80Da bi došao na neki duhovni put, tragalac mora da počne sa unutrašnjim plačem.

 

Ako dete zaplače na prvom spratu, a da se majka nalazi na trećem, ona će sići dole jer zna da je detetov plač snažan, iskren i istinski. Majka nije naučila dete kako da plače. Ona ne kaže: “Ako budeš plakao daću ti mleko”. Ne, to dolazi spontano. Kada mu treba mleko, dete plače. Slično tome, kada je naš unutrašnji plač iskren, Bog nas hrani Svojom Svetlošću Samilosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

80Kao što razvijamo mišiće, tako možemo da razvijemo i svoju iskrenost.

 

Ono što nam je potrebno je neprestana unutrašnja težnja. Ako ne težimo, onda ćemo u jednom trenutku biti iskreni a u sledećem neiskreni. Naš život će biti kao dan i noć, kao svetlost i tama. Ali, ako je  naša unutrašnja težnja stalna i spontana, onda će nas sam pritisak, sam tok naše težnje, naterati da budemo iskreni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

80Duhovnost je potreba, a ona zahteva iskrenost od početka do kraja.

 

Ako nemamo iskrenosti, nema svrhe ni da ulazimo u duhovni život. U običnom životu možemo da budemo neiskreni a da ipak postanemo uspešni. Ali, u svom duhovnom životu, ne možemo ni najmanje da uspemo ako nismo iskreni. Samo iskren tragalac može da zaista duhovno napreduje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

80Mi uvek znamo da li smo zaista iskreni. Iskrenost nije nešto čemu treba da se naučimo; ona dolazi duboko iz nas.

 

Kada nešto izađe na površinu iz najvećih dubina našeg srca, onda ćemo sigurno biti iskreni. Nije tako sa umom. Um svesno negira stvari. U jednom trenutku, mislimo da je nešto istina i da smo spremni da se za to borimo, a sledećeg trenutka otkrivamo da je to potpuno pogrešno. Ako se koncentrišemo na srce, onda ćemo lako biti u stanju da osetimo da je to što izlazi na površinu iz najvećih dubina srca čista iskrenost. U srcu se nalazi duša. Duša ne može biti ništa drugo do bujica iskrenosti. I više od toga, ona je bujica duhovnosti. Duša krajnje moćno i ubedljivo govori kroz srce. Ako budemo provodili više vremena u svom srcu nego u svom umu, sigurno ćemo znati šta je iskrenost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

80Ako neki duhovni Učitelj ima ašram i mi odemo tamo da bismo meditirali, to je divno. Ali ako se svi tragaoci odreknu sveta i odu u manastire ili na usamljena mesta da meditiraju, ko će onda preobraziti lice sveta?

 

Mi treba da igramo ulogu heroja, božanskih heroja u modernom svetu. Ako neko kaže da će se odreći sveta da bi ostvario Boga, onda greši. Napuštajući sve, koga prihvatamo? Boga? Ne! Bog je u svakoj ljudskoj duši. Danas ćemo se odreći sveta a sutra ćemo otkriti da se Bog za kojim tragamo upravo tu nalazi. Bog je sam svet.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Da bismo ostvarili Boga neophodno je da iznutra plačemo za tim, a to možemo da činimo čak i dok hodamo ulicom.

 

Pogrešno je misliti da ćemo unutrašnji plač osećati samo ako se nalazimo na vrhu Himalaja. Čak i tamo će nam um lutati i mislićemo na svoje prijatelje, rođake i neprijatelje. A sa druge strane, ovde u svetu, u buci i metežu života, lako možemo da mislimo na Boga. Sve dok su naša dela posvećena Bogu, Bogospoznaja se može dogoditi, mora se dogoditi i dogodiće se ovde, na zemlji, usred raznovrsnih aktivnosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101U duhovnom životu, svakako moramo da se odričemo. Nećemo se, međutim, odricati pojedinih osoba; mi ćemo se odricati osobina, osobina koje stoje na putu našem jedinstvu sa Božanskim.

 

Odreći ćemo se sumnje, nesavršenosti, neznanja i smrti. Kada uđemo u duhovni život, dobijamo priliku da se odreknemo, ili još bolje, da preobrazimo ove stvari. Kada govorimo o odricanju ili preobražavanju nečega, odmah mislimo na neznanje. Zaista, upravo je neznanje to što moramo da preobrazimo u duhovnom životu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3