1Savršeni mir možete da postignete samo kada putovanje svog uma okončate kraj Božijih Stopala Opraštanja.

 

Kad posedujete božanski mir, ostvarenje ne može a da ne pokuca na vrata vaših srca. Lotos ostvarenja počeće da cveta u vašem srcu, laticu po laticu. Za ostvarenje Boga, hramovi, crkve i sinagoge nisu neophodni. A nije nužno ni obilje svetih spisa i propovedi. Ono što je neophodno jeste meditacija. Meditacija će učiniti da ostvarite Boga Beskonačnog u vašoj duši, srcu, umu i telu.

 

 

 

Meditacija je poput anđela došla
Da prosvetli njegov um
Da oslobodi njegovo srce
Da učini besmrtnim njegov život.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Svaki čovek greši; pa ipak, svaki čovek će na kraju postati savršeni Božiji predstavnik na zemlji.

 

U ovom svetu mi primećujemo da jedna stvar smenjuje drugu. Dan se smenjuje sa noći, strah se smenjuje sa hrabrošću, sumnja se smenjuje sa verom, samoljublje se smenjuje sa ljubavlju prema Bogu. Ali, kad postanemo bezuslovno predani tragaoci za Bogom, naše jedinstvo sa Bogom nikad se neće promeniti.

 

 

 

Ako zaista voliš Boga
Onda ti je sasvim moguće
Da predvidiš
Da će u bici između
Srca koje teži i uma koji sumnja
Srce koje teži na kraju pobediti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Stalno očekivanje na naš sopstveni način je nepogrešiv put da izgubimo radost koju imamo.

 

Mi plačemo i plačemo za srećom, u obliku očekivanja. Ali, šta god da tražimo, rezultati će biti ograničeni. Treba da znamo da postoji neko sa beskrajnim sposobnostima ko gori od želje da Svoju sposobnost podeli sa nama. Hajde da budemo mudri: hajde da Mu pružimo priliku. Hajde da dopustimo da se Njegovo očekivanje ispuni u nama. Neka Njegovo očekivanje raste u nama i pomoću nas. Neka naše ljudsko očekivanje bude pobeđeno božanskim očekivanjem Svevišnjeg, Večnog Pilota. Hajde da predamo naše ljudsko očekivanje očekivanju Svevišnjeg. Kada se predamo neograničenoj svetlosti, i mi postajemo zaista neograničeni. Ako imamo takav stav, onda postupamo kao božanska deca, deca svetlosti, deca mudrosti. Tada će Njegovo očekivanje, koje je neograničeno, pobediti naše očekivanje. Jedino tako, pomoću predaje, možemo da pobedimo naše ljudsko očekivanje.

 

O moj Gospode Svevišnji,
Pokaži mi put da se rasteretim
Od tereta stalnog očekivanja.
Apsolutno je nepodnošljiv
Moj teret očekivanja!

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Ne pitaj čovečanstvo za mišljenje nakon što si čuo Božiju zapovest za preobražaj života.

 

Postoji neko ko će te verno kao pas pratiti kroz Večnost, a to je Svevišnji. Obraćaj pažnju samo na Svevišnjeg. On će ići kuda god ti pođeš, bio to Raj ili pakao. Ovog trenutka On ti kaže: „Ja sam tik ispred tebe; samo Me prati. Ne brini. Biću sa tobom kud god da pođeš“. Narednog trenutka On će reći: „Idi napred, ja sam odmah iza tebe. Pratiću onoga ko je spreman da prati Mene“. Svevišnji će te uvek pratiti bez obzira kuda ideš; nema ljudskog bića koje će to učiniti. Nijedno ljudsko biće neće te pratiti do kraja tvog života, a o Večnosti da i ne govorimo. A Svevišnji će ti rado i veselo dopustiti da Ga slediš. Kakva je onda korist od toga da slediš ljude, ili da pustiš da oni slede tebe? Ako imaš takvo osećanje prema Svevišnjem, ako si posvećen jedino Njemu, tvoja ljudska vezanost će nestati. A kada ljudska vezanost nestane, rađa se posvećenost Svevišnjem, raste, razvija se i dostiže savršenstvo.

 

Ako možeš da živiš
U svom duševnom iskustvu,
Onda ćete ti i Bog
Imati zajedničko ime:
Zadovoljstvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Ne može se bezuslovno voleti Bog, a istovremeno žestoko mrzeti čovek.

 

Ima još jedan način da se vidi božanstvenost u drugima, a to je da se uvek misli na Izvor. U vama postoji nešto što hoće da vidite božanstvenost u drugima. Ako pokušate da otkrijete šta je to, videćete da to nije u fizičkom, u vitalu ili u umu. Fizičko u vama plače jedino za tim da spava nekoliko sati duže. Vital u vama hoće jedino da vlada svetom i gazduje drugima. Um hoće da nalazi mane svetu. Ali, nešto unutar fizičkog, vitala i uma vas inspiriše da sagledate božansko u drugima. Ako potražite to što vas inspiriše, videćete da je to unutrašnji vapaj koji dolazi iz duše. Taj unutrašnji vapaj stalno hoće zadovoljenje, a zadovoljenje dolazi samo putem posvećenosti, samo putem jedinstva, samo putem sagledavanja božanstvenosti u nama samima i drugima, i samo tako što ćemo posvećeno i bezrezervno postati jedno sa njom.

 

Um ima samo jedan put:
Put podele.
Srce ima mnogo puteva:
Put duševnosti,
Put plodonosnosti
I put jedinstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Najefikasniji način da vidimo božansko u drugima je da svake sekunde vidimo božansko u sebi, u svakoj ćeliji našeg tela, u svakom dahu koji svesno udahnemo.

 

Razlog što smo u jednom trenutku božanski, a potom sledećeg trenutka postajemo nebožanski je taj što odvajamo jednu sekundu od druge. Ali to ne treba da radimo. Ako u ovom trenutku mi osećamo da smo božanski, ili da je neko drugi božanski, ne treba da čekamo da drugi trenutak donese neku drugu vrstu iskustva. Treba da se potrudimo da produžimo to iskustvo, umesto da doživimo drugo iskustvo. Treba da mislimo o tom iskustvu kao o vozu i da dopustimo tom vozu da ide od jedne do druge stanice a da se ne zaustavlja ni na jednom mestu. To iskustvo treba da ide od jedne do druge sekunde u neprekidnom kretanju.

 

 

Zadrži svoj um podele.
Nikom ne treba!
Zadrži svoje srce jedinstva.
Svima je potrebno!

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Prava božanska praktičnost nam omogućava da osetimo božansku motivaciju u svim našim delima i da podelimo sa drugima unutrašnje blago svakog našeg dela.

 

Pre nego što nešto učinite, potrudite se da osetite da to delo ne pripada vama. A dok budete delovali, osetite da niste vi izvršioci, nego da neko drugi deluje u vama i kroz vas. Potom, kada se pojavi rezultat, treba da ga podelite sa drugima. Osetite da to ne delujete vi, nego osoba koja vam daje nadahnuće, koja deluje u vama i kroz vas. Ta osoba nije niko drugi nego vaš Unutrašnji Pilot. Ako to možete da osetite, možete postići božansku praktičnost u svakom trenutku svog života.

 

 

Zašto osećaš
Da si sasvim sam?
Postoji neko
Ko misli na tebe.
Postoji neko
Ko sve čini za tebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 36