1Budi izuzetno nadahnut da u celom biću pevaš samo jednu pesmu: učiniti sebe boljim.

 

Svaki pojedinac treba da prihvati sebe onakvog kakav je: pola neznanje i pola znanje. Ukoliko sebe ne prihvatimo u celini, nikada ne možemo dostići Cilj. Kao prvo, treba da prihvatimo tamu i Svetlost zajedno. Potom treba da pridamo više značaja, beskrajno više značaja, Svetlosti u nama. Kada obratimo pažnju na Svetlost, Svetlost se automatski širi i tama nestaje. U tom trenutku u potpunosti postajemo ono što jesmo: Bog u obliku Samoispoljavanja.

 

 

 

Dao sam Bogu ono što imam
I ono što jesam:
Moju voljnost.
Bog sada meni daje
Ono što On ima i ono što jeste:
Njegovu Potpunost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Strpljenje je božanska snaga.

 

Veoma često obični ljudi ne znaju smisao strpljenja. Oni misle da je to nešto ženskasto, neki oblik kukavičluka ili nevoljan način prihvatanja istine. Osećaju da pošto nije preostao nijedan drugi način, moramo da budemo strpljivi. Ali, ako svesno možemo da budemo strpljivi, onda jačamo našu unutrašnju volju i proširujemo opseg našeg božanskog delovanja.

 

 

 

Budi srce strpljenja i
Život dinamizma.
Bog će te voleti još više.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Ukoliko ne delujem svesno iz Božijeg Srca, kako mogu da duševno i savršeno radim za Božije Telo, za tvorevinu?

 

Kada obavljamo bilo kakvu delatnost, u toj delatnosti treba da osetimo Život Boga, Ruke Boga. Kada jedemo, treba da osećamo da je hrana Bog. Ako možemo da vidimo i osetimo Boga u svemu i da osećamo naše stalno jedinstvo sa Bogom, automatski ćemo biti verni sebi; tada ćemo sigurno dobiti ono za čime težimo.

 

 

 

Svaki duševan napor
I svaki odvažan čin
U bezbrojnim zbivanjima
U čovekovom ljudskom i božanskom životu
S ponosom dragoceno sadrži
Apsolutnog Svevišnjeg Lično.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Unutrašnji vulkanski žar tvog srca vidi i oseća šta ti tvoj Unutrašnji Pilot pruža i nadahnjuje te da postaneš neodvojivo jedno sa Njim.

 

Ako vodimo duhovni život, naravno da želimo da stignemo do Izvora, koji je Bog. Želimo da budemo isto toliko božanski i veliki koliko i Izvor. Ako je naš konačni cilj da postanemo božanski ili da postanemo Bog Lično, moramo biti verni svetu u kome živimo. Kako treba da budemo verni? U svakom trenutku treba da pazimo šta govorimo i mislimo. Kada nam dođe neka misao, ako je to božanska misao, treba da osećamo da je to u nas ušao blagoslov. Ovaj blagoslov treba da ponudimo svetu oko sebe. Ako spoljašnjem svetu možemo da s verom i u tišini ponudimo ovu božansku misao, tada ispunjavamo Boga u sebi.

 

Ukroćeni um
Može da uradi šta god poželi.
Može čak i da misli
Na Samilost Boga
I savršenstvo života.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Veruj sebi. Imaćeš novo srce samopouzdanja. Veruj Bogu. Imaćeš novi život dostignuća.

 

Treba da budemo verni i u unutrašnjem svetu i u spoljašnjem svetu. Kada smo verni našem unutrašnjem životu, našem životu težnje, ili makar i kada smo verni našim spoljašnjim aktivnostima, osećamo da se naša božanstvenost rascvetava laticu po laticu. Kada zaronimo duboko unutra, vidimo da postoji samo jedna osoba koja nam je stalno i večno verna, a to je Bog. Od pradavnih vremena On nam je veran, veran je Svojoj tvorevini.

 

 

 

Zato što si veru pretvorio u
Svog prijatelja koji te voli i prosvetljuje,
Tvoj um – tvoj neprijatelj broj jedan –
Više neće dolaziti da se poigrava sa tobom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Bog je u svemu; zbog toga je sve božansko.

 

Našom težnjom treba da uočimo koliko božanstvenosti ima u svakoj stvari. Bog je u svemu, ali u oblasti ispoljavanja treba da znamo koliko božanstvenosti poseduje jedna stolica, a koliko božanstvenosti poseduje duhovni Učitelj. Onaj ko je mudar u duhovnom Učitelju će videti beskrajno više božanstvenosti nego u pobesnelom slonu. Prema tome, u našem životu težnje treba da budemo obazrivi pri druženju sa ljudima. Treba da priđemo onoj osobi ili stvari koja otelovljuje najviše božanstvenosti. To se zove božanska mudrost.

 

 

Sve je podjednako važno
I neophodno
Kao i sve ostalo u Božijoj tvorevini.
Potrudi se da vidiš božansko
U svemu,
Sa svim,
Plus, za sve.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Jednostavnost skraćuje put koji vodi do otkrića Boga.

 

Jednostavnost otelovljuje neizmernu snagu. Kada uđemo u duhovni život, u stanju smo da cenimo ovo izuzetno značajno dostignuće. Mi imamo bezbroj želja. Ali, ukoliko sa našeg spiska možemo da uklonimo jednu želju, utoliko nam život postaje jednostavniji. Kada postane jednostavan, trunčica mira osviće na našem mentalnom svodu. Svaki put kada postanemo jednostavni, jednostavniji, najjednostavniji, naš život želje postaje kratak, kraći, najkraći. Tada uživamo u duševnom miru, svetlosti i blaženstvu.

 

 

Budi jednostavan život.
Zemlji treba tvoja pomoć.
Budi čisto srce.
Nebu treba tvoja pomoć.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 24