17Žalostivi vapaji tvog srca su ono što će ti pomoći da dostigneš visine vrhunske Božije Lepote.    

 

Kada u sebi plačemo, moramo da osetimo iskrenu potrebu za Bogom. Kad imamo tu unutrašnju potrebu, Bog će, iz svoje beskrajne Dobrote, doći i dati nam stvari koje su nam potrebne. Ako imamo iskren, pravi unutrašnji plač, onda će svi naši problemi biti rešeni. Ali, ako nemamo tako iskren unutrašnji plač, nećemo biti zadovoljni ma koliko da živimo na ovom svetu, zato što pravo zadovoljstvo znači savšenstvo naše prirode, savršenstvo našeg života.

 

 

 

Da budem bliži Bogu,
Potrebne su mi dve stvari:
Srce koje ume
Da neumorno plače
I um koji veruje
Da može postići prosvetljenje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Želja nas zaslepljuje; težnja nas oslobađa.

 

Kada sledimo želje, mi pokušavamo da uvećamo svoje sposobnosti da bismo izazvali druge, da bismo pobedili druge, da bismo gazdovali drugima i da bismo nagnali svet da oseti da smo mi nekoliko santimetara - ako ne i nekoliko kilometara - ispred njega. Kada težimo, mi ne samo da plačemo za sopstvenim savršenstvom, već i za savršenstvom drugih. Težnja igra ulogu jedinstva, koje nije ništa drugo nego pravo savršenstvo. Kada boravimo u običnom svetu, netežećem svetu, svetu želja, mi se trudimo da ugodimo i udovoljimo jedino sebi. Ali, kada smo u svetu težnje, mi nastojimo da ugodimo Bogu. Ako pomoću unutrašnjeg plača našeg srca možemo da ugodimo Bogu, onda ćemo u sebi videti i osetiti Božiju ljubav, brižnost, svetlost i mir - sve što Bog ima i što jeste.

 

Meditacija na mir
Ne samo da može da uništi
Nemir tvog uma
Već može i da oslobodi tvoj život
Od noći želje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Tvoje novostečeno prijateljstvo sa tvojim životom savesti spašće te, usavršiti i prosvetliti.

 

Napredan tragalac stalno sluša svoju savest. Njegova savest je zakon njegovog života. Njegova savest je njegova umetnost. Njegova savest je njegova religija. Kad učini nešto dobro, on oseća da sledi zakon svog života. Kad učini nešto loše, on oseća da je skrenuo sa puta istine i da nije više odan svom životnom zakonu, svojoj umetnosti, svojoj religiji.

 

 

 

Moja optužujuća savesti,
Ja te volim jer ti je stalo do mene,
Mog savršenstva.
Moja prosvetljujuća savesti,
Ja te volim jer ti je stalo
Da vrhunski zadovoljiš
Mog Voljenog Svevišnjeg
U meni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Klanjam se svetlosti koja nikad ne tamni.

 

U ovom trenutku naš cilj je najčistija svetlost. U tom slučaju, naš posao je da iznutra plačemo. Treba da iznutra plačemo kao dete za nerazdvojnim jedinstvom sa Svevišnjim. Dete plače za onim što želi i majka uvek dođe. Ma gde da je ona, ona dođe da bi dala detetu to što ono želi. Slično tome, kada plačemo duboko u svom srcu, mi dobijamo ono što tražimo. Ali sve zavisi od iskrenosti našeg unutrašnjeg plača. Ako je naš plač iskren, Bog će nam sigurno dati to što tražimo. Ako iznutra plačemo za duhovnim stvarima - za mirom, svetlošću i blaženstvom - onda ćemo sigurno dobiti te božanske osobine.

 

 

Nisu mi potrebna čuda, zaista.
Ne želim čak
Ni da vidim čuda, zaista.
Treba mi i očekujem jedino
Srce koje plače i život koji se smeši.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Šta je um, ako ne svesno izmišljanje smešnih i površnih zahteva?

 

Potrebna je viša moć da bi um održala mirnim. Ta viša moć je moć duše. Potrebno je da na površinu iznesemo svetlost duše, koja ima neograničenu moć. U spoljašnjem svetu, kada je neko superioran po snazi ili moći, on nastoji da kazni onog ko je slabiji. Ali u duhovnom svetu, svetlost duše neće mučiti ni kažnjavati um. Naprotiv, ona će delovati kao veoma nežna majka koja oseća da su nesavršenosti deteta njene sopstvene nesavršenosti. Srce će osetiti da su nejasnost, nečistota i tama uma njegove sopstvene nesavršenosti, a istovremeno će srce moći da ponudi svoju svetlost umu. U potpunoj tišini ono će se potruditi da preobrazi prirodu uma.

 

 

Početak savršenstva
Osviće
Kada tragalac završi sa
Svojim kritičarskim umom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Da biste stigli do srca svega, potrebna vam je revnosna odanost beskrajnom Izvoru Večnosti.

 

Duhovni aspirant uvek treba da ima na umu da je od Boga i da je za Boga. Možda je u ovom trenutku on tek novopečeni tragalac, možda je početnik; pa Bog za njega ne može da bude ili ne mora uvek da bude živi Bog. Ponekad će aspirant biti u stanju jedino da zamisli Boga, a ponekad, uprkos svojim spoljašnjim naporima, on možda neće osećati Božije prisustvo u sebi. Ponekad će možda čak i zaboraviti na Božije postojanje. Ali, treba da ima na umu da on ima Izvor i da je taj Izvor svetlost, bezgranična svetlost, beskrajna svetlost. Mnogo godina je uživao u zadovoljstvima neznanja, ali mora da oseti da njegov Izvor nije neznanje; njegov Izvor su svetlost i blaženstvo. On je za taj Izvor i on se svesno trudi da se vrati svom Izvoru. Dok se vraća, on ispoljava Boga-blaženstvo ovde, na zemlji. Iako je u određenom stepenu u neznanju, on je uvek za Boga-život i on je uvek za Boga-svetlost. Ako to može da zapamti, onda će u životu imati stalni osećaj zadovoljstva. On će osećati svetlost, više svetlosti, obilje svetlosti, beskrajnu svetlost u svom spoljašnjem i unutrašnjem životu.

 

Kada osećam da sam od Boga,
Jasno vidim
Da je Bog moje jedino svetilo.
Kada osećam da sam za Boga,
Jasno vidim
Božiju Svetlost u meni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

17Tuga onoga ko mehanički misli i misli nema kraja. Radost onoga ko molitveno meditira i meditira nema kraja.

 

Kada neko sledi duhovni put, on mora da meditira makar jednom dnevno. To je obavezno. Bolje je meditirati tri puta na dan, ali ako nije moguće da svoju dušu nahranite tri puta, molim vas da je nahranite bar jednom. Osetite da je duša malo dete, božansko dete. Ako ne nahranite dušu, ona će gladovati, a vaše božansko ispoljavanje biće odloženo.

 

 

 

Pre nego što počnem da meditiram,
Bog pred mene stavlja Napitak Svoje Samilosti
I moli me da se poslužim.
Kada sam meditirao,
Bog pred mene postavlja Gozbu Svog Zadovoljstva
I moli me da se poslužim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 22