33Mom umu je potreban svež povetarac slatke nade da bih još jednom veličanstveno uspeo u svom životu.

 

Jedinstvo je jedina stvarnost. Onaj ko je uspostavio jedinstvo sa Bogom nema nikakvu nesigurnost. Ali, dok se to jedinstvo ne uspostavi, tragalac mora da bude veoma oprezan. On uvek mora da se podseti da je ovde došao da bi postao Božiji savršeni instrument. Svakog sata i svakog dana trebalo bi da misli: „Hajde da postanem savršen instrument“. Čak i ako ga spoljašnji svet visoko uvažava, ne bi trebalo da ima samozadovoljno osećanje. Ako je samozadovoljan, onda neće žudeti da postane bolji i neće nimalo napredovati.

 

 

Boga ne zanima
Da upoznaje tvoje spoljašnje slabosti.
Njega ne zanimaju
Čak ni tvoje unutrašnje slabosti.
Njega jedino zanima
Tvoje spoljašnje i unutrašnje
Jedinstvo sa Njim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Budite jednostavni, budite iskreni, budite čisti i budite ponizni. Vratite se, vratite se još jednom osnovama svog unutrašnjeg života.

 

Ponekad ulazimo u unutrašnji život iz iskušenja. Kao što ljudi ulaze u spoljašnji život da bi ispunili svoje želje, isto tako ljudi praktikuju unutrašnji život nekoliko dana ili nekoliko meseci. Zatim, pošto su to pokušali, osećaju da unutrašnji život neće ispuniti njihove želje. Svetovni život je bolji za to. Unutrašnji život je težak samo kada čovek na prvom mestu želi da ispuni spoljašnji život, a unutrašnji život na poslednjem. On prvo treba da ispuni unutrašnji život, ili treba da zajedno prihvati i spoljašnji i unutrašnji život sa osećanjem da, ako je unutrašnji život nahranjen, automatski će biti nahranjen i spoljašnji život.

 

Moje jutarnje obećanje:
Danas neću izneveriti Boga.
Moje večernje obećanje:
Sutra ću postati
Beskrajno bolji instrument.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Bog ne veruje u život neuspeha. Prema tome, kako uopšte  možemo da ne uspemo?

 

Umesto da svaku grešku smatramo prokletstvom, možemo da je shvatimo kao blagoslov. Pre svega, nijednu grešku ne bi trebalo da počinimo svesno i namerno. Ali ako se greška dogodi u našem unutrašnjem životu, u našoj vitalnoj prirodi, u našoj fizičkoj prirodi, u našem spoljašnjem umu ili fizičkom umu, onda moramo da budemo spremni da je odmah priznamo sebi i Bogu. Priznanje je naše trenutno oslobođenje. U suprotnom, izrašćemo u planinu grešaka. Onog trenutka kada skupimo hrabrost da priznamo svoju grešku, Božija nesavladiva zaštita trči ka nama. Njegova zaštita nas zaklanja. Njegova zaštita odmah postaje naše utočište.

 

 

Nemoj da dozvoliš sebi
Da te progutaju prošle greške,
Pošto Bog očekuje od tvog života
Temeljan unutrašnji preobražaj.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

33Ne ismevaj žalosne neuspehe drugih. Ko zna, možda i ti uskoro zaploviš istim brodom.

 

Sama ideja da se greška smatra nečim sramnim ili nedopustivim stvara pogrešnu vibraciju. Trebalo bi da se uvek poistovećujemo sa najširim delom nas samih, sa sveobuhvatnim delom koji uključuje ceo svet, čitavo čovečanstvo. U tom trenutku naša takozvana greška nije greška. Tada osećamo da je ona samo jedna nesavršenost. To je igra nesavršenosti koju smo igrali nesvesno, ali ne i namerno. Umesto toga, mi sebe odvajamo od greške kao da je to nešto prljavo, sramotno i toliko ružno da ne možemo ni da ga dodirnemo. Ovakvim pristupom nikada nećemo napredovati. Umesto toga, hajde da smatramo da je greška jedan komad gline. Ovaj komad gline lako može da se preoblikuje ili izvaja u drugi oblik. Zatim, ako imamo dovoljno mudrosti, dovoljno svetlosti, taj oblik možemo da iskoristimo u razne svrhe.

 

Bog te moli
Samo za jednu uslugu:
Da ne pokušavaš da pamtiš
Svoj prošli život neuspeha.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Izbriši iz svog svesnog i nesvesnog sećanja muke tvog prošlog života neuspeha.

 

Šta je, uostalom, greška? Ako mislimo da greška podrazumeva nešto za čim sledi kazna, u potpunosti se varamo. Pre svega, prihvatimo je kao neuspeh. Šta je neuspeh? Neuspesi su stubovi uspeha. Prihvatimo neuspeh kao Božije iskustvo u nama. Bog stalno doživljava Sebe u nama i kroz nas. On istovremeno trči i nosi nas ka krajnjem Cilju savršenstva. Prihvatimo greške kao poluistine. Ako ih smatramo nečim gadnim i neoprostivim, one nikada neće biti ispravljene ili preoblikovane u istinu. Ali tek ako smatramo da su greške nesavršene, odnosno beskrajno male istine, ako u grešci vidimo delić istine, moći ćemo da osetimo da ta greška može da se ispravi i preobrazi u istinu.

 

 

Ti kažeš Bogu:
Oče, nisam uspeo“.
Bog kaže tebi:
„Jesi li siguran, sine Moj?“
Ti kažeš Bogu:
„Oče, uspeo sam!“
Bog kaže tebi:
“Sine Moj, nisam baš siguran“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Vrednost života je u stalnom prisustvu unutrašnje hrabrosti.

 

Da biste ostali srećni i kada naiđete na prepreke, napredujte. Zar ćete odustati od trke samo zato što ima prepreka? Između vas i cilja može biti nekoliko prepreka, ali morate da ih prevaziđete. Ako kažete: „Ne želim da prevazilazim prepreke, ali želim da stignem do cilja“, kako očekujete da to sprovedete u delo?  Ako ste tek na polaznoj tački, morate biti spremni da se susretnete sa poteškoćama. Kada budete morali da pređete neku tešku prepreku, videćete da li zaista želite da stignete do svog cilja ili ne.

 

 

Tvoja prvoklasna vera u Boga
Lako može da se suprotstavi
Bezbrojnim nevoljama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Svakog dana treba naučiti samo jedno: kako biti iskreno srećan.

 

Uvek je najbolje biti iskreno srećan. To je cilj. Čekajmo sreću, vapimo za njom. Ako ste iskreno nesrećni, upotrebite protivotrov. Budite duhovniji. Pojačajte svoj unutrašnji vapaj. Tada će vaša nesreća biti prosvetljena. Vaš unutrašnji vapaj će odagnati vašu nesreću. Ali ne prianjajte za lažnu sreću. Poput lažnog novčića, ona će biti otkrivena. Čak ćete je i sami prepoznati.

 

 

 

Ako ste odani depresiji,
Ne možete biti učenici
U Božijoj školi preobražaja Zemlje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15