25Nikad nije kasno da se nečija priroda potpuno preobrazi.

 

Još jedan način da se preobrazi ljudska priroda jeste da se u svakom ljudskom biću vidi samo svetlost i ništa drugo. Upravo zato što vidimo nešto nebožansko u sebi i drugima, postalo nam je nemoguće da preobrazimo svoju prirodu ili ljudsku prirodu u celini. Ako bez obzira šta drugi čine, govore ili šta jesu svesno i stalno možemo da vidimo samo božansku svetlost u njima - svetlost koju mi donosimo odozgo - onda će ljudska priroda automatski biti preobražena. Ako vidimo svetlost u svakom pojedincu i u našoj sopstvenoj prirodi, onda je ne samo moguće, nego i neizbežno, da se ljudska priroda i priroda zemlje preobraze.

 

Suoči se sa svojom nižom prirodom
Hrabro.
Tvoja viša priroda
Samo što nije doprla do tebe
Srećno
I ponosno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Bog želi da bude prvi koji će aplaudirati vašem unutrašnjem prosvetljenju i spoljašnjem preobražaju.

 

Jedan način da se preobrazi ljudska priroda je da se odozgo donese božanska, sveprosvetljujuća svetlost Svevišnjeg, koja uvećava posudu prijemčivosti pojedinca. Pre nego što se ljudska priroda preobrazi, ona je puna tame. Tama se može ukloniti jedino tako što se u nju unese svetlost, i ni na koji drugi način. Mi treba da svesno i stalno donosimo svetlost odozgo, a potom da proširimo svoju prijemčivost. Što više širimo svoju prijemčivost, to više svetlosti možemo da držimo u sebi.

 

 

Polako, um
Postaje čist.
Postojano, srce
Postaje čisto.
Bezuslovno, duša
Ispoljava Svevišnjeg.
Vrhunski, naš Voljeni Svevišnji
Ispunjava Sebe
U Svom detetu-tvorevini.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Ako postanete apsolutno iskreni tragaoci, onda ćete bez obzira gde ste ili sa kim ste sigurno osećati jedan unutrašnji vapaj. Taj unutrašnji vapaj može da postane i postaće stalan ako je vaše srce potpuno iskreno i čisto.

 

Kada svakodnevno radite sa ljudima koji ne teže, možete održati svoju visoku težnju na isti način na koji najbolji učenik u razredu uspeva da uči zajedno sa lošim učenicima. Najbolji učenik zna da ima cilj. On treba da potpuno nauči svoje lekcije, treba da zadovolji svog učitelja, treba da bude prožet svetlošću znanja; za razliku od toga, loši učenici to ili ne znaju, ili ne mare za sve to. Slično tome, kada radite sa ljudima koji ne teže, treba da svu pažnju posvetite svom unutrašnjem životu težnje. Treba da osetite da vaš život težnje ima jasan cilj: ostvarenje najvišeg Apsoluta.

 

Vaš život težnje
Sigurno će biti blagoslovljen
Opijenošću Bogom.
To je samo pitanje
Kratkog vremena!

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25U časovima svog nemira, on meditira na Boga bezuslovno. U svojim mirnim časovima, on meditira na sebe, budućeg Boga.

 

Ako je neko iskren i iskreno teži, on se moli i meditira na božanski način, u skladu sa svojim sposobnostima. On čini sve što može, a istovremeno gleda sve probleme, nevolje i sile oko sebe. On kaže: „Ja sam obavio svoj deo. Sada je Božija stvar da me oslobodi od tih nebožanskih sila ili neprijatnih iskustava“. To je najbolji stav. Ako svakog dana, dok meditiramo, možemo da zaronimo duboko unutra, postaćemo posmatrači, svedoci. Ali, ako ne možemo da svakog dana u svojoj meditaciji zaronimo duboko unutra, sledeća najbolja stvar je da postupamo kao junaci i da rezultate svojih dela ponudimo Bogu. Rezultat može da poprimi oblik poraza. Ali, ako smo u stanju da rado ponudimo taj rezultat Bogu, onda postupamo kao božanski junaci.

 

Nema razlike, nikakve,
Između božanskog junaka
I najboljeg čoveka od dela.
Nema razlike, nikakve,
Između najboljeg čoveka od dela
I čoveka koji voli da udovolji Bogu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Tvoj um ima bujicu pitanja. Postoji samo jedan učitelj koji može da na njih odgovori. Ko je taj učitelj? Tvoje srce koje voli tišinu.

 

Postoje dva značajna puta koji mogu da nas odvedu našem suđenom Cilju. Jedan put je mentalni put, put uma; drugi je psihički put, put srca. Oba ta puta će nas odvesti našem suđenom Cilju, ali je jedan put kraći i sigurniji, a to je put srca. Kada sledimo put uma, sumnja može da nas odnese u svakom trenutku. Svetovne informacije mogu da značajno smanje našu težnju. Ali, put srca je obasjan suncem. Kada sledimo taj put, uvek duboko u sebi osećamo kao da jelen hita prema suđenom Cilju.

 

 

Moje srce gleda
U daleku svetlost sutrašnjice.
U njemu nema
Ni trunke straha.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Svaka molitva je božanski važna. Svaka meditacija je vrhunski značajna. Svako iskustvo je duševno plodno.

 

U početku, zahvaljujući našoj meditaciji, mi osećamo da jedino Bog sve čini a da smo mi samo instrumenti. Ali vremenom, kada zaronimo duboko unutra, mi vidimo da je On ne samo Onaj koji čini, već da je On i samo delo, i da On nije samo delo, već i rezultat tog dela. Da pojednostavimo stvari, možemo reći da meditacija predstavlja Božije svesne i samilosne naloge nama, a molitva znači naš duševni razgovor sa Bogom. Kad meditiramo, Bog nam govori, a mi veoma posvećeno slušamo. Kada se molimo, mi govorimo Bogu, a On sa velikom samilošću sluša.

 

 

Kad meditiram na Boga,
Vidim Ga
Na krilima tišine.
Kada se molim Bogu,
Vidim Ga unutar
Pećine zvuka.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Molitva je tajna izvanrednog uspeha. Meditacija je tajna dragocenog napretka.

 

Meditacija i molitva su dve različite vrste razgovora, ali služe istoj svrsi. Kada se molimo, mi govorimo Bogu;  mi Mu kažemo sve o našim potrebama i o našim duševnim očekivanjima. Pomoću naše molitve, mi tražimo od Boga sve što želimo, a sve ono iz samog našeg bića što bismo hteli da ponudimo Bogu, mi nudimo pomoću naše molitve. Ali, kada meditiramo, mi ostajemo tihi, potpuno tihi, i tražimo od Boga da deluje u nama i pomoću nas. On nam daje naloge, a mi se trudimo da izvršimo Njegovu izričitu Volju.

 

 

Gospode Svevišnji,
Pomogao si mi
Da ti govorim.
Dopusti mi sada da ja pomognem Tebi
Tako što ću Te slušati.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 26