33

Unutrašnji život nas uči kako da se odvojimo od života želje i kako da se pripojimo jedino Bogu.

 

Kako možemo da osetimo da je unutrašnji svet stvarniji? Stvarnost nečega zavisi od važnosti ili vrednosti koju mu pridajemo. Stvarnost zavisi od potrebe. Ako smo gladni, hrana odmah postaje jedina stvarnost pred nama, oko nas, u nama, izvan nas. Sve što zahteva našu pažnju ili koncentraciju sigurno će biti stvarno, bilo da je to materijalna hrana ili unutrašnji mir, svetlost i blaženstvo. Stvarnost neke stvari zavisi od toga koliko nam je neophodna. Kada nam je nešto potrebno, upravo to treba da postane stvarno.

 

 

Istraži tajne spoljašnjeg sveta.
Izmoli tajne unutrašnjeg sveta.
Gle, stvarnosti spoljašnjeg sveta
Odmah će ti biti na raspolaganju,
A stvarnosti unutrašnjeg sveta
Uzdići će te do neba.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

33Ako pridajemo značaj nekoj stvari, ta stvar za nas automatski postaje stvarna.

 

Onog trenutka kada nekoj stvari oduzmemo važnost, ta stvar nema nikakvu vrednost. Ako zaista cenimo unutrašnji život, tada unutrašnji život mora da postane stvaran. Kada se ne molimo i ne meditiramo, oko sebe vidimo samo fizički svet. Osećamo da je to apsolutno stvarno. Ali, kada se molimo i meditiramo, vidimo i osećamo da postoji jedan drugi svet i da je ovaj fizički svet samo jedan izraz tog sveta. A opet, treba da znamo da smo mi sami stvaraoci ovog fizičkog sveta. Fizički svet gradimo svojim rukama, svojim spoljašnjim sposobnostima. Unutrašnji svet gradimo našom snagom volje – ne pukom snagom misli, nego snagom volje.

 

 

Kreni napred
Svojom vulkanskom snagom volje!
Inače,
Tvoj život biće život
Ogromnog uništenja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Tek kada uspeš da utišaš svoj um i zamoliš svoje srce da se obrati Bogu, krećeš se u pravom smeru.

 

Ima li nekoga ko ne zna Volju Svevišnjeg? Nema! Ako ostanete u srcu, u svakom trenutku ćete znati šta je Božija Volja. Ali, ako ostanete u umu, nikada, nikada nećete moći da znate Volju Svevišnjeg. Pobeda ili poraz u životu, prihvatanje ili odbacivanje života, to nije konačna stvarnost u Oku Svevišnjeg. On se smeje našem prihvatanju ili odbacivanju života, našim pobedama i porazima. Ali, On nam se pobedonosno osmehuje kada Njegova Volja postane naša volja. Ne treba da postanemo važni u spoljašnjem svetu da bismo dokazali svetu ili Njemu da smo Njegovi dostojni instrumenti. Njemu uopšte nije stalo do našeg zemaljskog statusa. Njemu je stalo samo do jednog: našeg stalnog jedinstva sa Njegovom Voljom.

 

Ti radi svoj posao:
Nastavi da stvaraš novi svet.
Bog će zamoliti građane
Starog sveta
Da ti aplaudiraju zajedno sa Njim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Ambicija ne zna da nam pokazuje put ka nezadovoljenoj veličini.

 

Ime, slava, zemaljsko blagostanje i zemaljska dostignuća uvek će se pokazati kao beskorisni, beskorisni, beskorisni, čak i za one koji nisu iskreni tragaoci. Dođe trenutak kada čak i običan čovek ne okleva da kaže da sva zemaljska dostignuća završavaju u frustraciji. Posedi i dostignuća života želje uvek će završiti u frustraciji. Samo jedna stvar je sposobna da pruži zadovoljstvo, a to je jedinstvo – svesno, stalno, bezrezervno i bezuslovno jedinstvo sa Voljom Svevišnjeg.

 

 

 

Moli se Bogu
I meditiraj na Boga
Svakog dana
Da te iskoristi na Njegov sopstveni Način
Kako te ne bi video
Kao jedno od bezbroj
Beskorisnih ljudskih bića.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Mom umu je potreban svež povetarac slatke nade da bih još jednom veličanstveno uspeo u svom životu.

 

Jedinstvo je jedina stvarnost. Onaj ko je uspostavio jedinstvo sa Bogom nema nikakvu nesigurnost. Ali, dok se to jedinstvo ne uspostavi, tragalac mora da bude veoma oprezan. On uvek mora da se podseti da je ovde došao da bi postao Božiji savršeni instrument. Svakog sata i svakog dana trebalo bi da misli: „Hajde da postanem savršen instrument“. Čak i ako ga spoljašnji svet visoko uvažava, ne bi trebalo da ima samozadovoljno osećanje. Ako je samozadovoljan, onda neće žudeti da postane bolji i neće nimalo napredovati.

 

 

Boga ne zanima
Da upoznaje tvoje spoljašnje slabosti.
Njega ne zanimaju
Čak ni tvoje unutrašnje slabosti.
Njega jedino zanima
Tvoje spoljašnje i unutrašnje
Jedinstvo sa Njim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Budite jednostavni, budite iskreni, budite čisti i budite ponizni. Vratite se, vratite se još jednom osnovama svog unutrašnjeg života.

 

Ponekad ulazimo u unutrašnji život iz iskušenja. Kao što ljudi ulaze u spoljašnji život da bi ispunili svoje želje, isto tako ljudi praktikuju unutrašnji život nekoliko dana ili nekoliko meseci. Zatim, pošto su to pokušali, osećaju da unutrašnji život neće ispuniti njihove želje. Svetovni život je bolji za to. Unutrašnji život je težak samo kada čovek na prvom mestu želi da ispuni spoljašnji život, a unutrašnji život na poslednjem. On prvo treba da ispuni unutrašnji život, ili treba da zajedno prihvati i spoljašnji i unutrašnji život sa osećanjem da, ako je unutrašnji život nahranjen, automatski će biti nahranjen i spoljašnji život.

 

Moje jutarnje obećanje:
Danas neću izneveriti Boga.
Moje večernje obećanje:
Sutra ću postati
Beskrajno bolji instrument.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Bog ne veruje u život neuspeha. Prema tome, kako uopšte  možemo da ne uspemo?

 

Umesto da svaku grešku smatramo prokletstvom, možemo da je shvatimo kao blagoslov. Pre svega, nijednu grešku ne bi trebalo da počinimo svesno i namerno. Ali ako se greška dogodi u našem unutrašnjem životu, u našoj vitalnoj prirodi, u našoj fizičkoj prirodi, u našem spoljašnjem umu ili fizičkom umu, onda moramo da budemo spremni da je odmah priznamo sebi i Bogu. Priznanje je naše trenutno oslobođenje. U suprotnom, izrašćemo u planinu grešaka. Onog trenutka kada skupimo hrabrost da priznamo svoju grešku, Božija nesavladiva zaštita trči ka nama. Njegova zaštita nas zaklanja. Njegova zaštita odmah postaje naše utočište.

 

 

Nemoj da dozvoliš sebi
Da te progutaju prošle greške,
Pošto Bog očekuje od tvog života
Temeljan unutrašnji preobražaj.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15