18Neophodno je da verujete da možete da ostvarite Boga.

 

Neophodno je da verujete da možete da posedujete beskrajnu Svetlost, Mir i Blaženstvo. Morate da verujete u svoju težnju, u svoju koncentraciju, meditaciju, kontemplaciju. Tek tada će cilj ostvarenja Boga i obogotvorenja ljudske prirode i zemaljske svesti postati vaš. Treba da znate da ste Božije dete, a ne Božiji sluga. Ako osećate da je Bog Gospodar, a vi Njegov sluga, kako ćete imati veru u sebe? Sluga će odmah reći: „Danas je on moj gospodar. Sutra će me možda izbaciti“. Sluga ne može da smatra imovinu ili sposobnost svog gospodara sopstvenim vlasništvom, ali dete može.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Skoro je nemoguće povratiti veru kada je jednom izgubimo.

 

Kada jednom izgubite veru u duhovnog Učitelja, u obično ljudsko biće ili čak u neku ideju, moraćete dugo, dugo da patite dok je ponovo ne steknete. Ali, ako izgubite veru u sebe, onda ste sve izgubili. Gori ste od prosjaka. Ako imate veru u sebe, na kraju ćete moći da postanete božanski. Ali, ako čak ni u sebe nemate veru, vaš slučaj je zaista beznadežan. Ako ne verujete u sebe na zemlji, beskorisno je da verujete u Boga, za koga većina smatra da je na Nebu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako budete mogli da u duhovnom životu svojim ograničenim sposobnostima zadovoljite vaše unutrašnje biće, vašeg Unutrašnjeg Pilota, vašeg duhovnog Učitelja, videćete da će vam predmet vašeg divljenja pružiti nešto što niste mogli ni da zamislite.

 

Težite makar nekoliko minuta tokom vaše rane jutarnje molitve ili meditacije. Vaš duhovni Učitelj ili Bog će odmah prizvati za vas mnogo toga: mir, svetlost, blaženstvo, radost i ushićenje. Bog vam nikada neće ostati dužan. Čim uvidi da ste redovni u svojoj meditaciji, da ste iskreni i ozbiljni i da ste svim srcem prihvatili takav pristup duhovnom životu, On vas obasipa Svojom beskrajnom Samilošću u vidu svetlosti, blaženstva i mira. Dajte Bogu ono što imate: vašu dečiju veru i unutrašnji plač.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako možete da steknete onu vrstu bezuslovne vere kakvu ste imali u svom detinjstvu, onda ćete opet biti ispunjeni.

 

Kada ste bili dete, osećali ste se bespomoćno čim biste videli da vaša majka nije pored vas. Tako se i u duhovnom životu osećate sigurno kada imate unutrašnje vođstvo, vođstvo Učitelja ili Svevišnjeg. Kada vam nedostaje unutrašnje vođstvo ili kada ga izgubite, osećate se nesigurno. Vaš duhovni Učitelj vas nikad neće izneveriti; vaš Unutrašnji Pilot vas neće izneveriti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

6Čak i ako ste veoma zreli i napredni u duhovnom životu, najbolje je da zamislite da imate četiri godine.

 

Fizički um želi sve da podeli na beskrajno male delove. On uvek razdvaja, lomi i uništava celinu, celokupnost Istine. Sama funkcija fizičkog uma je da ograničava Istinu, Svetlost, sve što može da uzvisi vaše srce i dušu. On mora da usitni Istinu da bi mogao da je vidi i da je poštuje. Bez obzira da li se radi o intelektualnom ili običnom umu, on ima svoj sopstveni način da sumnja, podozreva i da čini razne nebožanske stvari. Zato najbrže napredujete ako zamišljate da ste dete. Dete ima direktnu prijemčivost, jer se ne oslanja na sopstvenu sposobnost. Ono se oslanja na svoju majku. A opet, ono želi da pruži svoju malu sposobnost, a to je njegova vera. Vi takođe možete da postanete dete, jednostavno tako što ćete se odučiti. Neznanje i tama su vas naučile mnogim stvarima koje sada možete da zaboravite.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

6Ako ne budete imali uzvišena iskustva ili spoznaje čim uđete u duhovni život, nemojte odustajati.

 

Ako ne možete da osetite sopstvenu božanstvenost u ovom trenutku, ne budite tužni i uznemireni. Da biste osetili sopstvenu božanstvenost neophodno je da se molite i da meditirate. Molite se i meditirajte iskreno i zahvaljujući vašoj veri jednoga dana osvanuće vaša prava božanstvenost. Nije strašno ako trenutno u dubinama svog srca ne osećate nešto božansko, prosvetljujuće, ispunjujuće i savršeno. Potrebno je vreme da se ostvari slobodan pristup unutrašnjem svetu. Ali kada jednom steknete slobodan pristup unutrašnjem svetu, videćete da je on preplavljen svetlošću i blaženstvom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Vera je dar.

 

Svaka dobra osobina je dar od Boga. Ali veru možete i da razvijete. Danas posedujete tračak vere; sutra ćete imati više. A sa druge strane, vera je kao kutija u kojoj se nalazi dijamant. Imate kutiju, ali je ne otvarate da biste videli dijamant u njoj. Ako pođete Izvoru, videćete da ćete verovati u beskrajnoj meri.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 12