18Od sada nastojte da osećate da postoji Neko ko od vas ne želi ništa drugo osim radosti.

 

Postoji Neko ko želi da uvek plivate u moru radosti i blaženstva. Automatski ćete verovati u Boga ako budete mogli da zadržite radost, ne spoljašnju radost koju stičete idući negde, družeći se sa ljudima ili kupujući materijalne stvari, već pravu radost i unutrašnje ispunjenje. U pogledu vaših spoljašnjih frustracija, trudite se da svoju unutrašnju radost odvojite od tih spoljašnjih događanja. Ako meditirate duševno i bezuslovno predajete vaš svakodnevni život Svemogućem, blaženstvo će biti vaša unutrašnja stvarnost. Vaše spoljašnje iskustvo će možda biti drugačije; ono može izgledati bolno i teško. Ali, u vašem unutrašnjem iskustvu postaćete neodvojiva celina sa kosmičkom Voljom. U toj Volji ne postoji patnja.

 

 

Pošto je Bog Sam
Stvorio moju glad za Bogom,
Siguran sam da će mi On na kraju i doneti
Obilan obrok.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Duhovni Učitelj je kao stariji brat u porodici.

 

Stariji članovi porodice znaju više od mlađih, pa su u situaciji da pokažu mlađima gde je cilj. Kada jednom to urade, njihov posao se završava. Mi nismo u stanju da stalno budemo u svojoj najvišoj svesti, ali ako znamo da postoji neko ko uvek predstavlja naš najviši deo, onda nam je lako da ga slušamo. Ako moja glava kaže mojim nogama da nešto urade, noge ne dovode u pitanje mudrost ili istinitost uputstava koje im je dala glava. Ja ne osećam da je mojim nogama ispod časti da urade ono što im glava nalaže, jer znam da su glava i noge sastavni delovi mog sostvenog tela. Na isti način, Guru i njegovi učenici su neodvojivo jedno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

18Pravi duhovni Učitelj će reći da on nije Guru; jedini istinski Guru je Svevišnji.

 

Ljudsko biće je vođa samo nekolicini ljudi. Možda će to biti stotinu ili hiljadu ljudi, ili možda milioni ljudi. Ali istinski Guru, jedini stvarni Guru, je Bog. Ako prihvatate neko ljudsko biće kao svog Gurua, to je samo zbog toga što je ono prosvetljenije od vas. Ako je Guru, ljudsko biće, iskren i prosvetljen, on prima svetlost direktno od Svevišnjeg. Njega bi trebalo smatrati višim delom tragaočevog bića, a ne nekom drugom osobom. Pošto naše fizičko biće oseća da je naš um superiorniji, ono sluša um. Na sličan način, ako tragalac oseća da osoba koju je on prihvatio kao svog Gurua poseduje više svetlosti mudrosti od njega, on sluša tu osobu, ne sa osećanjem odvojenosti, već isto kao što bi slušao viši deo sopstvenog bića.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako verujete u nekoga ili u nešto, trebalo bi da uvećavate svoju veru i da posvetite svoj život toj osobi ili tom idealu.

 

Ako imate veru u učitelja, trebalo bi da pokušate da je uvećate. Na zemlji ima mnogo učitelja. Ako imate veru u određenog učitelja, onda je on taj koga bi trebalo da sledite. Tada ne morate da tražite nikog drugog. Odsustvo sumnje je jedna stvar, ali vera, prava vera, je nešto drugo. Ima mnogo ljudi koji ne sumnjaju u sposobnost duhovnog Učitelja, ali takođe nemaju ni veru u njega. Oni ne sumnjaju u njegovu duhovnu visinu, ali to ne znači da imaju beskrajnu veru u ono što ih on savetuje da čine u njihovom poslovnom ili mentalnom životu. To su dve potpuno različite stvari. Ja možda ne sumnjam, ali mogu da gajim neutralna osećanja. Moja simpatija prema duhovnom Učitelju ne znači da ću otići i dotaći njegova stopala.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

18Ako o sebi razmišljate kao o malom mravu, a o Bogu kao ogromnom slonu, naravno da ćete reći: ”Kako ja mogu da imam takvu snagu, takve sposobnosti? Ja sam tako slab i beznačajan “.

 

Ali, ako o Bogu razmišljate kao o nekome ko je više nego željan da vam pruži ono što On ima, tada ćete osetiti: “Snaga koju taj slon poseduje je sva za mene kada za to dođe vreme i kada mi bude potrebna.” Kada budete uspostavili ovakvo osećanje, kada budete osetili da će vam vaš Otac pružiti sve što vam je potrebno, automatski ćete imati veru. Uvek se trudite da u duhovnom životu osetite da je vaše jedinstvo sa Bogom nešto krajnje slatko, čisto i ispunjujuće. Automatski ćete steći veru. Ako osećate: ”On je moj, a ja sam Njegov “, automatski ćete imati beskrajnu veru u sebe.

 

Produbite veru u sebe.
Ništa neće biti u stanju da vas uplaši
Ili oslabi.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako hoćete da verujete u sebe, prvo treba da osetite kakvu vrstu veze ste uspostavili sa svojim Unutrašnjim Pilotom.

 

Ako je to je veza između Oca i sina, ili Majke i sina, ili onoga koji voli i Voljenog, ako je to je veza dva najintimnija, apsolutno najbliža prijatelja, onda možete da očekujete sve od Njega. Ali, ako ne možete da uspostavite tu vrstu slatkog jedinstva između vas i Boga, kako ćete onda imati veru? Ako mislite: “On je veoma daleko; On je Gospod Svevišnji, a ja sam samo beznačajno stvorenje “, tu nema osećaja jedinstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Neophodno je da verujete da možete da ostvarite Boga.

 

Neophodno je da verujete da možete da posedujete beskrajnu Svetlost, Mir i Blaženstvo. Morate da verujete u svoju težnju, u svoju koncentraciju, meditaciju, kontemplaciju. Tek tada će cilj ostvarenja Boga i obogotvorenja ljudske prirode i zemaljske svesti postati vaš. Treba da znate da ste Božije dete, a ne Božiji sluga. Ako osećate da je Bog Gospodar, a vi Njegov sluga, kako ćete imati veru u sebe? Sluga će odmah reći: „Danas je on moj gospodar. Sutra će me možda izbaciti“. Sluga ne može da smatra imovinu ili sposobnost svog gospodara sopstvenim vlasništvom, ali dete može.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8