71Hrist je otkrio najvišu tajnu kada je rekao: “Neka bude Volja Tvoja “. Ne može biti uzvišenije molitve od ove.

 

Mi možemo da pokušamo da zadovoljimo Boga na svoj način, i Bog će do izvesne mere biti zadovoljan. Ali, ako možemo da Ga zadovoljimo na Njegov Način, onda Bog može da razmišlja o nama kao o Njegovim izabranim instrumentima. U trenutku kada se potpuno, bezuslovno predamo Božijoj Volji, kada možemo da kažemo: “Neka bude Volja Tvoja “, Bog će reći: “Sada si spreman. Sada mogu da te prihvatim kao Svoj odabrani instrument “.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Ljudi stalno koriste svoju ćudljivu volju i osećaju da je njihova volja njihova sloboda. Ali u toj volji nema slobode.

 

Moramo da znamo da postoje različite vrste slobode. Postoji ljudska sloboda i božanska sloboda; lažna sloboda i prava sloboda. Lažna sloboda je naše neprestano i promišljeno prihvatanje neznanja i naše svesno istrajavanje u neznanju. Prava sloboda je budna svesnost o našoj unutrašnjoj božanstvenosti i naše stalno i nerazdvojno jedinstvo sa Unutrašnjim Pilotom. Lažna sloboda neprestano želi da dokaže svoju sposobnost i nadmoć. Ona svakog dana ima novi cilj i želi da otkrije taj cilj samo u životu želje. Ali prava sloboda, unutrašnja sloboda, stalno želi da dokaže da pripada Bogu i samo Bogu. Ona ima samo jedan cilj, i taj cilj je da u svakom trenutku bude budno svesna Boga i da svesno ispoljava Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Kada sledimo put srca, kada jednom naučimo da volimo Boga, to je dovoljno.

 

Volećemo Ga bez obzira na to šta nam se dešava. Čak i ako nam On ne ispuni nijednu od milion želja, nećemo zamerati. Samo ćemo reći: “Na Njemu je da odluči da li će nam ispuniti želje”. Pošto smo prihvatili duhovni život, hoćemo da ohrabrujemo svoju težnju a ne želju. Trudimo se, težimo da postanemo dobri, da volimo Boga i ispunimo čoveka. To su naši ciljevi. Hoćemo da volimo svet jer osećamo Božije Prisustvo u svetu i u svakome.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

71Kada srce nešto prihvati, to traje zauvek.

 

Ako nekog volimo iz dubine svog srca, volećemo ga bez obzira šta radi. Spontana ljubav majke prema detetu je takva. Dete može da uradi bilo šta. Može da kritikuje majku, da je grdi, da ode od kuće, da uradi bilo šta. Ipak će majčino srce uvek ostati u srcu deteta, jer je majka uspostavila jedinstvo sa detetovim srcem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Ako sledimo put srca, postoji neprekidni tok ljubavi i jedinstva.

 


Čak i ako osećamo da mi sami nismo ništa postigli, da je neko drugi postigao mnogo, naše srce će učiniti da osetimo da je njegovo dostignuće naše, pošto je on naš brat. U duhovnom svetu, svi smo potekli od istog Večnog Oca, pa zašto bi onda postojala bilo kakva podeljenost među nama?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Kada ponudimo svoje postojanje Bogu, imamo osećaj jedinstva kao između oca ili majke i deteta.

 

Malo dete oseća da ima ono što imaju i njegovi roditelji. Ono ima tri godine, ali kaže: “Ja imam auto”. Ne kaže: “Moj tata ima auto “. Ono će jednostavno reći: “To je moj auto, naš auto”. Treba da promenimo naše poimanje veze sa Bogom. Ako On ima mir, onda mi imamo sva prava da taj mir smatramo svojim sopstvenim. Pošto je Bog naš Otac, naša Majka, svakako da možemo da tako osećamo. Ako osećamo da smo Božiji robovi i da moramo sve da radimo za Njega, nećemo imati unutrašnji osećaj, pouzdanje, ni garanciju da će nam On udovoljiti. Ali, ako imamo osećaj jedinstva kao između oca ili majke i deteta, onda nema problema, jer znamo da dete ima sva prava da smatra svojim sopstvenim ono što poseduju majka ili otac.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71U duhovnoj predanosti, konačnost svesno ulazi u Beskonačnost. Bez predanosti, nećemo znati da smo beskonačni, večni i besmrtni.

 

Predanost znači da svesno postajemo jedno sa pravim Bićem, sa beskrajnim Bićem. Tada ne gubimo svoju sopstvenu konačnu individualnost; naprotiv, postajemo vlasnici i božanske Beskonačnosti. Naša nesavršena priroda postaje apsolutno jedno sa našom savršenom prirodom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 35