33Postoji samo jedno biće.

 

Jedno je postalo mnoštvo, kao drvo sa mnogo grana i mnogo listova, mnogo cvetova i mnogo plodova. U običnom životu mi o sebi uvek mislimo kao o odvojenom entitetu. Ali, ako mislimo na svakog kao na svog sopstvenog, kao na sastavni deo našeg postojanja, kao na delove našeg tela, onda se problem nesigurnosti može rešiti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

33Kada osećamo jedinstvo sa celim svetom, nikada se ne osećamo nesigurno.

 

Šta je to osećanje univerzalnog jedinstva? To je Božija Svest, koja je sveprožimajuća i svegrleća. Običan čovek možda ne misli na Boga, ali odmah pomisli na svog brata, sestru, prijatelja, komšiju. Ako oseća da je ostatak sveta za njega i da nema razlike između njegovog postojanja i postojanja drugih ljudi, njegova svest će se odmah proširiti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Spoljašnji uspeh je kao gusta džungla.

 

Možda je mi cenimo, ali u njoj ima mnogo tigrova. U njoj ne možemo naći sigurnost. Unutrašnji napredak  je kao bašta sa mnogo lepih i mirišljavih cvetova. Ako živimo u bašti svog srca i osećamo jedinstvo sa Bogom i Božijom Samilošću, naravno da ćemo onda biti sigurni. Sigurnost se nalazi samo u našoj veri u Boga i u našem uverenju da smo od Boga i da je Bog naš.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Bog će nas spasti ako su naše molitve iskrene.

 

Na nesreću, umesto da se molimo za unutrašnje bogatstvo, a to je prosvetljenje, mi se molimo za materijalni napredak. Ali, ako ne budemo napredovali iznutra, ako ne budemo posedovali mir, ljubav i svetlost, čak i ako na spoljašnjem planu napredujemo, nećemo imati unutrašnju radost i sigurnost, jer ćemo u unutrašnjem životu biti siromašni. Slično tome, ako se molimo Bogu za spoljašnju moć, možemo je dobiti, ali što više moći imamo, postajemo sve nesigurniji.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

33U svojim molitvama moramo prvo da se molimo za ispunjenje Božije Volje.

 

“Neka bude Volja Tvoja”. Božije Ispunjenje mora da bude prvo i najvažnije. Zatim možemo da se molimo Bogu za posebnu zaštitu, da se nalazimo na nekom drugom mestu kada dođe do nečeg lošeg. Ako neko otpozadi udari naš automobil, možda ćemo reći da se dogodila nezgoda. Ali, uz Božiju Milost, baš tog trenutka mogli smo da budemo na nekom drugom mestu, u drugoj traci, ili četiri automobila ispred.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Napadi se dešavaju na unutrašnjem i spoljašnjem planu.

 

Mi opažamo samo napade sa spoljašnjeg plana. Vidimo kada se dogodi neka nesreća i vidimo žrtve. Ali, pre tih napada uvek se događaju napadi na unutrašnjem planu; sve što se događa spolja, ima svoje seme u unutrašnjem svetu. Nebožanske misli nas stalno napadaju; ako nisu u pitanju tuđe loše misli, onda su to naše sopstvene. Moramo da se molimo Bogu da nas zaštiti, ne samo od drugih, već i od nas samih. Ako se molimo Bogu da nas zaštiti od napada na unutrašnjem planu, onda će nestati i napadi na spoljašnjem planu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Naša predstava o sigurnosti je uspeh ili posedovanje na fizičkom, vitalnom ili mentalnom planu, ali trajan osećaj sigurnosti nikada ne može proisteći iz posedovanja ili uspeha.

 

U netežećem životu nema sigurnosti. Niko ne može da bude siguran u svoj sopstveni život ili u živote drugih ljudi. Ovde na zemlji, kada želimo da postanemo sigurni u sopstvene sposobnosti i talente, zaključujemo da je to nemoguće. Onda, da bismo stekli sigurnost, postanemo savršeni rob nekome. Bez obzira koliko smo moćni, bogati ili mudri, možda se ne osećamo potpuno sigurni. Zašto? Upravo zbog toga što nismo uspostavili jedinstvo sa drugima. A ne može biti potpunog jedinstva, stalnog, večnog i nerazdvojnog jedinstva sve dok nismo uspostavili jedinstvo sa Svevišnjim. Moramo da znamo da je Svevišnji sav sigurnost. Ako zaronimo duboko unutra, bićemo u stanju da osetimo sigurnost u svom Izvoru.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 21