3Bog igra  božansku Igru i otkriva Sebe u svakom trenutku u nama i pomoću nas.

 

Ko je Bog? Bog je naša sopstvena vrhunska stvarnost. On je jedan, ali je i mnoštvo. Kada gledate  svoj prst, odmah možete da osetite da je on deo vašeg tela, jer od njega ne možete da se odvojite. Na isti način, ljudsko biće ne može nikada da se odvoji od Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

3Mi znamo da postoji nešto što nazivamo dušom. Duša je Božiji predstavnik ovde na zemlji, Božija iskra.

 

Bog je u duši i sa dušom i neprestano je vodi. On treba da ispuni posebnu božansku misiju kroz vašu jedinstvenu dušu. Da bi ispunio tu misiju, On će kao svoj odabrani instrument upotrebiti vašu dušu i nijednu drugu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

3Težnja je početak našeg putovanja. Težnja je tok našeg putovanja i samo to neprestano, beskrajno putovanje.

 

Težnja je unutrašnji plač. Plač nas oslobađa mreža neznanja. Ovaj nas plač konačno ujedinjuje sa Večnošću, Beskrajem i Besmrtnošću. Kada težimo, mi osećamo da u nama postoji jedna uzvišenija stvarnost koju, nažalost, trenutno ne možemo da smatramo svojom. Ali doći će vreme kada ćemo zahvaljujući svojoj težnji moći da smatramo ovu uzvišeniju, vrhovnu Stvarnost svojom, potpuno svojom. Uvek kada težimo, iznosimo na površinu sopstvenu skrivenu, božansku, besmrtnu Stvarnost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

3Da biste išli nekim duhovnim putem, morate da imate izvesnu težnju. Ali ako budete samo čekali na ovu dinamičnu i duhovnu energiju, nikada nećete ni početi svoje putovanje.

 

Ako zaista želite duhovni život, počnite ma gde da se nalazite. Ako posedujete samo malo energije, ako je vaša težnja gotovo nikakva, zaronite duboko u sebe. Stići ćete do Unutrašnjeg Bunara, Izvora težnje. Ne možete preko noći da postanete multimilioner. Morate da počnete sa jednim novčićem. Slično tome, ako imate malo težnje, a stvarno vam je stalo do Boga, onda počnite da izgovarate Božije Ime jedanput dnevno, rano ujutru. Ako iskreno vapite za Bogom, onda možete da započnete svoje duhovno putovanje, bez obzira gde se nalazite.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

3Smatrajte svoje zemaljske dužnosti božanskim dužnostima. Videćete da je Bog odgovoran za plodove vaših dela.

 

Ako ste predali Bogu sve što imate i sve što jeste, možete da osetite da je Bog odgovoran za sve vaše aktivnosti. Ako osećate da ste vi odgovorni za svoju decu, svoje roditelje, svoje prijatelje i ako osećate da vi treba da upalite plamen težnje ili prosvetlite njihovu neprosvetljenu prirodu, onda grešite. Nećete dobiti ni mir za sebe niti ćete moći da ponudite mir bilo kom Božijem čedu na zemlji. Bog je odgovoran; Bog je neophodan. Vi treba da radite duševno, posvećeno i bezuslovno da biste videli Boga u svakom ljudskom biću u svakom trenutku. Svesnom i stalnom predanošću Volji Božijoj bićete u stanju da to osetite.

 

Sada kad si postao
Osvit predanosti tvog života,
Bog ti daruje
Nebo Besmrtnosti Njegovog Srca.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Božija Milost može da izbriše i izbrisaće prošlost samo ako ste spremni da se suočite sa činjenicama svog sadašnjeg života i prevaziđete ih.

 

Kad radimo nešto pogrešno, ako znamo da postoji neko ko ima bezgraničnu Milost, bezgranično Saosećanje, onda pođimo Njemu da nas izbavi. Ali mi takođe moramo da svesno razumemo da ne treba da činimo pogrešne stvari zato što će nas pozvati na odgovornost zakon karme, zakon uzroka i posledice. Ako stalno radimo loše stvari, kako onda možemo da očekujemo bolji život, ispunjeniji život? Ne. Za njega moramo da platimo. U svakom trenutku nam Bog daje priliku ili da uradimo ispravnu stvar, ili, ako se sprijateljimo sa neznanjem, da uradimo pogrešnu stvar. Dakle, to zavisi od nas. Ako uradimo pravu stvar, naravno da ćemo u svom životu imati Božiju svetlost, mir, blaženstvo, sklad i savršenstvo. A ako uradimo pogrešnu stvar, moramo da platimo kaznu koju odredi zakon karme.

 

Nijedno iskustvo nije besplatno
U spoljašnjem svetu.
Nijedno ostvarenje nije besplatno
U unutrašnjem svetu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Ako stalno gajimo dobre misli, božanske misli, čiste misli, negativne sile ne mogu ostati sa nama.

 

Svakoga dana, rano ujutru, bar pet minuta treba da uvežbavamo našu pozitivnu misao, pozitivnu volju, pozitivnu silu. Šta podrazumevamo pod pozitivnom silom? Podrazumevamo da Istina postoji u nama i da se ostvaruje. Potom nastojimo da osetimo da je ta Istina već otelotvorena. Na kraju, nastojimo da osetimo da Istina treba da se otkrije i ispolji pomoću nas. Tada ne može biti nikakve negativne sile da nas uznemirava ili nam uništava težnju. Veoma često mi dopuštamo negativnim silama da nas napadaju. Ako im ne pružimo priliku, negativne sile moraće da ostanu na hiljade milja daleko od nas.

 

 

Samo više voli viši život.
Niži život
Automatski će te izbegavati.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8