25Bog je oprostio mom životu. Zato se moje srce oseća obaveznim da oprosti svetu oko sebe.

 

Ako ne praštamo, šta se dešava? Sami sebi na pleća tovarimo težak teret. Ako sam uradio nešto pogrešno i ne nastojim da oprostim sebi ili da prosvetlim sebe, gajiću misao da sam načinio grešku. I svaki put kad pomislim na svoje pogrešno delo, samo ću uvećavati svoj teški teret krivice. Slično tome, ako su mi drugi naneli nepravdu, što više mislim o tome, to teži postaje moj teret gneva i ogorčenosti. Ali, ja moram da trčim ka svome cilju. Ako na svoja pleća natovarim težak teret, kako ću trčati? Videću da svi drugi trče veoma brzo, dok ja jedva mogu da hodam.

 

 

Kakva je to dobrota
Ako je uvek držiš u rezervi?
Kakvo je to opraštanje
Ako ga stalno držiš neupotrebljeno?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Ako možemo da o sebi mislimo kao o božanskim instrumentima, onda možemo i da osetimo da Bog doživljava iskustvo u nama i kroz nas.

 

U Božijem rečniku nema takve reči kao što je „neuspeh“. Ono što vidimo u njegovom rečniku jeste „iskustvo“. Neuspeh je iskustvo. Uspeh je iskustvo. Mi možemo, i trebalo bi, da ih prihvatimo sa istom radošću. Kada Bog nešto uradi na spoljašnjem planu, zbog naših unapred stvorenih ideja, mi jedan rezultat nazivamo uspehom, a drugi neuspehom. Ali, Bog ne koristi Svoj Um. Bog ispoljava svoje iskustvo kroz koje određeno ljudsko biće treba da prođe. On nam daje bilo koje iskustvo koje je potrebno da se ima. Ljudska bića, međutim, imaju unapred stvorene ideje o tome šta je uspeh. Ona se oslanjaju na spoljašnje rezultate. Neuspeh smesta uništava svo njihovo nadahnuće, a uspeh ih uznosi na nebesa. U Božijem slučaju, sve je to iskustvo. Dok počinje, deluje i dovršava, Bog samo ima niz iskustava.

 

Gospode Svevišnji,
Učini me Svojim posvećenim instrumentom,
Flautom,
Kako bi mogao da na meni sviraš
Sa Svojim sveprosvetljujućim
Sveoslobađajućim
I sveovekovečujućim
Blaženstvom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Kao što mi umemo da budemo neposlušni, tako i Bog ume da oprosti.

 

U retkim prilikama mi vidimo nesavršenosti u sebi, ali uvek vidimo nesavršenosti u drugima. Kad otkrijemo da smo nesavršeni ili da smo učinili nešto pogrešno, šta mi činimo? Smesta opraštamo sebi, ili ignorišemo činjenicu da smo učinili nešto pogrešno, ili odlučimo da okrenemo novi list i da to nikad više ne učinimo. Mi činimo sve te stvari da bismo bili zadovoljni. Ako drugi učine nešto pogrešno, pa im ne oprostimo, gajimo nebožanske misli protiv njih ili hoćemo da ih kaznimo, nikad nećemo biti zaista zadovoljni. Da bismo zadovoljili sebe, svoju stvarnost, moramo da oprostimo i drugima. Opraštanje je prosvetljenje. Mi moramo da osetimo da opraštajući drugima prosvetljujemo sebe, naše sopstveno uvećano, prošireno ja.

 

Uvek se molim Bogu za oproštaj
Kad učinim nešto pogrešno.
Ako mi Bog oprosti,
Ko me onda može kazniti?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Opraštanje mnoštva grehova je dobro. Prosvetljenje mnoštva grehova je još bolje. Nikad ne pribeći grehu daleko je najbolje.

 

Svevišnji prosvetljuje prošlost opraštanjem. Pravo opraštanje znači zaboravljanje, svesno zaboravljanje. Ako vam neko zaista oprosti za nešto što ste učinili, onda on neće to pamtiti čak ni u svojoj unutrašnjoj viziji. Ali, ako vam ne oprosti, on to zadržava u svojoj unutrašnjoj viziji. Prosvetljenje je neophodno, zbog tame. Greške su tama. Zato Svevišnji prosvetljava naše greške opraštanjem.

 

 

Božije Opraštanje me nalazi
Bez obzira gde sam.
Božija Samilost me nosi
Tamo gde treba da odem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Od danas ću pokušati da postignem novu vrstu uspeha. Moja svesna predaja Volji mog Voljenog Svevišnjeg biće moj jedini uspeh.

 

Bog je za one koji su apsolutno iskreni i apsolutno rešeni da postanu Njegovi odabrani instrumenti. Ako ste apsolutno rešeni da postanete Njegov odabrani instrument, onda će vas On inspirisati, pomoći vam i voditi vas do Najvišeg. Vi treba da odlučite šta zapravo želite. Najviše, Najdublje, Krajnje i Apsolutno - nisu samo puke reči. To su stvarnosti, apsolutne stvarnosti, koje se mogu postići samo udovoljavajući Bogu na Božiji sopstveni način.

 

 

Moj dragi Gospode,
Hoću da budem vođen
Svakog dana.
Moj slatki Gospode,
Hoću da budem vođen na svaki način.
Moj voljeni Gospode,
Hoću da budem vođen
Celim putem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Ako nam je svest nisko pala, možemo da odmah prekinemo loše misli pomoću naše snage volje.

 

Ako imamo dobre misli, pomoću naše snage volje mi ćemo ih ojačati. Snaga volje lako može da uništi naše loše misli i da poništi loše sile u nama. A pomoću snage volje možemo takođe i da pojačamo moć naših dobrih misli i da uvećamo svoje dobre osobine. Zato, ako budemo ispravno koristili svoju snagu volje, moći ćemo da u svojim životima izvodimo čudo za čudom. Pa čak i ako pomoću svoje molitve i meditacije ne razvijemo snagu volje, iste te stvari možemo da učinimo pomoću naše iskrene težnje i iskrenog unutrašnjeg plača. Zato se molite i meditirajte i razvijte svoju težnju i zahvalnost. Onda ćete stvarno videti razliku u svom životu.

 

 

Volja koja stvara
Sveca preplavljenog čistotom
Neće ostati daleko od tebe
Ako očajnički i besano
Budeš plakao za njom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

25Da li hoćete da napredujete? Ako je tako, onda smatrajte svaki problem ne nečim što vam se suprotstavlja, već prijateljem koji vas ohrabruje, koji vam pomaže da stignete do svog krajnjeg cilja.

 

Problemi ne ukazuju na čovekovu nesposobnost. Problemi ne ukazuju na čovekovu nedovoljnost. Problemi ukazuju na čovekovu svesnu potrebu za samoprevazilaženjem u unutrašnjem svetu i njegovu svesnu potrebu za samousavršavanjem u spoljašnjem svetu.

 

 

 

Svaka teškoća
Težak je ispit:
Tako kaže moj um koji se plaši istine.
Svaka teškoća
Dodatna je snaga:
Tako kaže moje srce koje voli Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 23