18Ljudi koji veruju samo u ono što vide svojim očima kušaju samo deo voćke.

 

Ako želite da proučavate Istinu, da vidite da li ima rep ili nos, izgubićete je. Istina je stvar poistovećivanja. Hrist je rekao o veri i sumnji: "Blagosloveni su oni koji veruju ne zahtevajući dokaz u svakom trenutku". Kada živite u običnom svetu, u svetu koji ne teži, morate da vidite da biste verovali. Ali, kada težite, najpre verujete u Istinu a potom vidite Istinu. Verujete u nešto, a vaša vera prethodi vašem viđenju. Mi obično kažemo “verujem u ono što vidim”. Ali ako u nešto verujete, onda možete da kažete  da vidite to u šta verujete.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

18Za tragaoce je uvek preporučljivo da se druže sa drugim tragaocima, zato što će ih to inspirisati.

 

Ako ste sa nekim ko uopšte ne teži, to znači da neprestano imate problema. Tragaocu je veoma  teško, naročito na početku, da zadrži svoju najvišu svest. Čim negde ode, odmah dolazi u kontakt sa ljudima koji ne teže. Čak i ako sa njima ne razgovara, njihova vibracija utiče na njega. Ako se sretnete sa svetim čovekom, odmah ćete osetiti njegovu vibraciju. A ako sretnete lopova, odmah ćete osetiti i njegovu vibraciju. Ali, ako ste tragalac i ako je drugi tragalac sa vama, vaša snaga će se u velikoj meri uvećati. Za tragaoce je uvek preporučljivo da budu zajedno ili da se često viđaju.

 

 

Neizostavna je dužnost
Tragalaca za istinom i zaljubljenika u Boga
Novog Milenijuma
Da preobraze staru dekadenciju uma
U novu renesansu srca.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Možete da razvijete više vere, obilje vere i beskrajnu veru družeći se sa nekim ko već ima takvu veru.

 

To je kao kada se družite sa nekim ko više zna od vas; to iznosi na površinu vaše sopstveno znanje. Na sličan način, preporučljivo je da se družite sa nekim za koga osećate da ima više vere u Boga od vas. Kada neko ima više vere od vas, vaš plamen vere će se rasplamsati. Čak i ako niste u mogućnosti da stalno pričate sa tom osobom, samo njeno prisustvo će u tišini uvećati veru u vama. Vaše srce će nesvesno biti u stanju da kao magnet privuče težnju, mir i druge božanske osobine od te osobe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Od sada nastojte da osećate da postoji Neko ko od vas ne želi ništa drugo osim radosti.

 

Postoji Neko ko želi da uvek plivate u moru radosti i blaženstva. Automatski ćete verovati u Boga ako budete mogli da zadržite radost, ne spoljašnju radost koju stičete idući negde, družeći se sa ljudima ili kupujući materijalne stvari, već pravu radost i unutrašnje ispunjenje. U pogledu vaših spoljašnjih frustracija, trudite se da svoju unutrašnju radost odvojite od tih spoljašnjih događanja. Ako meditirate duševno i bezuslovno predajete vaš svakodnevni život Svemogućem, blaženstvo će biti vaša unutrašnja stvarnost. Vaše spoljašnje iskustvo će možda biti drugačije; ono može izgledati bolno i teško. Ali, u vašem unutrašnjem iskustvu postaćete neodvojiva celina sa kosmičkom Voljom. U toj Volji ne postoji patnja.

 

 

Pošto je Bog Sam
Stvorio moju glad za Bogom,
Siguran sam da će mi On na kraju i doneti
Obilan obrok.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Duhovni Učitelj je kao stariji brat u porodici.

 

Stariji članovi porodice znaju više od mlađih, pa su u situaciji da pokažu mlađima gde je cilj. Kada jednom to urade, njihov posao se završava. Mi nismo u stanju da stalno budemo u svojoj najvišoj svesti, ali ako znamo da postoji neko ko uvek predstavlja naš najviši deo, onda nam je lako da ga slušamo. Ako moja glava kaže mojim nogama da nešto urade, noge ne dovode u pitanje mudrost ili istinitost uputstava koje im je dala glava. Ja ne osećam da je mojim nogama ispod časti da urade ono što im glava nalaže, jer znam da su glava i noge sastavni delovi mog sostvenog tela. Na isti način, Guru i njegovi učenici su neodvojivo jedno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

18Pravi duhovni Učitelj će reći da on nije Guru; jedini istinski Guru je Svevišnji.

 

Ljudsko biće je vođa samo nekolicini ljudi. Možda će to biti stotinu ili hiljadu ljudi, ili možda milioni ljudi. Ali istinski Guru, jedini stvarni Guru, je Bog. Ako prihvatate neko ljudsko biće kao svog Gurua, to je samo zbog toga što je ono prosvetljenije od vas. Ako je Guru, ljudsko biće, iskren i prosvetljen, on prima svetlost direktno od Svevišnjeg. Njega bi trebalo smatrati višim delom tragaočevog bića, a ne nekom drugom osobom. Pošto naše fizičko biće oseća da je naš um superiorniji, ono sluša um. Na sličan način, ako tragalac oseća da osoba koju je on prihvatio kao svog Gurua poseduje više svetlosti mudrosti od njega, on sluša tu osobu, ne sa osećanjem odvojenosti, već isto kao što bi slušao viši deo sopstvenog bića.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako verujete u nekoga ili u nešto, trebalo bi da uvećavate svoju veru i da posvetite svoj život toj osobi ili tom idealu.

 

Ako imate veru u učitelja, trebalo bi da pokušate da je uvećate. Na zemlji ima mnogo učitelja. Ako imate veru u određenog učitelja, onda je on taj koga bi trebalo da sledite. Tada ne morate da tražite nikog drugog. Odsustvo sumnje je jedna stvar, ali vera, prava vera, je nešto drugo. Ima mnogo ljudi koji ne sumnjaju u sposobnost duhovnog Učitelja, ali takođe nemaju ni veru u njega. Oni ne sumnjaju u njegovu duhovnu visinu, ali to ne znači da imaju beskrajnu veru u ono što ih on savetuje da čine u njihovom poslovnom ili mentalnom životu. To su dve potpuno različite stvari. Ja možda ne sumnjam, ali mogu da gajim neutralna osećanja. Moja simpatija prema duhovnom Učitelju ne znači da ću otići i dotaći njegova stopala.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 4