28Kada udišete, treba da osetite da ne udišete ništa drugo, već samu čistotu.

 

To nije vaše mentalno maštanje; to je stvarni osećaj da vazduh koji udišete nije ništa drugo do čistota. Kada čistota uđe u vas, ona je kao tok koja se kreće od temena glave do pete. Taj tok pročišćava sve u nama. Rano ujutru, svesno udahnite sedam puta i dok udišete, pokušajte da osetite da u stvari udišete kroz srce, a ne kroz nos. Pokušajte da osetite da vaš dah ulazi u vas kroz vaš srčani centar. I dok izdišete, pokušajte da osetite da se vaš dah penje do vrha glave i izlazi kroz “lotos sa hiljadu latica”, krunski centar na vrhu glave. Ako možete da osetite, a ne samo da zamislite, da dišete kroz srce, čistota će istog trenutka ući u vas i početi da kruži i deluje u vama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28I samo izgovaranje reči “čistota” može da pomogne vašem spoljašnjem i unutrašnjem životu.

 

Ponavljajte reč “čistota” sto osam puta dnevno, položivši svoj desni dlan na pupak dok izgovaratetu reč. Videćete da će beskrajna čistota ući u vas i poteći kroz vas.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Ako smo zaista čisti, onda u drugima ne vidimo nečistotu.

 

Čak i osoba koja živi svetovnim životom može da ima stav deteta. Biti nalik detetu ne znači biti budalast. Mi možemo da budemo jednostavni, iskreni i spontani u našem ophođenju sa iskvarenim svetom, a da pritom ne budemo glupi ili budalasti. Možemo da imamo nepokolebljivu veru u Božiju zaštitu i vođstvo čak i dok živimo i radimo u običnom svetu. Prave duhovne ljude nečistota uopšte ne pogađa, zato što poseduju ogromnu unutrašnju svetlost i ona ih spasava. Suočimo se sa svetom. Prihvatimo život onakav kakav je. Tada će nevidljive struje našeg unutrašnjeg, duhovnog života uvek teći neprimetno, neometano, neustrašivo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Ako imate osećaj da ste daleko duhovniji i daleko čistiji od ljudi koji vas okružuju, to je puko samozavaravanje.

 

Možda mislite da posedujete više duhovnosti, više čistote, ali ko zna? Možda je neko drugi duhovniji i ponizniji i ima više drugih božanskih osobina od vas. Na nesreću, mnogi koji stupe u duhovni život gledaju na ostale sa visine i misle: “Oni ne posećuju nijedan duhovni centar, ne odlaze u crkvu, ne mole se, nemaju čistotu”. To je lažno veličanje ega.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Unutrašnja čistota takođe, u izvesnoj meri, zavisi i od spoljašnje čistoće.

 

Neki duhovni učitelji negiraju fizičku čistoću. Ne osećaju da je ona važna. Ali nama je stalo do fizičkog jer duša prebiva u fizičkom telu, i ispunjenje božanske misije na zemlji može jedino da se odigra pomoću fizičkog tela. Prema tome, moramo da održavamo telo čistim. Jedino kad uspostavimo čistotu u svim delovima svoje prirode, božanska moć će neprestano biti u nama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Kako možete da težite za čistotom u fizičkom biću?

 

Pomoću neprestane uzdižuće molitve i neprestanog unutrašnjeg plača za svetlošću. Molite se i meditirajte za unutrašnju svetlost, uzvišenu svetlost, tako da ona može da uđe u vaš sklop i da vas prosvetli. Čistota u fizičkom može da se uspostavi jedino kada se svetlost Odozgo spusti u fizičko.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Čistota je svesno osećanje jedinstva sa Najvišim.

 

Čistota je nešto što treba da stalno imamo u sebi, a ne nešto što možemo da dobijemo odnekud kada nam je potrebno. Čistota je nešto što se živi. Trebalo bi da osećamo da svet nije oko nas, nije ispred nas, već duboko u nama; prema tome, neophodno je da pokušamo da ostvarimo sopstveno pročišćenje i preobražaj sopstvene prirode. Što smo više iznutra pročišćeni i preobraženi, to će se brže dogoditi preobražaj sveta. Kada imamo čistotu, svet je ponosan na nas. Ako Majka Zemlja udomi jednu jedinu čistu dušu, njena radost ne zna za granice. Ona kaže: ”Evo, konačno, duše na koju mogu da se oslonim“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 29