3Meditiraj, meditiraj, meditiraj! Obrati više pažnje na svoju meditaciju. Provodi više vremena u meditaciji. Meditiraj duševno, molitveno i posvećeno.

 

U ovom svetu sve što činimo, činimo zato što to volimo. Činimo stvari za ljudska bića, za naše rođake, našu decu, jer ih volimo. Stičemo sposobnosti jer imamo jako interesovanje za njih. Ako osećamo da imamo pravu ljubav prema meditaciji, lako možemo da meditiramo. U sebi moramo da razvijemo ljubav prema meditaciji. Meditacija nije objekat. Meditacija je subjekat. Uživamo da proučavamo istoriju jer volimo da znamo o velikim događajima u svetu i važnim ličnostima u istoriji. Slično tome, ako imamo pravu ljubav prema Bogu, uradićemo ono što je neophodno da se On voli. Počećemo da meditiramo.

 

Samo brzi podsetnik da meditiraš.
Meditiraj duševno;
Pobedićeš noć neznanja
Lako.
Samo brzi podsetnik da meditiraš.
Meditiraj bezuslovno,
Steći ćeš Gospoda Svevišnjeg
Trajno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Misli na druge. Tvoje srce biće zadovoljno tobom. Oslobodi druge svog stiska. Tvoj Bog biće zadovoljan tobom.

 

Kako možemo imati nevezanost? Uz pomoć težnje. Nevezanost ne znači sasvim prekinuti sve odnose. Nevezanost je pravilno razumevanje istine na njenom sopstvenom nivou. A u nevezanosti ćemo videti da smo jedno sa čovečanstvom na osnovu našeg unutrašnjeg života. Reč nevezanost pogrešno razumemo i pribojavamo je se jer osećamo da nešto prekidamo. Ne, ne prekidamo. Mi se zapravo na pravi način, našim prosvetljujućim i ispunjujućim dušama, povezujemo sa drugim ljudima u unutrašnjem svetu. To činimo težnjom. Što više težimo, to šira postaje naša vizija. A ta vizija je naša prava stvarnost.

 

Stisak vezanosti može da me zadovolji
Na jednu prolaznu sekundu,
Ali
Vladavina nevezanosti
Sasvim sigurno i lako može da me zadovolji
Za čitav život.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3U slučaju da niste primetili, postoji neizbežna veza između ljudskog života želje i neprestane noći nezadovoljstva.

 

Bez obzira koliko ste čvrsto utemeljeni u duhovnom životu, videćete da u vezanosti postoji samo nezadovoljstvo. U vezanosti, ako vam se želje ne ispune, odmah dolazi do nezadovoljstva. U duhovnom životu, moramo da završimo sa svim vezanostima. Biti oslobođen od vezanosti ne znači da treba da budete hladni, uzdržani i nesrdačni prema svakome. Vezanost treba da bude preobražena u pravilno razumevanje sebe i drugih. Vezanost nije pravo jedinstvo. Vezanost često postoji samo na trenutak, a onda – daleko od očiju, daleko od srca. Pravo jedinstvo sa ljudskim bićima je najvažnije. U jedinstvu nikada nismo nezadovoljni jer jedinstvo podrazumeva najsnažnije unutrašnje razumevanje, a to razumevanje je prosvetljenje.

 

Ako iskreno želiš da se oslobodiš
Džungle vezanosti,
Druži se sa tragaocima
Koji imaju više vere u Boga
I više ljubavi prema Bogu
Nego što imaš ti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Prikrivaj svoju nervozu, na kraju ćeš umreti. Obelodani svoju nervozu, na kraju ćeš biti pobednik.

 

Ceo svet je obuzet nemirom i nervozom. Sam cilj praktikovanja joge je steći mir, mir uma. Kada se stekne mir uma, automatski se stiče i nepobediva unutrašnja snaga. Kako nervoza može da uđe u neku osobu kada je ona prepuna unutrašnje snage? Tu ne može biti nemira ni nervoze. Nervoza se javlja kada odvojite jedan deo od celine. Strah se javlja kada nešto odvojite od celine. Bog je celina. Bog je Apsolut. Kada praktikujete jogu, dotičete Apsolut i ulazite u Apsolut; ne ostajete odvojeni deo celine. Kada uđete u Apsolut, tu je sve snaga, sve je moć; tu nema straha. U jogi možete da izlečite svu nervozu, sav nemir i svu nesavršenost.

 

Reci svom sumnjajućem umu: „Ne!“
Reci svom volećem srcu: „Da!“
Bićeš oslobođen
Od nervozne napetosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Volite Boga, jedino Boga, bezrezervno – ako je moguće, bezuslovno.

 

Volite. Koga volite? Volite Svevišnjeg u svakom pojedincu. Kada volite svoje telo, vi sputavate sebe. Kada volite dušu, oslobađate sebe. Ono što volite u svakom  - to je duša u pojedincu, to je Svevišnji u svakom ljudskom biću. Ništa ne može biti veće od ljubavi. Bog je veliki samo zato što je On beskonačna ljubav. Ako neko želi da definiše Boga, može Ga definisati na milione načina; ali hteo bih da vam kažem da nijedna definicija Boga ne može biti podesnija od tvrdnje: „Bog je sav ljubav.“ Ako nam se u umu pojavi strah kada kažemo „Bog“, onda smo na milione i milijarde milja daleko od Boga. Kada ponavljamo ime Boga, ako ljubav dolazi u prvi plan, tada su naše molitve, naša koncentracija, naša meditacija i naša kontemplacija iskreni.

 

Samo voli Boga malo više;
Samo misli na sebe malo manje.
Gle čuda,
Svi tvoji neizmerni problemi su rešeni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Svaki naš postupak trebalo bi da bude da se ugodi Bogu, a ne da se poberu aplauzi.

 

Naša dela su previše tajna i sveta da bismo njima paradirali pred drugima. Ona su namenjena našem ličnom napredovanju, dostignuću i ostvarenju. Da bismo bili svesni Boga u našim svakodnevnim aktivnostima, treba da osetimo da je svako delo koje obavimo podjednako važno u Božijem Oku. Moramo da delujemo sa predanim stavom, čistim mislima i prosvetljenim umom. Ako delujemo da bismo zadovoljili svoj ego, taštinu i ponos, nikada ne možemo biti svesni unutrašnje božanstvenosti, ne možemo biti svesni našeg istinskog bića u spoljašnjem životu. Bog ima posebnu misiju za svakoga od nas i naša duša je uzela inkarnaciju da ispolji tu misiju. Treba da osećamo da imamo božansku svrhu, božanski cilj.

 

 

Tvoje srce je došlo na svet
Da radi za Boga
A ne da ga obožava čovek.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

3Ako je vaša meditacija istinski uzvišena i duboka, onda ćete sigurno u tišini razgovarati sa mirom.

 

Način da se pronađe unutrašnji mir je meditirati na srce, gde je stalna radost, stalna ljubav. Tada nećemo vapiti za tuđim uvažavanjem. Zavisićemo od našeg unutrašnjeg Izvora, gde je beskrajna radost, beskrajna ljubav, beskrajni mir.

 

 

 


Ne odustaj,
Ne odustaj!
Tvoj život molitve
Spasenje je tvoje budućnosti.
Tvoje srce meditacije
Savršenstvo je tvoje budućnosti.
Ne odustaj!

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 14