17Duševno srce osporava autentičnost uma.

 

Ako um traga i plače, on može da pomogne da se podigne nivo svesti. Ali, um nikad ne može da nam pomogne da održimo visok nivo svesti. Samo svetlost duše ima sposobnost da to učini. Duša je dala tu sposobnost srcu, a srce to može da učini za račun duše. Ako nam naša duša pomaže, onda naša svest ostaje savršena. Ali, ako pomoć dolazi iz srca koje još nije potpuno prosvetljeno, onda naša svest ne ostaje na istoj visini. Pa ipak, srce ima daleko više sposobnosti nego um da nam pomogne da održimo visok nivo svesti.

 

 

Tvoj um pomračen oblacima
Izneveriće te, bez greške.
Tvoje srce osvetljeno zvezdama
Ne samo da će te ispuniti
Već će te i učiniti besmrtnim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Ne razmišljaj o ljudskoj tuzi. Misli samo o svojoj žarkoj želji da je preobraziš u božanstvene plamenove radosti.

 

Bog neće patnju za ljudska bića. On je Otac ljubavi. Kad idemo Ocu, ne moramo da sebi odsečemo ruke ili noge. Ići ćemo k Njemu sa svom svojom ljubavlju, jer nas On čeka sa svojom ljubavlju. Ako kažemo da moramo da patimo da bismo otišli našem Ocu, to je glupost. Bog, naš Otac, ne želi našu patnju. Ali, kada patnja i dođe, treba da osetimo da čak i u toj patnji postoji božanska namera. Ako zaista težimo, sama patnja će nam dati jedno stvarno iskustvo koje će učiniti da osećamo da smo bliži našem cilju. Nikad ne treba da optužujemo Boga zbog naše patnje. Mi smo ti koji smo prizvali patnju, našim svesnim ili nesvesnim greškama. Kada nam patnja dođe, treba da se molimo Bogu da nas oslobodi od te patnje. Treba da znamo da patnja nije naš cilj; naš cilj je blaženstvo.

 

On se rastao
Sa svojim zemaljskim bolom
Ne tako što je napustio telo,
Već tako što je postao nerazdvojno jedno
Sa talasima ekstaze
Mora svoje duše.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Trajnu sreću si hteo. Beskrajnu tugu si dobio. Zašto? Zato što voliš svoju zemaljsku stvarnost na svoj sopstveni način, a ne na Božiji način.

 

Zašto doživljavamo patnju? U ovom svetu mi stalno, svesno ili nesvesno, pravimo greške. Kada svesno pravimo greške, mi to prilično dobro znamo. Ali na nesreću, mi ne vidimo milione stvari koje nesvesno radimo pogrešno. Te nesvesne greške se ispoljavaju u fizičkom svetu, a njihove posledice nam dolaze kao patnja. Ako ljudi koji stalno prave greške imaju iskrenu težnju i hoće da znaju zašto pate, onda svetlost duše izađe na površinu i kaže im. Ako smo duhovni ljudi, onda nećemo svesno činiti ništa loše, ali ćemo možda nesvesno učiniti mnoge loše stvari. Nesvesne greške možemo da sprečimo samo pomoću naše težnje, molitve i meditacije. Ako težimo, onda će nas Božija Milost i Saosećanje zaštititi.

 

Ne plaši se oštre strele
Današnje tuge,
Jer će osvanuti sutrašnji dan
Sa svojim ekstatičnim satima
Svetlosti i blaženstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Tvoja duša puna svetlosti je glasnik Boga u tebi. Ona ne zna za rođenje, ne zna za propadanje, ne zna za smrt. Ona je večna. Ona je besmrtna.

 

Tvoja duša je jedinstvena. Bog hoće da se ispolji i ispuni Sebe u tebi na jedan potpuno nov način. Bog ima posebnu misiju koju će ispuniti samo pomoću tvoje duše. Da bi ispunio tu Svoju misiju, on će upotrebiti tvoju, i nijednu drugu dušu, kao svoj odabrani instrument. Da li hoćeš da tvoj život bude na službi Bogu, kako bi On mogao da ispuni svoju misiju? Ako je tako, onda sada i ovde vrati duši njen presto. Oterao si dušu i na njeno mesto postavio ego. Pozdravi srdačno dušu i ujedini se sa njom. U tom trenutku, napustiće te strah, neznanje će te napustiti, i na kraju, napustiće te smrt. Dočekaće te Večnost, dočekaće te Beskonačnost, dočekaće te Besmrtnost.

 

Seti se šta si rekao Bogu na Nebu
Pre nego što si krenuo na zemlju.
Tvoje stalno prisećanje
Biće preobraženo u savršeno izvršenje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Vašoj duši je potrebno apsolutno ispunjenje. Ona želi da postigne to apsolutno ispunjenje ne na Nebu, već na zemlji.

 

Ako živite u telu, bićete suviše slabi da sprečite bilo šta. Ako živite u vitalu, bićete suviše autoritativni da dopustite bilo šta. Ako živite u umu, bićete suviše ravnodušni da volite bilo šta. Ako živite u srcu, bićete suviše popustljivi da biste kontrolisali bilo šta. Živite u duši; Bog će govoriti, činiti i postajati sve, za vas.

 

 

 

Moj sveproždirući vital mi kaže
Da mogu da radim šta hoću.
Moje srce koje voli Boga mi kaže
Da nemam šta da radim
Jer je moj Gospod već učinio
Sve za mene
I uvek će činiti isto.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Rasuđujući um treba da se preobrazi u posvećeni instrument Svevišnjeg.

 

Za jednog aspiranta, rasuđujući um je zaista prepreka. Korišćenje uma postaje ograničenje, zato što um ne može da pojmi Beskonačno. Ako živimo u umu, onda ćemo stalno pokušavati da ograničimo Istinu; nikad nećemo moći da vidimo Istinu u njenom pravom obliku. Samo ako živimo u duši, moći ćemo da zagrlimo Istinu kao celinu. Istina, Stvarnost i Beskonačnost su van granica rasuđujućeg uma. Razum ima veoma ograničenu svetlost, a nama je potrebna i hoćemo beskonačnu Svetlost. Kad osvane beskonačna svetlost, razum se raspada u komade.

 

 

Ako si spreman
Da živiš van tvrđave razuma,
Onda će ti Bog dati
Svoj sopstveni Dom Savršenog Zadovoljstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Apsolutno je neophodno da sprečimo sebe da dajemo nečistu vitalnu ljubav. U suprotnom, moraćemo stalno da se rvemo sa divovskim silama neznanja.

 

Čovek ne treba da koristi ljubav da bi vezao ili posedovao svet, već da bi oslobodio i proširio sopstvenu svest i svest sveta. Čovek ne sme da pokušava da zameni čistu ljubav srca nečistom ljubavlju vitala. Ono što mora da uradi je da unese pročišćujuću i preobražavajuću ljubav srca u nečisti vital. Vital (životna energija) sam po sebi uopšte nije loš. Kada je vital kontrolisan, pročišćen i preobražen, on postaje veoma značajan Božiji instrument.

 

 

Tek kada se dinamički vital
Suprotstavi divljem emocionalnom vitalu
Naša duša može izbrisati
Naše žalosne prošle greške.
Samo ćemo tada, u našem životu težnje,
Osetiti neprekidni uspeh
I neprekidni napredak.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 25