18Kada kažemo da stvarno i istinski volimo sebe, to znači da svesno osećamo da Istina neprestano diše u nama, sa nama i za nas.

 

Sam naš zemaljski dah je živa realnost Istine. Mi volimo i obožavamo sebe u svakom trenutku, ne zbog svojih zdravih tela, dinamičnih vitala, prefinjenih umova i čistih srca, već zato što je Bog u nama, Bog nas koristi, Bog Sebe ispunjava u nama i kroz nas. Svaka osoba mora da bude ispunjena ovom najuzvišenijom Istinom. Svako od nas bi trebalo da oseća da je naš život na zemlji ispoljavanje unutrašnjeg Daha Svevišnjeg. Kako bi trebalo da vrednujemo unutrašnji život? Trebalo bi da ga vrednujemo polako, sigurno i posvećeno. Ako postupamo na taj način, unutrašnji život će nam sigurno podariti beskrajni Mir, beskrajnu Svetlost i beskrajno Blaženstvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ja volim sebe.

 

Šta volim u sebi? Ne svoje telo. Da volim svoje telo zbog njega samog, sutra bih bio ojađen, jer ima na milione ljudskih bića koja su lepša od mene. Naravno, osećao bih se jadno. Da volim svoj um zbog njega samog, sutra bih ugledao milione mentalnih divova pred sobom, a moja mentalna sposobnost bi izbledela do beznačajnosti. Da volim svoj vitalni dinamizam zbog njega samog, video bih da ima na milione ljudi koji su prosto prožeti frapantnim dinamizmom. Slično tome, ako volim bilo šta svoje zbog njega samog, sigurno ću se osećati osujećeno. Promašiću svoj sopstveni božanski cilj. Ako volim sebe zbog toga što Bog ispoljava Sebe kroz ovo telo, vital, um, srce i dušu, onda vidim da sam poseban i bez premca u čitavoj istoriji univerzuma. Nijednu drugu osobu Bog neće stvoriti sa istim sposobnostima, istim poimanjem, istim iskustvima. Svaka osoba može da voli sebe zbog toga što je direktan kanal Božanskog. Bog želi da se izrazi u svakoj osobi na poseban način. Kada postanemo svesno i potpuno jedno sa Bogom, mi ispunjavamo i sebe, a ne samo Njega.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

18Ono što nam je stvarnije, to nam je i važnije i značajnije. A sa druge strane, ono što nam je važnije postaje nam i stvarnije.

 

Bog je najvažniji zato što je najstvarniji; On je jedina stvarnost u celom Njegovom univerzumu. Istovremeno, Bog nam je najstvarniji zato što nam je On najvažniji. Bog je nalik izvrsnom trkaču koji podučava početnike da trče do cilja. U ovom trenutku je na cilju i izaziva ih, u sledećem, On je na startu, ili u sredini staze, odmah pokraj njih. Bog Stvarnost je početna tačka i Bog Stvarnost je kraj. Ali, nećemo reći “kraj”, zato što Sam Bog neprestano napreduje; On je večito prevazilazeće Onostrano.

 

 

Svako ljudsko biće
Poseban je deo
Beskrajnog Gospoda Svevišnjeg.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

18Telo, naš spoljašnji omotač, je spoljašnji svet, a u telu je unutrašnji svet.

 

Šta imamo unutar tela? Srce. U srcu je duša, a u duši Bog. Istina, Bog je svuda; ali u duši, Božija Realnost se beskrajno više ispoljava, očiglednije i opipljivije. Onaj ko otelotvoruje stvarnost duše, svesno, neprestano i bezuslovno, bez sumnje ispoljava Boga više od bilo koga drugog.

 

 

 

 

 

Moj  dom-srce je mesto
Ispunjeno mirom tišine.
Pred mojim domom-srcem
Dva su velika drveta:
Božije Drvo Samilosti
i
Božije Drvo Oproštaja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Da bi igra bila potpuna, ne možemo da ostanemo samo u unutrašnjoj realnosti.

 

Moramo da izađemo u spoljašnju realnost. Inače, postojaće samo stanar, bez kuće u kojoj će živeti. I stanar i kuća su podjednako važni. Ako postoji stanar, tek tada će postojati potreba za kućom. A opet, ako postoji kuća, sigurno će nam biti potreban stanar. Duša je stanar a telo je kuća. Unutrašnji svet je realan jer znamo da će sve ono što je unutra jednog dana izaći na površinu i procvetati. Seme je u zemlji, u Majci Zemlji. Jednog dana će se ono razviti i izrasti u biljku, mlado drvo, i konačno u veliko banjan drvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Kada se ne molimo i ne meditiramo, mi vidimo jedino fizički svet oko sebe.

 

Osećamo da je on potpuno realan. Ali, kada se molimo i meditiramo, vidimo i osećamo da postoji drugi svet i da je ovaj fizički svet samo njegov odraz. Sa druge strane, moramo da znamo da smo mi sami kreatori ovog drugog sveta, kao što smo kreatori i ovog fizičkog sveta. Fizički svet je kao kuća koju gradimo svojim rukama, svojim spoljašnjim sposobnostima. Slično tome, unutrašnji svet gradimo snagom svoje volje, ne samo pukom snagom misli, već snagom volje. Kada u unutrašnjem svetu stvaramo nešto snagom volje, ako je to što stvaramo čisto, božansko i besmrtno, onda se osećamo sigurno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ljudsko biće je otelotvorenje, ostvarenje i izraz Istine - male Istine, uzvišenije Istine i najuzvišenije Istine.

 

Božansko u svakom trenutku prevazilazi svoje granice u nama. Mi to vidimo, osećamo i shvatamo kada živimo unutrašnjim životom, životom duše. Kako možemo da osetimo da je unutrašnji život realan? Realnost nečega zavisi od toga koliko pažnje mu posvećujemo i koliko ga vrednujemo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 13