17Težnja i neuspeh ne poznaju jedno drugo.

 

Ako težimo redovno, duševno i iskreno, destruktivne misli neće napadati naš um, a samouništavajuća dela neće prevladavati u našem životu. Treba da idemo pozitivnim putem težnje koji će nas odvesti visoko, više, najviše. Što se više budemo uzdigli, to više plamenova težnje ćemo videti u svom mračnom životu, a naše mračne, nečiste, pogubne misli biće prosvetljene. Neka soba može da bude u mraku danima, mesecima i godinama, ali čim pritisnemo prekidač za svetlo, soba je potpuno osvetljena. Tada nam je lako da očistimo i raspremimo sobu. Slično tome, ako ne težimo, ako se ne molimo i ne meditiramo, soba našeg uma ostaje u tami. Ali, onog trenutka kada počnemo da težimo, onog trenutka kada upalimo svetlo našim unutrašnjim vapajem, postaje nam lako da u potpunosti preobrazimo svoj život.

 

Konačna pobeda tvog života
Zavisi od predanosti
Plamenova težnje
Tvog srca.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Želiš da ispuniš svoje želje? Onda to moraš da uradiš u potpunosti na sopstveni rizik.

 

Ispunjenje želje nije rešenje. Ono što treba da učinimo je da pokušamo da umanjimo svoje želje i sasvim uđemo u život težnje. Ako možemo da umanjimo naše želje, tada će se zajedno sa našim željama umanjiti i naše destruktivne misli i sklonosti. Težnja je plamen. Ovaj plamen prosvetljava i pročišćava sve što je u nama nepoželjno i nebožansko, da bi pravo zadovoljstvo moglo da bude naše.

 

 

 

Apsolutno poštenje
Apsolutno je neophodno
Da preobrazi tvoju noć želje
U dan težnje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

17Potrebno je imati junačko srce da se kaže „ne“ svetu želja.

 

Sada mi živimo u svetu želja. Ali, čak i kada se naše želje ispune, mi obično uopšte nismo zadovoljni. U svetu želje mi očajnički hoćemo nešto, ali kad dobijemo upravo tu stvar, odmah nismo zadovoljni. Ovo nam se u životu dogodilo mnogo, mnogo puta. Dok plačemo za nekom određenom stvari, nikad ne marimo što je neko drugi već ima. Ali kad dobijemo to što smo hteli, mi se osvrnemo oko sebe i vidimo da hiljade ljudi to već imaju, i to možda imaju u većoj meri nego mi. Oni to imaju u izobilju dok mi imamo samo ograničenu količinu. Zato smo nezadovoljni. Bez obzira koliko nečega imamo u životu želje, to nam nikad nije dovoljno.

 

 

U mom životu želje
Ono što mi stvarno treba
Jeste jedno beskrajno „Ne!“

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Rasprave često pretpostavljaju religiju istini.

 

Postoje dve vrste religija: prave religije i lažne religije. Lažna religija hoće da izmeni lice sveta na svaki način, čak i niskim sredstvima - po svaku cenu. Prava religija jedino hoće da duševno voli srce sveta. Lažna religija će pokušati da nametne svoju ogromnu prevlast nad drugim religijama. Prava religija će jedino saosećati sa drugim religijama. Ona hoće da doživi ekstazu jedinstva sa svim religijama, zasnovanu na njenom sopstvenom duševnom vapaju. Ona hoće da postane nerazdvojno jedno sa svim religijama pomoću svoje tolerancije, strpljenja, dobrote i opraštanja. A opet, prava religija zna da je Svevišnji Kormilar Lično taj koji voli i usmerava svaku religiju, dok istovremeno oprašta mane koje svaka religija, nažalost, otelovljuje.

 

 

Suština religije:
Boj se Boga i slušaj Boga.
Srž duhovnosti:
Voli Boga i postani drugi Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Ako je nešto istinito, osetićete da je tako duboko u svom srcu.

 

Čovek poseje seme. Nakon nekoliko meseci ono proklija. Za godinu dana postane izdanak i na kraju izraste u ogromno banjan drvo. Kad počnete da se interesujete za duhovni život, tek ste posejali seme. Možda nećete videti rezultate odmah. Za to je potrebno vreme. Treba da počnete sa verom - iskrenom, pravom, uzvišenom verom. Treba da se molite i meditirate da biste osetili svoju sopstvenu božanstvenost. Ako u ovom trenutku ne možete da vidite svoju božansku prirodu, ne budite tužni i ozlojeđeni. Za to treba vremena. Molite se i meditirajte iskreno i zahvaljujući vašoj veri jednog dana će u prvi plan izbiti vaša prava božanska priroda. Ne odustajte čak i ako ne budete imali viša iskustva ili spoznaje na samom početku duhovnog života. Ne brinite ako u ovom trenutku ne osećate duboko u svom srcu nešto božansko, prosvetljujuće i ispunjujuće. Potrebno je vreme da se stekne slobodan pristup unutrašnjem svetu. Ali, kad jednom steknete slobodan pristup unutrašnjem svetu, videćete da je on preplavljen svetlošću i blaženstvom.

 

Za mene postoji samo jedan prijatelj
A taj prijatelj je
Stalno cvatuća vera moga srca.
Drugi prijatelj mi ne treba.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

17Žalostivi vapaji tvog srca su ono što će ti pomoći da dostigneš visine vrhunske Božije Lepote.    

 

Kada u sebi plačemo, moramo da osetimo iskrenu potrebu za Bogom. Kad imamo tu unutrašnju potrebu, Bog će, iz svoje beskrajne Dobrote, doći i dati nam stvari koje su nam potrebne. Ako imamo iskren, pravi unutrašnji plač, onda će svi naši problemi biti rešeni. Ali, ako nemamo tako iskren unutrašnji plač, nećemo biti zadovoljni ma koliko da živimo na ovom svetu, zato što pravo zadovoljstvo znači savšenstvo naše prirode, savršenstvo našeg života.

 

 

 

Da budem bliži Bogu,
Potrebne su mi dve stvari:
Srce koje ume
Da neumorno plače
I um koji veruje
Da može postići prosvetljenje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Želja nas zaslepljuje; težnja nas oslobađa.

 

Kada sledimo želje, mi pokušavamo da uvećamo svoje sposobnosti da bismo izazvali druge, da bismo pobedili druge, da bismo gazdovali drugima i da bismo nagnali svet da oseti da smo mi nekoliko santimetara - ako ne i nekoliko kilometara - ispred njega. Kada težimo, mi ne samo da plačemo za sopstvenim savršenstvom, već i za savršenstvom drugih. Težnja igra ulogu jedinstva, koje nije ništa drugo nego pravo savršenstvo. Kada boravimo u običnom svetu, netežećem svetu, svetu želja, mi se trudimo da ugodimo i udovoljimo jedino sebi. Ali, kada smo u svetu težnje, mi nastojimo da ugodimo Bogu. Ako pomoću unutrašnjeg plača našeg srca možemo da ugodimo Bogu, onda ćemo u sebi videti i osetiti Božiju ljubav, brižnost, svetlost i mir - sve što Bog ima i što jeste.

 

Meditacija na mir
Ne samo da može da uništi
Nemir tvog uma
Već može i da oslobodi tvoj život
Od noći želje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 51