6Bog je iznad naše sumnje i vere.

 

Ako sumnjamo u Boga, to Njega ne dotiče. Ali, ako volimo Boga, ako verujemo u Njega, onda nam je beskrajno lakše da primamo Njegovu Ljubav, Naklonost, Samilost i Radost. Ako mi treba deset dolara, ali sumnjam da ih moj prijatelj ima, kako ću ih onda dobiti od njega? Neću ga čak ni pitati. Ali, ako verujem da on ima stotine dolara, možda čak i više, i da će mi nešto dati ako ga pitam, onda će mi ih sigurno dati. Slično tome, ako sumnjamo da Bog postoji, ako sumnjamo u ono što On ima da nam ponudi, onda nećemo od Njega tražiti nijednu Njegovu božansku osobinu. Ako sumnjamo u Božiju dobrotu, zašto bismo tražili od Boga da nam podari dobrotu ili sreću?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Vera i duhovnost su nerazdvojne. One su kao zemljoradnik i njiva.

 

Duhovnost je njiva, a vera je zemljoradnik. Beskorisne su jedna bez druge. Određen je čas kada će Bog prosvetliti našu svest bez obzira da li verujemo u Njega ili ne. On čeka na odabrani čas i kada čas kucne, On dolazi i daje nam ono što On želi da nam da. Ali, to ne znači da mi nećemo težiti, da ćemo živeti u svetu snova i da nećemo uložiti nikakav lični napor. Ne! Radićemo kao pravi zemljoradnik i obrađivaćemo zemlju sa iskrenom posvećenošću i redovnošću, a pošto uradimo ono što zavisi od nas, ostavićemo Bogu da odluči kada On želi da nam podari obilje žetve ostvarenja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6U vašem telu postoji više organa: srce, pluća i tako redom. Iako ne možete da ih vidite, vi znate da se oni tu nalaze. Slično tome, u unutrašnjem svetu, ako nešto trenutno ne možete da vidite, to ne mora da znači da to ne postoji.

 

Neophodno je da počnete sa verom, iskrenom, pravom, uzvišenom verom. Ta vas vera neće odvesti na pogrešan put. Kada čitate neku duhovnu knjigu, ta knjiga otelotvoruje svetlost. Dok čitate knjigu možda u njoj ne osećate odmah svetlost, ali je ne odbacujete. Imate veru u poruku koju ona nosi. Meditirate na reči i ideje koje knjiga otelotvoruje i konačno primate svetlost. U knjizi prebiva skrivena stvarnost. Ako, dok čitate, verujete u tu skrivenu stvarnost, tokom vremena dobićete prosvetljenje. Ali morate da pročitate knjigu da biste otkrili njenu suštinu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Nastojte da budete iskreni prema sebi.

 

Neka vam svet pronalazi mane. Neka se svet istresa na vas. Vaša iskrenost je vaš čuvar. Vaša duhovna disciplina će vas voditi ka suđenom Cilju. Ko je kralj? Ne onaj ko vlada državom, već onaj ko je pobedio sebe.

 

 

 

 

 

 

Samokontrola i Bogootkrovenje
Jedine su dve stvari
Koje svako ljudsko biće na Zemlji
Mora da shvati ozbiljno.
Sve drugo može se uzeti olako.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Najviša Istina može se spoznati samo ovde na zemlji.

 

Otkrovenje Boga i samospoznaja mogu se odigrati samo ovde na zemlji. Duša je u telu. Svetlost duše je ta koja je izašla na površinu da bi prosvetlila mračnu, neprosvetljenu, nebožansku svest. Tek kada se naša spoljašnja svest prosvetli, nestaje razlika između spoljašnjeg i unutrašnjeg. Sve dok se unutrašnja spoznaja i spoljašnje ispoljavanje života ne ujedine, mi ćemo biti nepotpuni. Uzmimo telo kao polje ispoljavanja. Ako smo nešto spoznali, a to ne možemo da ispoljimo, Istina ostaje nepotpuna.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6U duhovnom životu, žrtvovanje znači da sve što imamo i sve što jesmo, u celom svom biću, treba da posvetimo najvišem i najdubljem u sebi.

 

Tada telo neće imati svoju sopstvenu individualnost; ono će biti svesna igra Božanskog u nama. Um, takođe, neće imati sopstvenu individualnost. Um i vital će takođe biti svesni instrumenti Božanskog. Žrtvovanje ne znači da mi, dajući, nešto gubimo. Mi žrtvujemo svoje ograničeno biće uzvišenijem i većem Biću i tada automatski postajemo to veće i uzvišenije Biće. Kada svojim umom, srcem i dušom ponudimo nešto Božanskom, mi zapravo u celom svom biću postajemo božanski.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6U svakom trenutku pruža nam se prilika za žrtvovanje.

 

Šta ćemo žrtvovati? Ne treba da žrtvujemo svoje telo, dom, roditelje, ili decu i porodicu. Žrtvovanje znači da treba da se odreknemo stvari koje se ne otvaraju prema svetlosti. Mnoge stvari su pogrešne u nama; imamo u sebi tamu, nesavršenost i ograničenost. Moramo svesno da ih žrtvujemo svetlosti u nama. Sa duhovne tačke gledišta, naša žrtva je odricanje od neznanja, slabosti, ograničenja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10