18U svojoj jutarnjoj meditaciji budite redovni, budite tačni i budite iskreni.

 

Meditaciji je potreban praktičan rad. Morate da vežbate da biste postali spontani u meditaciji. Zbog čega ste jednog dana gladni, a drugog niste? Ako na spoljašnjem planu naporno radite, sigurno ćete ogladneti. Ako na fizičkom nivou pretrčite nekoliko milja, morate da ogladnite. Slično tome, ako naporno radite na unutrašnjem planu, bićete blagosloveni prijemčivošću. Ako na unutrašnjem planu duševno i posvećeno zaplačete, možete da stvorite prijemčivost, a unutar prijemčivosti osetićete zahvalnost. Čim osetite zahvalnost, vaša meditacija će sigurno postati spontana.

 

 

Beskrajno je teže
Iskrenom tragaocu za istinom
I onome ko istinski voli Boga
Da nastavi da spava
Nego da se probudi rano ujutro
U Božijem odabranom Času
Da bi meditirao.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18Da li je pakao na ovoj zemlji? Sumnjajući um ima i jeste jedini odgovor. Da li je Raj na ovoj zemlji? Srce koje teži ima i jeste jedini odgovor.

 

Raj i Bog nisu visoko iznad nas, negde veoma daleko; oni su duboko u nama, u našim srcima. Raj nije neka udaljena zemlja gde ima drveća i kuća i drugih predmeta; to je nivo svesti u nama. Tragaoci za večnom Istinom ostvariće svoj večni Raj u svojim srcima koja teže. U svakom trenutku mi u sebi stvaramo Raj ili pakao. Kada gajimo božansku misao, misao koja nas proširuje, misao koja ispunjava, u sebi stvaramo Raj. Kada gajimo nebožanske, ružne, mračne, nečiste misli, ulazimo u sopstveni pakao.

 

 

Neustrašivo ispitaj svoj um.
Pažljivo pretraži svoje srce.
Bićeš u stanju da pronikneš u Raj
U svom životu posvećenosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18Svesno ispitivanje sebe je najpovoljniji početak Bogoostvarenja.

 

Bogoostvarenje podrazumeva otkrivanje sebe u najvišem smislu te reči. Čovek svesno ostvaruje svoje jedinstvo sa Bogom. Sve dok tragalac ostaje u neznanju, osećaće da je Bog neko ko ima beskrajnu moć, dok je on, tragalac, najnemoćnija osoba na svetu. Ali, onog trenutka kada ostvari Boga, dolazi do spoznaje da su on i Bog apsolutno jedno i u unutrašnjem i u spoljašnjem životu. Bogoostvarenje podrazumeva da se čovek poistoveti sa svojim apsolutno najvišim Sopstvom. Kada neko može da se poistoveti sa svojim najvišim Sopstvom i u toj svesti ostane zauvek, kada može da je otkrije i ispolji po sopstvenom nahođenju, to je Bogoostvarenje.

 

 

Postoje dve vrste odgovornosti.
Jedna je priprema
A druga je ostvarenje.
Priprema je tvoja odgovornost.
Ostvarenje je Božija odgovornost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18Šta je radost? To je ptica koju svi želimo da uhvatimo. To je ista ona ptica koju svi volimo da vidimo kako leti.

 

Neophodno je da vidimo da Bog ne deluje samo u nama, nego isto tako i u drugima. Bog takođe deluje u našim takozvanim neprijateljima. Ali, to nisu naši pravi neprijatelji. Naši pravi neprijatelji su naša sumnja, strah, strepnja i zabrinutost. Kada ne žudimo da usavršavamo druge, nego se jedino trudimo da usavršimo sopstveni život, bićemo radosni. Ako možemo da osetimo da nismo nezamenljivi, da bez nas svet može savršeno dobro da nastavi dalje, imaćemo radost. To je način na koji svi možemo da steknemo obilje radosti u našem duhovnom životu.

 

 

Nećeš pronaći nimalo radosti u pećini svog uma,
Ma koliko puta na dan
Da uđeš u nju.
Radost je tamo gde je tvoje srce koje voli.
Radost je tamo gde je tvoj energični život.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18Ne dozvoli da ti napetost uništava život ako želiš da uspeš u životu molitve i nastaviš dalje u životu ispoljavanja.

 

U svakodnevnom životu možemo da imamo više radosti i manje napetosti jedino davanjem sebe, a ne zahtevanjem. Tamo gde ima napetosti, to je zbog toga što želimo da nešto bude urađeno na naš način, dok ostali žele da to urade na svoj način. Napetost nastaje u umu jer mi vidimo svetlost na jedan način, a drugi je vide na neki drugi način. Zato tu nema mira, nema staloženosti, postoji samo napetost. Do napetosti dolazi i kada hoćemo da za tren oka uradimo nešto za šta je potrebno dva sata ili dva dana. Treba da znamo da Bog to nije tako zamislio. Bog želi da potrošimo dva sata ili dva dana da to postignemo. Ako možemo da imamo na umu Božiji Čas, a ne naš sopstveni čas, bićemo radosni. Napetost odlazi iz tragaočevog uma kada ovlada umećem predaje Božijoj Volji.

 

Neka tvoje srce
Kaže tvom umu
Da Bog ima potpunu kontrolu
Nad tvojim životom.
Odmah ćeš primetiti
Da je tvoja napetost prestala,
A da se tvoje pouzdanje svom snagom vratilo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

18Ne brini! Onaj ko brine, samog sebe pokopava uz dobrovoljnu pomoć današnjih jakih ruku i sutrašnjih ravnodušnih očiju.

 

Ne brinimo zbog budućnosti. Mislimo na sadašnjost. Ono što posejemo, to ćemo i požnjeti. Možda u prošlosti niste posejali pravo seme. Recimo da u prošlosti vaš unutrašnji vapaj nije bio intenzivan i da zbog toga vaša težnja sada nije jaka. Ako sada posejete seme, ono će proklijati i postati biljka i konačno će izrasti u ogromno banjan drvo. Dakle, ako posejemo pravo seme – to znači, težnju – onda će drvo težnje dati plod koji nazivamo ostvarenje. Ali ako u sebi ne posejemo pravo seme, kako da dobijemo pravi plod? Zato ne brinimo zbog budućnosti. Uradimo ono što treba danas, u ovom trenutku, sada i ovde. Pokušajte da težite sada i prepustite budućnosti da se sama pobrine za sebe.

 

Zato što sam tragalac za istinom,
Budućnost teče ka meni.
Zato što volim Boga,
Živim u večnom Sada.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

 

 

Slađe je od najslađeg,
Veće je od najvećeg
Čovekovo zahvalno srce.

 

 Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

18Neuspeh nagoveštava da nam nedostaje neprikosnovena odlučnost. Uspeh nagoveštava da imamo ogromnu moć koncentracije. Napredak nagoveštava da je kruna Božije Volje u nama i za nas.

 

U našem običnom životu, kada u nečemu ne uspemo, mi osećamo da je ceo svet izgubljen. Izuzetno nam je teško da svoje žalosno iskustvo prepustimo zaboravu. Kada uspemo, ponekad postajemo nadmeni od ponosa. Ponos gajimo zbog svog ega. Ponekad preuveličavamo svoje dostignuće više nego što se može i zamisliti. Ponekad želimo da dokažemo svetu da imamo ili jesmo nešto iako u suštini to nije istina. Trudimo se da navedemo druge da osete kako smo izuzetni, a u dubini svog srca znamo da je to laž. Kada nam je stalo do napretka, mi želimo da budemo jedino ono što Bog hoće da budemo. Ne želimo baš nikakvo uvažavanje od sveta. Ne želimo da nas svet precenjuje ili potcenjuje; jedino želimo da nas svet prihvati.

 

Ko može da odredi
Kolika je razdaljina između
Mojih poznatih godina neuspeha
I mojih nepoznatih godina uspeha,
Ako ne tragalac za istinom u meni
I zaljubljenik u Boga u meni?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 27