101Ako budemo koristili um, izgledaće nam da ništa nije tako teško i komplikovano kao duhovnost.

 

Ali ako zaista hoćemo da vodimo duhovan život, ništa ne može biti jednostavnije pod uslovom da koristimo svoje srce. Kada srce hoće da se poistoveti sa nekim ili sa nečim, ono se služi osećajem ljubavi i jedinstva. A kada um želi nešto da sagleda, on se trudi da odugovlači i razdvaja. Um nesvesno uživa u komplikovanim i zbunjujućim stvarima dok se srce raduje jednostavnim stvarima.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Kada se dete rodi, majka troši mnogo novca kupujući mu najlepše i najskuplje stvari za odevanje. Ona želi da pokaže da je bogatija od komšija.

 

Dete bi bilo podjednako srećno i u jednostavnoj odeći, ali od samog početka ga uče da jednostavne stvari nisu dobre. Prirodno je onda da to dete, kada odraste, neće mariti za jednostavnost. Jednostavna osoba će imati samo ono što joj je potrebno i znaće razliku između onoga što joj je stvarno potrebno i onoga što samo želi. Međutim, mi osećamo da nam očajnički treba sve ono što želimo. Pokušavamo da posedujemo svet. Ali pre nego što u tome uspemo, na naše veliko iznenađenje, vidimo da svet već poseduje nas.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

101Biti jednostavan znači trčati ka Bogu bez tame, briga ili nečistote.

 

Bog je uvek jednostavan, samo što mi mislimo da je On komplikovan. Cela kosmička Igra je jednostavna, ali mi na nju gledamo iz drugog ugla, na smeten način. Za nas je sve komplikovano zato što stalno koristimo um. Ne želimo da idemo pravom linijom. Ako je put jednostavan i prav, mi osećamo da je bezvredan. Ne radujemo se ukoliko ne idemo vijugavim putem. Samo zbog toga što cenimo komplikovanost, mi ne idemo sunčanom stazom, jednostavnom, pravom putanjom. Od samog početka života navikli smo da radimo stvari na veoma komplikovan način, pa je jednostavnost za nas nešto izuzetno teško.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Nama je potrebna pomoć, nama je potreban blagoslov Svevišnjeg. Svevišnji želi da budemo slobodni od okova neznanja.

 

Onog dana kada se oslobodimo neznanja, Njegova Radost biće bezgranična. U ovom trenutku smo zaklonili božansko u sebi. Sa blagoslovima Svevišnjeg i uz vođstvo i staranje duhovnog Učitelja, kormilara broda našeg života, lako možemo da otkrijemo božansko u sebi. Istovremeno, možemo da preplivamo okean neznanja i da uđemo u okean Svetlosti. Kada uđemo u okean Svetlosti, ono što vidimo, osećamo i postajemo jeste pobeda. A čija je to pobeda? To je Pobeda Svevišnjeg.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Šta je najveća dužnost u ljudskom životu? Pobeda nad sobom, pobeda nad svojim bićem.

 

Ko nam, u stvari, donosi pobedu, kada pobedimo ono najniže u sebi? Ne mi, već Bog, Svevišnji u nama, jeste onaj koji pobeđuje. Uvek kada postignemo uspeh, ili kada nešto usavršimo, treba da osetimo nam je božanska moć u nama omogućila da to uradimo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Da bismo ostvarili pobedu, treba da budemo strpljivi, treba da budemo izdržljivi i, što je najvažnije, moramo da imamo snagu volje.

 

Ako nemamo snagu volje, onda je besmisleno da se borimo protiv bilo čega ili da pokušamo da preobrazimo bilo šta. Najpotrebnija nam je snaga volje. Ova snaga volje je ubeđenje naše duše. To je volja i rešenost naše duše.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Izvor negativnih sila u nama je neznanje. Neznanje je koren naših problema.

 

Čak i na zlo i na greh možemo da gledamo kao na neznanje. Na kraju će neznanje biti preobraženo u znanje. Kada iz vas progovori negativna sila, ona će vam reći: „Ti ne možeš biti Božije odabrano dete. Nemoguće! Uradio si milion pogrešnih stvari“. Negativna sila će vam reći da ne možete da postanete savršeni Božiji instrument i da ne možete da izrastete u samu Njegovu sliku. Vi morate odmah da joj odgovorite: „U redu, uradio sam milion pogrešnih stvari, ali to se tebe ne tiče. Ne tražim od tebe da me štitiš. Neću biti pod tvojom zaštitom, tvojim krilima. Ja sam pod zaštitom sveprisutnog, svemogućeg Svevišnjeg “. Pozitivna sila će vam odmah reći: „Da, ti već jesi instrument, izabrani Božiji instrument. Izrastaš u sam lik Božiji jer sam Bog raste u tebi i kroz tebe. Na nesreću, nisi još toga svestan. To je razlog tvoje patnje“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9