71Rad pobeđuje neizrecive jade i mračna ograničenja života. Rad preobražava proždiruće nesavršenosti života u blistavo savršenstvo.

 

Rad je beskrajno dublji i uzvišeniji od pukog održavanja fizičke egzistencije. Rad je najviša tajna koja nam omogućava da uđemo u Večni Život. Onaj ko nije svesno prihvatio duhovni život može da smatra rad nužnim zlom; ali za duhovnu osobu, rad je božanski blagoslov. Za nju, Bogospoznaja nije dovoljna. Njeno srce plače za Božijim sveprosvetljujućim ispoljavanjem. Bog kaže da je osoba koja božanski deluje ideal heroja. Taj božanski heroj ispoljava Boga ovde na zemlji.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

71Meditacija je ključ da se uđe u svet božanskog.

 

Treba da meditiramo rano ujutru. Ali nije dovoljno da samo plačemo iznutra; kada se završi naša meditacija, naš život mora da bude izraz tog unutrašnjeg plača. Ako tokom meditacije volimo svet, ali ga mrzimo čim se završi naša meditacija, to onda nije dobra meditacija. Naša meditacija treba da nas prati kada uđemo u vrevu života i da nas inspiriše da ponudimo svoju sposobnost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

28U božanskoj posvećenosti, mi uvek osećamo potrebu da ponudimo samo svoje postojanje Jednom, koga stvarno i večno volimo, Bogu.

 

Pošto je Bog naša sopstvena najviša i najprosvetljenija Stvarnost, lako je posvetiti svoje postojanje Njemu. Kada sebe posvetimo Svevišnjem, Unutrašnjem Pilotu, osećamo beskrajno zadovoljstvo. Zatim, ako Boga volimo u svakom ljudskom biću, mi pokušavamo da Mu služimo u svakome. Nudimo svoju posvećenu odanost božanskom u čovečanstvu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

28Bog je kao drvo. Drvo lepo izgleda jedino ako ima mnogo grana, listova i plodova.

 

U suprotnom, ako vidimo drvo koje ima samo stablo, neće nam se dopasti. Bog je drvo sa svim svojim granama i listovima. On je jedan, a istovremeno, On je mnoštvo. Kada meditiramo u tišini, sa suzama posvećenosti, to je jedan vid meditacije. Zatim, kada pokušamo da sebe posvetimo ostatku sveta, time upražnjavamo jedan drugi vid meditacije, koji se naziva ispoljavanje. Tada služimo božanskom u čovečanstvu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Ljudska posvećenost nije ništa drugo do neprepoznata vezanost.

 

Mi kažemo da smo posvećeni nekome ili nečemu, ali ako zaronimo duboko unutra, otkrićemo da ovo osećanje nije ništa drugo do vezanost za tu osobu ili za taj cilj. Božanska posvećenost je, međutim, potpuno drugačija. Božanska posvećenost je posvećenost višoj svrsi, uzvišenijem načinu života, idealu ili cilju. Ona izrasta iz našeg obećanja unutrašnjem biću da ćemo ispoljiti svoju unutrašnju božanstvenost ovde, na zemlji. Božanska posvećenost je naš vapaj jedinstva za uzvišenijom stvarnošću, osećaj da postoji svrha našeg života i potreba da uspostavimo najdublje jedinstvo sa tom svrhom. Ona nam pomaže da izrastemo u beskrajnu Svest.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

28Hrabrost možete dobiti od vaše težnje, pod uslovom da osetite da ste izabrani instrument-heroj Svevišnjeg.

 

Sama reč “heroj”, sama ideja herojstva, može vam podariti hrabrost. Sa druge strane, težnja je sama po sebi hrabrost. Jedino hrabra osoba može da teži. Kao tragalac, morate da znate da ste dobili izuzetno važan zadatak koji treba da izvršite. Kada to osetite, zaronite u sebe. I kakvu poruku ćete primiti? Iz vašeg unutrašnjeg bića doći će odgovor da treba da postanete savršeni i jedinstveni glasnik Svetlosti i Istine.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

28Kada bismo mogli da se setimo svojih najviših i najdubljih iskustava u trenutku kada smo frustrirani ili očajni, osetili bismo momentalno olakšanje.

 

Radost duše će odmah odneti naša osećanja utučenosti. U periodima oseke težnje, pomoći će vam ako se družite sa drugim iskrenim tragaocima. Sa njima ćete razgovarati o duhovnosti. Bićete zahvalni što vam je Bog pokazao Ljubav, Brižnost i Samilost. U početku ćete možda misliti da ste licemer kada kažete: “O, sada sam u jadnom stanju a zahvaljujem se Bogu“. Ali videćete, ako počnete da se zahvaljujete Svevišnjem, odmah će vam poteći suze. Te suze dolaze pravo iz vaše duše. I vaša duša će vas tada ponovo ujediniti sa najvišom težnjom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 16