33Uopšte nije neophodno da nešto shvatimo intelektom.

 

Bilo je mnogo duhovnih velikana koji uopšte nisu koristili um; umesto uma  koristili su srce. Mi trenutno osećamo da je odgovor uma ravan odgovoru srca. Ali, doći će dan kada ćemo osećati da je jedino srce ono koje može da nam pruži pravi odgovor. Intelekt je veoma ograničen, ali duša je neograničena. Iz tih razloga tragalac zaranja duboko u sebe, u najveće dubine svog srca, jer tu prebiva duša. Istina se može spoznati jedino kroz težnju. Istinske osobine Boga su Mir, Svetlost, Blaženstvo i Snaga. Sve ove osobine postoje u bezgraničnoj meri u srcu Večnosti. Samo tragalac za Istinom koji teži da ode iznad domena intelekta može da uđe u Svetlost, Mir, Blaženstvo i Snagu najvišeg Apsoluta. Da bi se spoznale i ostvarile osobine Boga, nije potreban intelekt već psihička težnja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Vi ste konačni. Ako želite da postanete jedno sa Beskonačnim, treba da predate svoje postojanje Beskonačnom.

 

Ponudite svoj ljudski život duhovnom životu, koji je Dah Božanskog. Trudite se da uvek budete svesni Izvora, koji je večni mir, svetlost i blaženstvo. Ako je vaš izvor nešto božansko, večno i beskonačno, kako onda možete da se osećate nesigurno? Ako možete da postanete svesno i stalno uvereni da ste od  Izvora i za Izvor, ako možete da ubedite svoj um da ste došli iz svetlosti i blaženstva i da je vaš konačni Cilj da se vratite u svetlost i blaženstvo, nećete imati osećaj nesigurnosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Ako kažete da vi ne zaslužujete Boga, ko Ga onda zaslužuje?

 

Bogospoznaja je vaše urođeno pravo. Od koga ste potekli? Od Boga i nikog drugog. I gde ste sada? U Bogu. Kada se vratite nazad, gde ćete otići? Vratićete se Bogu. Došli smo od Boga i zaslužujemo Ga jer je On duboko u nama i mi smo ovde došli da bismo Ga izrazili, da bismo Ga otkrili.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Tvorac je stvorio vaše postojanje.

 

On je kao baštovan koji je stvorio baštu sa mnogo prelepih cvetova. Ako neki cvet kaže: ”Ne, ne on me ne voli!”, zar to nije smešno? Zar nije ljubav sama činjenica da je baštovan posadio biljke i negovao ih? Treba da osećate svakog trenutka da vas Svevišnji voli; inače vas On ne bi doveo u Njegov svet-tvorevinu. Svevišnji je taj koji je stvorio ljubav.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Ako možete da negujete osećanje da postoji Neko ko vas smatra sasvim svojim, i da je to Bog, Unutrašnji Pilot, vaša nesigurnost će nestati.

 

Čak se ni u običnom svetu ne osećate nesigurno kada znate da nekoliko prijatelja, ili čak samo jedna osoba, misli na vas i brine o vama. A sada kada ste ušli u duhovni život, vi znate da postoji Neko ko poseduje beskrajnu Moć, beskrajni Mir, beskrajnu Svetlost, ko brine o vama i ko je više nego željan da vas smatra potpuno Svojim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

33Možete lako da postanete savršeno sigurni i neustrašivi, bez obzira šta radite i koliko žalosnih grešaka u životu  pravite, ako na sebe stalno mislite kao na Božije izabrano dete.

 

Trebalo bi da osećate da ste izabrani Božiji instrument, da ste večno od Njega i za Njega. Vi ne pripadate nikome, ne pripadate čak ni samom sebi; vi pripadate samo Njemu, Svevišnjem, Apsolutnom Svevišnjem u vama. Ako to možete da osetite, sigurno ćete se osećati savršeno sigurno i neustrašivo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

33Kada osećate da ste vi odgovorni, da sve radite vi i da sve morate da uradite vi, tada ste nesigurni.

 

Ali ako osećate da postoji viša sila koja vodi vašu sudbinu, a da ste vi samo instrument, nećete osećati nesigurnost. Da biste najbrže napredovali, treba da stalno gajite uverenje da uz Božiju beskrajnu Milost činite pravu stvar. Kada znate ko je Izvor, ne možete da budete nesigurni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 22