101U svakom trenutka mi imamo ili dobre ili loše misli; ili božanske, ili nebožanske misli.

 

Ako neprestano gajimo dobre misli, čiste misli, božanske misli, negativne sile ne mogu nikako da ostanu u nama, jer dobro znaju da će se ugušiti čim uđu u nas. Za njih nije ostalo mesta.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Postoje mnoge nebožanske sile koje se javljaju u obliku misli. Neproduktivne, štetne ili negativne misli moramo da kontrolišemo.

 

Te misli ili dolaze spolja i ulaze u nas, ili su već u nama, pa samo izlaze na površinu. Lakše je kontrolisati misli koje dolaze spolja nego one koje već postoje u nama. Ako neka nebožanska misao dolazi spolja, treba svesno da osetimo da imamo štit svuda oko sebe, ili pred sobom, kao zaštitu. Misli koje su već u nama i koje nam stvaraju probleme mnogo je teže izbaciti, ali to možemo da učinimo tako što ćemo proširiti svoju svest. Treba da upotrebimo svoju maštu da bismo proširili fizičku svest, kao kad rastežemo elastičnu traku, sve dok ne osetimo da nam se celo telo proširilo do Beskraja i postalo samo beli list beskrajno proširene svesti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Svakome je potrebna pobeda. Postoje dve vrste pobede. Jedna je prolazna, privremena, kao nasip od peska. Druga je večna, neprolazna.

 

Kada uz pomoć sile izvojujemo pobedu, ona ne traje. Ali kada pobedimo zahvaljujući jedinstvu svoje duše sa Svevišnjim i blaženstvu duše, ta pobeda traje zauvek. Čovek koji je po prirodi kukavica želi da pobedi strah. On oseća da će, ako bude mogao da pobedi strah, postati istinsko sopstvo, neustrašivo božansko sopstvo. Siromašan čovek želi da postane bogat; želi da postane multimilioner. Oseća da će gomilajući novac odneti pobedu nad siromaštvom. Duhovan čovek želi da pobedi neznanje, ograničenje, vezanost i smrt. On oseća da, pobeđujući neznanje, može da ostvari jedinstvo sa Besmrtnošću.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Ako ne reagujemo kada kucne Božiji Čas, nećemo moći da započnemo svoje putovanje.

 

Put je dug, veoma dug. Ako zbog lenjosti ne odgovorimo na poziv kada kucne Čas, mi nesvesno produžavamo svoj put. Um potpuno uranja u neznanje i počinje da oseća da je put duži od najdužeg. Sledeća nebožanska sila je u nama je povlađivanje sebi. Ako uđemo u svet samopovlađivanja, onda ćemo, umesto da trčimo napred, trčati unazad. I svaki put kada potrčimo unazad, opet sklapamo prijateljstvo sa našim starim prijateljem, sumnjom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Mi ne možemo da procenimo druge. Ne znamo njihovu visinu; ne znamo njihovu dubinu.

 

Mi ne znamo šta se stvarno zbiva u srcu drugih ljudi. Kosmička Volja je ta koja se sprovodi u svakom pojedincu. Mi nismo u položaju da procenjujemo druge. Svaku osobu vodi, oblikuje i uobličava Volja nevidljive Ruke. Trebalo bi da sledimo put vere. Vera je komandant u nama. Vera nam govori o postojanju Suštine i Istine u nama, za nas. Vera nam, zatim, kaže da mi ne samo da otelotvorujemo Istinu, večnu Istinu, beskrajnu Istinu, već da smo mi sami ta transcendentalna Istina, univerzalna Istina.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

101Sumnja je skoro neizlečiva bolest u nama.

 

Ako sudimo drugima svojim neprosvetljenim ljudskim umom, intelektualnim umom, varljivim umom, ti ljudi ne gube ni mrvicu od svog ostvarenja, svoje suštine. Ali mi gubimo. Kako gubimo? Kada počnemo da sumnjamo u druge, gubimo nešto od sopstvenog postojanja za spoljašnji svet; nešto od naše sopstvene realnosti odlazi. Prvo sumnjamo u nekog i odmah zatim pokušavamo da vidimo da li smo u pravu što sumnjamo u tu osobu. Zatim počnemo sebi da sudimo i da sumnjamo u sebe. Kada sumnjamo u sebe, gubimo sve.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

101Nesigurnost je otrovna bolest.

 

Nesigurnost počinje u umu, ali na početku um nije svestan nesigurnosti. Iz uma, nesigurnost ulazi u životnu energiju i na kraju dospeva do fizičke svesti. Tada smo potpuno svesni prisustva nesigurnosti. Ako je se ne oslobodimo, njen otrov se širi i konačno razara ceo naš sistem. Strah je još gori. Strah od nepoznatog je kobna bolest u životu tragaoca, da i ne govorimo o strahu od nespoznatljivog. Tragalac se plaši svega onoga što nije obuhvaćeno njegovim poljem znanja. Plaši se drugih ljudi, plaši se nepoznatog, plaši se prostranstva; konačno, plaši se sebe samog. On se u svakom trenutku plaši sopstvenih stvari, a da i ne govorimo o drugim ljudima i onome što su oni postigli.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11