite na sopstvenu unutrašnju svetlost. Što više unutrašnje svetlosti budete mogli da iznesete na površinu, to će ili nečistota koju vidite biti prosvetljena ili nećete uopšte videti nikakvu nečistotu.

 

 

Čovek čistote
Ne mora da zna
Kako da priđe svetu,
Jer njegov Gospod Svevišnji
Prilazi svetu
Pomoću njega.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18U životu postoje samo dve velike nedaće: jedna je da ne znamo šta da činimo, a druga je da ne možemo da zaboravimo ono što smo učinili.

 

Iz neznanja mi uradimo nešto što ne treba, a onda nas grize savest zbog našeg pogrešnog dela. Umesto toga, prvo što treba da nam padne na pamet je: „Ako ja imam moć da uradim nešto što ne treba, Bog ima moć da mi oprosti.“ Kada uradimo nešto veoma loše, ne smemo da osećamo da nema sile na ovom svetu koja može da poništi naše pogrešne postupke. Uradili smo nešto pogrešno, tačno je, ali Bog je beskrajno jači od nas, i treba da se setimo da je On neizmerna Samilost. Uvek kada meditiramo treba da osetimo da je Bog neizmerna Ljubav. On nas neće kazniti. Svojom beskrajnom Samilošću će nas preobraziti. Ali, ako hranimo osećaj krivice, Bog neće moći da nam pritekne u pomoć.

 

Ti želiš da sakriješ tvoj um koji je nešto skrivio,
Ali Bog želi da tvoj um koji je nešto skrivio
Izvede na svetlost,
Da bi jednog dana mogao da uživa
U visini savršenstva njegovog preobražaja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18U duhovnom životu ne treba da postoji nikakav strah.

 

Ako se molite Bogu Svemoćnom, meditirate na Boga Svemoćnog, zbog čega biste se plašili bilo čega ili bilo koga? Dete oseća da njegova majka ima svu moć ovog sveta. Kada se nečega uplaši, otrči svojoj majci jer njegova majka je ispunjena ljubavlju prema njemu. Isto tako ste i vi duhovna deca Boga, pa kada vas napadne bilo kakav strah – bilo na fizičkom, mentalnom ili vitalnom planu – odmah gledajte da otrčite vašem slatkom Svevišnjem, koji je sušta Samilost, sušta Ljubav, sušti Blagoslovi.

 

 

Ako zaista želiš da udovoljiš Bogu
Na Božiji sopstveni Način,
Nikada ne smeš da imaš
Ni dašak straha
U dahu svoje vere.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18Samo jedna osobina može da reši sve vaše probleme, a ta osobina je zahvalnost srca.

 

Svakog dana prebrojte latice vašeg srca zahvalnosti i svakog dana ponudite još jednu laticu Svevišnjem. Ako želite da date ime pojedinačnim laticama, možete da ih nazovete jednostavnost, čistota, poniznost i tome slično. Ali, smatrajte da je srce samo po sebi zahvalnost. To je jedina osobina koja će pomoći svim tragaocima ne samo da reše sve svoje probleme, nego i da u duhovnom životu trče najbrže.

 

 

Ništa drugo nije savršeno
I
Ništa drugo nikada ne može biti savršeno
Osim duševnog plača
Našeg plodonosnog srca zahvalnosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18Svi putevi negde vode. To "negde" može da bude plač uništenja vašeg života ili osmeh savršenstva vašeg srca.

 

Mi se trudimo da našim ljudskim egom uspostavimo jedinstvo sa drugima. Osećamo da smo sposobniji od drugih, pa nam to daje pravo na jedinstvo sa njima. Ali, ako pokušamo da upotrebimo ego kao sredstvo za uspostavljanje jedinstva, nikada nećemo uspeti. Naše jedinstvo sa drugima u potpunosti zavisi od naše duševne ljubavi. Ako koristimo razložni um, nikada u sebi ne možemo otkriti ljubav. Ako koristimo zahtevajući vital, nikada u sebi ne možemo otkriti ljubav. Ako, međutim, koristimo srce koje voli i ispunjava, onda jedinstvo postaje stvarnost u našem svakodnevnom životu.

 

 

Svaki dan sakupi cvetove ljubavi
Iz bašte tvog srca
I položi ih na oltar mira
Tvoje duše
Kao molitvu tvom Voljenom Svevišnjem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 32