1Moja meditacija je moja nerođena i besmrtna radost.

 

Kada vam život ne pruža radost, a osećate da želite radost, to znači da ste gladni. U duhovnom životu, kada ste gladni, uzećete duhovnu hranu. Kada niste gladni, nećete ni uzimati hranu. Recimo da petnaest ili dvadeset godina niste iskreno i intenzivno marili za duhovni život. Pošto toliko godina niste intenzivno meditirali, ako odjednom uskočite u more duhovnosti, nećete biti u stanju da plivate. Preko noći ne možete promeniti svoju prirodu. To treba da se uradi polako, sigurno, postepeno. Prvo se krećite u vodi, a onda ćete postepeno naučiti da plivate. Zatim će doći vreme kada ćete biti u stanju da plivate dobro. A pošto imate unutrašnju glad, to znači da ste spremni da zaplivate.
 

 

Ako se iskreni tragalac
Ne moli i ne meditira redovno,
Dolazi vreme
Kada talasi njegovog unutrašnjeg bola
Ubrzano pulsiraju
U dubinama njegovog duševnog srca.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

1Otkriti Boga znači samo ne odustati od igre.

 

U početku svako doživljava uspone i padove u duhovnom životu. Kada dete uči da hoda, ono u početku stalno posrće i pada. Ali, posle izvesnog vremena nauči da pravilno hoda, a na kraju i da potrči. Napokon može da trči onoliko brzo koliko mu dopušta njegova sposobnost. Ipak, detence ne može da očekuje da trči brzo kao njegov otac, jer njegov otac ima mnogo veće sposobnosti. Kada ste u usponu, treba da osetite da je to samo nagoveštaj vaše krajnje sposobnosti. Kada ste u padu, jednostavno treba da osetite da je to samo privremena nesposobnost. Ne smete da se obeshrabrite samo zato što vidite kako oni koji su napredniji od vas u duhovnom životu trče. Nekad su i oni posrtali.

 

 

Budi hrabar iznutra i spolja:
Ne dopusti da tiranija
Prohujalih sećanja
Uništi most nade tvog srca
Koji će te dovesti na drugu obalu,
Obalu svetlosti i blaženstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Bog krije Svoje Lice, zato što uživa u igri žmurke.

 

Svako mora da definiše Boga na svoj način. Bog je iznad i izvan svakog opisa. Vi ćete možda reći da je Bog beskrajno prostranstvo svesti. Neko ko sedi pored vas možda kaže: „Ne, Bog je beskrajna svetlost“, a treći može da tvrdi: „Bog je sav Moć“. Četvrta osoba će možda reći: „Bog je personalan. On je poput ljudskog bića: ima dve ruke, dva oka, nos i ostalo“. Svaki čovek će dsfinisati Boga na svoj način. Moja definicija je ova: Bog je čovek koji tek treba da se potpuno ispolji, a čovek je Bog kojeg tek treba potpuno ostvariti. Mi smo svi ljudska bića, ali istovremeno, mi smo Bog.

 

 

Onog trenutka kad spoznaš
Ko zaista jesi
Sve tajne ovog sveta
Biće ti otvorena knjiga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

1Budimo istinski duhovni. Ostvarimo Boga našim stalnim duhovno bliskim odnosom sa Njim.

 

Bog je vaš najviši, najprosvetljeniji, najsavršeniji deo. Vi imate dva dela: jedan je viši, drugi je niži. Uglavnom ostajete u nižem delu. Kada postanete potpuno svesni svog višeg dela i kada se vaš niži deo sasvim preobrazi i ujedini sa vašim najvišim delom, tada niste niko drugi nego Bog. Mada se to još uvek ne prepoznaje ili ne otkriva, vaš najrazvijeniji, najsavršeniji i najprosvetljeniji deo je Bog.

 

 

 

Vrt mog srca
Apsolutno je najbolje mesto
Da tu meditiram
Za svoje samootkrovenje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Savršeni mir možete da postignete samo kada putovanje svog uma okončate kraj Božijih Stopala Opraštanja.

 

Kad posedujete božanski mir, ostvarenje ne može a da ne pokuca na vrata vaših srca. Lotos ostvarenja počeće da cveta u vašem srcu, laticu po laticu. Za ostvarenje Boga, hramovi, crkve i sinagoge nisu neophodni. A nije nužno ni obilje svetih spisa i propovedi. Ono što je neophodno jeste meditacija. Meditacija će učiniti da ostvarite Boga Beskonačnog u vašoj duši, srcu, umu i telu.

 

 

 

Meditacija je poput anđela došla
Da prosvetli njegov um
Da oslobodi njegovo srce
Da učini besmrtnim njegov život.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Svaki čovek greši; pa ipak, svaki čovek će na kraju postati savršeni Božiji predstavnik na zemlji.

 

U ovom svetu mi primećujemo da jedna stvar smenjuje drugu. Dan se smenjuje sa noći, strah se smenjuje sa hrabrošću, sumnja se smenjuje sa verom, samoljublje se smenjuje sa ljubavlju prema Bogu. Ali, kad postanemo bezuslovno predani tragaoci za Bogom, naše jedinstvo sa Bogom nikad se neće promeniti.

 

 

 

Ako zaista voliš Boga
Onda ti je sasvim moguće
Da predvidiš
Da će u bici između
Srca koje teži i uma koji sumnja
Srce koje teži na kraju pobediti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Stalno očekivanje na naš sopstveni način je nepogrešiv put da izgubimo radost koju imamo.

 

Mi plačemo i plačemo za srećom, u obliku očekivanja. Ali, šta god da tražimo, rezultati će biti ograničeni. Treba da znamo da postoji neko sa beskrajnim sposobnostima ko gori od želje da Svoju sposobnost podeli sa nama. Hajde da budemo mudri: hajde da Mu pružimo priliku. Hajde da dopustimo da se Njegovo očekivanje ispuni u nama. Neka Njegovo očekivanje raste u nama i pomoću nas. Neka naše ljudsko očekivanje bude pobeđeno božanskim očekivanjem Svevišnjeg, Večnog Pilota. Hajde da predamo naše ljudsko očekivanje očekivanju Svevišnjeg. Kada se predamo neograničenoj svetlosti, i mi postajemo zaista neograničeni. Ako imamo takav stav, onda postupamo kao božanska deca, deca svetlosti, deca mudrosti. Tada će Njegovo očekivanje, koje je neograničeno, pobediti naše očekivanje. Jedino tako, pomoću predaje, možemo da pobedimo naše ljudsko očekivanje.

 

O moj Gospode Svevišnji,
Pokaži mi put da se rasteretim
Od tereta stalnog očekivanja.
Apsolutno je nepodnošljiv
Moj teret očekivanja!

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 26