33Strah proizilazi iz tame, iz neznanja.

 

Ako uđemo u sobu koja je potpuno mračna, uplašićemo se. Ali, čim upalimo svetlo, tama je osvetljena, a naš strah nestaje. Vidimo da nemamo čega da se plašimo u mraku, a da nemamo čega da se plašimo ni u svetlosti.

 

Ako si dovoljno hrabar
Da pevaš u mraku,
Onda će svetlost pevati kroz tebe
I za tebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Naša najveća zaštita nije u našim materijalnim dostignućima i bogatstvima. Sve bogatstvo sveta je ništavno u odnosu na našu božansku dušu.

 

Ako možemo da osetimo da postoji Neko ko misli na nas beskrajno više nego što mislimo na sami sebe i ako možemo svesno da kažemo: ”Večni Oče, Večna Majko, Ti budi odgovoran za ono što činim, govorim i u šta izrastam”, onda nećemo brinuti o svojoj sudbini, jer ćemo znati i osećati da je ona u Svevolećim Rukama Boga, koji će uraditi sve u nama, kroz nas i za nas.

 

 

Neka tvoje srce
Kaže tvom umu
Da Bog potpuno kontroliše
Tvoj život.
Odmah ćeš videti
Da tvoja napetost opada
I da ti se vratilo
Snažno samopouzdanje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Osoba koja ne teži ni u šta nije sigurna.

 

Ona je prepuštena na milost i nemilost svim svojim ćudima. U ovom trenutku nešto je može navesti da se oseća potpuno beskorisno i beznadežno. U sledećem trenutku, njen ego će izbiti na površinu i učiniti da oseća da je ona sve, da je gospodar Univerzuma. Za netežeću osobu ništa nije pouzdano. Ali, za osobu koja teži, Večnost je pouzdana, jer ona zna i oseća da se nalazi u toku Večnosti. Ona je reka koja se uliva u okean. Ona zna da u sebi ima sve. Trenutno je poput deteta. Njen Otac joj ne može dati milione dolara zato što je samo dete i pogrešno će ih upotrebiti. Ona zna da može da potroši samo dinar ili dva odjednom, ali je sigurna da će joj, kada odraste, njen Otac dati sve Njegovo bogatstvo: beskrajni Mir, Svetlost i Blaženstvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Ako želite da znate da li je nešto tačno a da ne koristite um, meditirajte na to.

 

Kada koristite intelektualni um, vi neprestano proučavate stvari, ali nikada niste zadovoljni. Intelekt je poput oštrog noža koji stalno pokušava da vidi šta se nalazi unutar nečega. On seče stvari na male delove i pokušava da sagleda šta se nalazi u svakom od njih. On se trudi da vidi stvarnost u njenoj najmanjoj formi. Kada smo u duši, samo postojanje Istine je njen sopstveni dokaz.  Kada dođemo na svet, naš prvi korak je poverenje. Kada kažete svom detetu: ”Ovo je vatra, to je nož. Ne diraj ih jer će te povrediti”, dete vam veruje. Ono nema potrebu da traži dokaz.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Tragalac mora da zna ograničenja uma.

 

Ako neko želi da spozna Božije najviše Visine, Njegove najdublje Dubine, Njegovu sveprožimajuću Svest, on ih nikada neće spoznati kroz intelekt. Najbolje možemo da utišamo zvuk uma ako uvidimo da je nedovoljno sve ono što nam on pruža. On nikada neće biti u stanju da nam pruži osećaj zadovoljenja i savršenstva. Ali, šta će nam dati srce? Srce će nam dati poruku nerazdvojnog jedinstva sa Apsolutnim, Najvišim, Univerzalnim i Transcendentalnim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

33Možete da kažete: ”Ja postavljam pitanja jer ne razumem. Želim da shvatim”. Ali “razmevanje” je veoma varljiva reč.

 

Ako danas shvatimo nešto na određen način, to shvatanje nas možda sutra neće zadovoljiti. Možda ćemo razviti drugi oblik razumevanja i uvideti da je ono jučerašnje bilo potpuno beskorisno. Treba da znate da je ispitivački um prethodnik sumnjičavog uma. Vi se ne zaustavljate na pitanjima. Danas nekoga ispitujete, a sutra u njega sumnjate. Sa druge strane, vi ispitujete samo zbog toga što sumnjate. Bolje je da nemamo ispitivački um. Možete da imate tragalački um. Tragalačkim umom vi tragate za Stvarnošću. To je dobro. Ali u prvom slučaju, ili je ispitivački um prethodnica sumnjičavog uma, ili su oni najbliži prijatelji.

 

Učinite sve što je u vašoj moći
Da sprečite da vas muči
Sumnja u sebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Uopšte nije neophodno da nešto shvatimo intelektom.

 

Bilo je mnogo duhovnih velikana koji uopšte nisu koristili um; umesto uma  koristili su srce. Mi trenutno osećamo da je odgovor uma ravan odgovoru srca. Ali, doći će dan kada ćemo osećati da je jedino srce ono koje može da nam pruži pravi odgovor. Intelekt je veoma ograničen, ali duša je neograničena. Iz tih razloga tragalac zaranja duboko u sebe, u najveće dubine svog srca, jer tu prebiva duša. Istina se može spoznati jedino kroz težnju. Istinske osobine Boga su Mir, Svetlost, Blaženstvo i Snaga. Sve ove osobine postoje u bezgraničnoj meri u srcu Večnosti. Samo tragalac za Istinom koji teži da ode iznad domena intelekta može da uđe u Svetlost, Mir, Blaženstvo i Snagu najvišeg Apsoluta. Da bi se spoznale i ostvarile osobine Boga, nije potreban intelekt već psihička težnja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15