28Oslobođenje znači slobodu od straha, slobodu od sumnje, slobodu od neznanja i slobodu od smrti.

 

Čim dođemo na ovaj svet, mi postajemo plen neznanja, straha, ograničenja i sumnje. Ali, pomoću naše duhovne prakse i živeći unutrašnjim životom, mi ulazimo u svest Božanskog. Tu počinjemo da rastemo pa dolazi dan kada postajemo potpuno učvršćeni u duhovnoj svesti unutrašnjeg života. U ovom trenutku, nas je zgrabilo neznanje, mi uživamo u neznanju; ali osvanuće dan kada ćemo biti potpuno slobodni od neznanja, a u trenutku kada se oslobodimo neznanja, bićemo oslobođeni zauvek.

 

 

Bog je stvorio težnju za tebe.
Zar ti ne možeš da stvoriš odlučnost
Za samog sebe
Da bi tvoja Bogomdana težnja
I tvoja sopstvena odlučnost
Mogle da zauvek unište tamu tvog života?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

28Od pradavnih vremena istorija se bavi tiranima i oslobodiocima. Uskoro će morati da se ozbiljno pozabavi mirotvorcima.

 

Postoje dva rata, unutrašnji i spoljašnji. Unutrašnji rat je rat koji vodi naše unutrašnje biće, ili duša, protiv ograničenja, neznanja, sumnje i smrti. Spoljašnji rat je rat koji čovek vodi sa čovekom, nacija sa nacijom. Pitanje je kada i kako dolazi do kraja ovih ratova? Spoljašnji rat može da se okonča jedino ako prvo prestane unutrašnji rat. To znači, kada unutrašnje biće ili duša pobedi neznanje, strah, sumnju i smrt, tada u spoljašnjem svetu neće biti nikakve potrebe da se zapodene rat. Mi se borimo zato što duboko u nama postoji nesklad, postoji strah, postoji strepnja i postoji agresivnost. Kada duboko u nama budu mir, radost, izobilje i ispunjenost, nećemo prizivati rat. Spoljašnji rat će se okončati kada se razreši unutrašnji rat. Oba rata će se okončati i moraju da se okončaju u toku ljudske evolucije.

 

Unutrašnje iskustvo mira
Čovekova je vrhunska potreba.
Unutrašnje iskustvo mira
Čovekova je transcendentalna lepota.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

28Najbrže ćeš napredovati uz pomoć dve stvari: Samilosti Božijeg Oka i entuzijazma tvog uma.

 

Koliko brzo možeš da ostaviš po strani neznanje i kreneš ka svom Cilju? Nadmetanje, ako je uopšte potrebno, trebalo bi da služi tome da vidimo koliko daleko za sobom smo ostavili neznanje i nesavršenost i koliko brzo trčimo ka našem Cilju. Neka budu dve strane: jedna, strana savršenstva; druga, strana nesavršenosti. Koliko brzo trčimo od nesavršenosti ka pozitivnoj strani savršenstva, istine, svetlosti i blaženstva? To, a ne rivalstvo sa drugima, treba da bude naše nadmetanje.

 

 

Tvoj cilj nije ovde;
On je daleko s one strane.
Ne opuštaj se
I ne gubi entuzijazam.
Bog želi da pretrčiš
Jedan ultramaraton svakoga dana
Da bi otkrio čudesnu sposobnost
Bogotražitelja-trkača.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

28Podnositi udarce života postojano i spokojno znači potpuno iskusiti neuporedivu smirenost.

 

Svet je prepun nadmetanja. U običnom životu mi se stalno se nadmećemo. Ja se nadmećem sa tobom, ti se nadmećeš sa mnom. Sve vreme se nadmećemo. Ali ovo nadmetanje ne sme da se dešava u duhovnom životu. U unutrašnjem životu nema nadmetanja. Tu ste samo ti i Bog. Ako i ima nekog nadmetanja, neka to bude između tebe i tvog neznanja.

 

 

 

Svaki put kada posrneš,
Ustani!
Potom se osmehni i kreni
Bez žurbe, sigurno i nepogrešivo
Putem težnje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

28Podnositi udarce života postojano i spokojno znači potpuno iskusiti neuporedivu smirenost.

 

Patnju nećemo prizivati, daleko bilo. Ali ako dođe, moramo da vidimo da u njoj postoji Bog. Ako ne budemo odvajali Boga od patnje, naš životni dah i Božija Samilost će se ujediniti. U suprotnom, Božija Samilost neće moći da dotakne naš životni dah, nećemo videti Božije postojanje u svemu. Kažemo da je Bog svuda. Ako je Bog svuda, zar On nije i u našoj patnji? Zar Bog nije u nezadovoljstvu? Zar je Bog toliko slab da mora da bude jedino na Nebu, a ne i u mučnom, zemaljski ograničenom postojanju? Kada patimo, Bog je tu. Treba da vidimo Njegovo Lice, a ne lice patnje koja nas muči. Ako to možemo da učinimo, ako u svemu možemo da vidimo Božije Lice, videćemo da patnja i frustracija ne mogu da postoje. Moramo ih preobraziti u radost, stalnu radost, jer je naš najslađi Otac, naš blagonakloni, samilosni Otac prisutan u svemu da bi nas zaštitio i spasao.

 

Ne izbegavaj
Nego preobrazi
Stvari koje
Treba preobraziti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

28Nevolja nas čini dinamičnim. Nevolja nas primorava da oči držimo širom otvorene. Nevolja nas uči smislu strpljenja. Nevolja nas obdaruje verom u sebe. Nevolja otvara tajna vrata kroz koja možemo da vidimo konačno buduće ispunjenje Božije Volje.

 

Hajde da se ne bavimo nezadovoljstvom i patnjom. Da, oni postoje, ali hajde da pokušamo da odozgo spustimo Božiju Milost. Ako On Lično želi da odnese naše nezadovoljstvo, sebe ćemo učiniti srećnim. Čak i ako Bog ne odnese naš bol, još uvek možemo da pustimo da se na nas spusti tok Njegove Milosti i Saosećanja. On će tada odmah prosvetliti svu našu patnju, nezadovoljstvo i nevolju.

 

Možeš da se suočiš sa svetom svakoga dana
Ako se moliš i razmatraš sa Bogom
Sopstvene životne probleme
Rano ujutru.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

28Bog nije nešto što se dobija spolja. Bog je upravo ono što može da se razvije unutra.

 

Šta podrazumevamo pod duhovnim životom? Podrazumevamo život inspiracije, težnje i unutrašnje komunikacije. Kada ste u stanju da meditirate nekoliko minuta, um ne podleže sumnji, nečistim mislima i nezdravim idejama. Ako zaista i istinski prihvatite duhovni život, videćete da se u tren oka veći deo vaših poteškoća ne samo smanjuje, nego nestaje. To se dešava zato što u vašem duhovnom životu postoji obilje snage koju ne posedujete u spoljašnjem životu. Ovo obilje snage, kada dođe u prvi plan, čini da se spoljašnji život automatski preda unutrašnjem životu. A kada se on predaje, to nije pod prinudom, već zbog spontanog unutrašnjeg osećaja. On se predaje sa radošću jer oseća da u predaji sebe dobija punu moć i potpuno blaženstvo unutrašnjeg života.

 

Ono što vam je svakog dana potrebno
Rano izjutra
Nekoliko je spokojnih i samodajućih trenutaka
Sa Bogom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7