18Ako možete da izbrišete prošlost i da budete spremni da uđete u večito novo, svesno i duševno, videćete da i to novo takođe ima svoju stvarnost, stvarnost koja ispunjuje više nego prošlost.

 

Tada ne može biti straha, nikada. Strah se pojavljuje jedino kada niste voljni da se odreknete svog starog života ili kada niste sigurni u novi život. Ali, ako vapite za svetlošću, ona će vas voditi, jer je to u samoj njenoj prirodi. Svrha vašeg života je da postanete sama svetlost. Ako celim srcem i spontano vapite za svetlošću, ne može biti straha.

 

 

Idite napred!
Zaronite unutra!
Letite visoko!
Smelost je najbolji način
Ljubavi prema Bogu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Vaše fizičko biće se možda plaši tamne noći prošlosti, ali vi treba uvek da gledate napred, da gledate ispred sebe.

 

Prošlost je prah. Ako se u vašem umu  javi prošlost i počne da vas muči onim što ste uradili pre dve nedelje ili pre dva sata i ako ta prošlost nije inspirativna i ohrabrujuća, ponovo je bacite u prah. Prošlost se mora sahraniti. Vaše duhovno biće treba da raste od ovog trenutka.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Ljudi ne žele da budu izloženi svetlosti, mada nam je svetlost svima potrebna.

 

Mnogi ljudi zbog toga ne idu duhovnim Učiteljima, jer misle da će ih duhovni Učitelj odmah prozreti i reći: ”O, ti si još juče ili pre nekoliko meseci uradio veoma loše stvari”! Ali ovakav stav je žalosna greška. Duhovna svetlost nikada neće ništa javno razotkriti. Naprotiv, ona će ih prosvetliti i transformisati. Šta radi majka kada kod svog deteta primeti mane, nesavršenosti i slabosti? Ona ih brižljivo i u tajnosti sakriva. Ona nikada neće ni pomisliti da izloži svoje dete svetu. Tragalac u duhovnom životu mora da oseća da je dete Božanske Majke. Ona ima beskrajno više ljubavi i samilosti nego svetovna majka, pa kako onda Ona može da izloži Njeno dete? Ona prikriva njegove brojne nesavršenosti i u potaji ga navodi da postane svesno svojih mana. Ona to radi jedino zbog toga što ne želi da dete stalno ponavlja iste greške. Ali, ona se tu ne zaustavlja. Ona vodi dete još korak napred i preobražava njegov život tame u život svetlosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18U vama je Bog i sjaj božanske svetlosti.

 

Vi hoćete da vidite svetlost. Trudite se da uđete u njeno prostranstvo, ili da iznesete na površinu svetlost koju već imate. Ali, mnogi ljudi se plaše svetlosti. Oni kažu: ”Da, želimo svetlost”, ali kada im ona dođe, osećaju da će biti uhvaćeni. Ljudi misle da će, ukoliko budu mogli da se sakriju u mračnoj sobi, biti u prilici da sagledaju svet i donose odluke, a da niko neće moći da ih vidi. Oni smatraju da je njihova tama neka vrsta sigurnosti i bezbednosti. Kada se pojavi svetlost, spremna da uđe u njih, oni osećaju da će sve njihove slabosti i ograničenja, sve negativne ideje i misli biti otkrivene.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Dozvolite samo božanskim mislima da vam budu prijatelji.

 

U početku ne znate ko su vam prijatelji, a ko neprijatelji. Morate da budete veoma pažljivi. Kasnije pustite unutra samo vaše prijatelje, a to su recimo, božanske misli, napredne misli, prosvetljujuće misli. Te misli će, bez sumnje, pobediti strah u umu u vašu korist.

 

Sve dok budete imali volju
Da mobilišete unutrašnju hrabrost
Da biste postigli savršen život,
Bujica Božije Samilosti
Nepogrešivo će
Čekati na vas.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako možete, nastojte da svakodnevno praznite svoj um.

 

Um je pun sumnje, tame, neznanja, podozrenja i tako dalje. Možete da pokušate rano ujutru da pobedite misli, da recimo, deset minuta ne dozvolite nijednoj misli da uđe u vas, ni dobroj ni lošoj, ni božanskoj ni nebožanskoj. Osetite da je vaš um poput posude. Prvo ga ispraznite. Potom čekajte - šta? Mir, svetlost i blaženstvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Sve dok postoji makar i tračak straha u vama, nebožanske sile imaju snagu da vas napadaju. Ali, ako nemate straha i ako ste sigurni u svoj cilj, nebožanske sile ne mogu nikad da vas napadnu.

 

Ako možete da prihvatite Beskonačnost kao nešto što je vaše, ali na šta ste zaboravili, ako možete da vidite da ste oduvek bili Beskonačnost, tada se strah neće javljati. Ponekad ste uplašeni od Beskonačnosti u koju vaš najviši deo želi potpuno da se utopi. Sa jedne strane, vi želite da zaronite u more Beskonačnosti. Sa druge strane, imate osećaj neizvesnosti. Pitate se šta ćete dobiti od mora Beskonačnosti. Treba da znate da ćete dobiti beskrajno blago besmrtne Svesti koja prožima čitav univerzum. Vaša duša to želi, ali um se plaši.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 2