6Kada pokušavamo silom da pobedimo čula, da ih ugušimo, idemo pogrešnim putem.

 

Nikada ne možemo steći radost maltretiranjem svojih čula, pravu radost možemo da steknemo jedino ako ih obaspemo prosvetljenjem. Ako danas nešto ugušimo, sutra će se pojaviti unutrašnji revolt. Šta radimo kada nešto zataškavamo? Samo sebe primoravamo na nešto što iznutra ne želimo. To što imamo je samo jedna vrsta želje. “Kontrolisaću svoja čula. Savladaću svoje strasti” - ovakav pristup ne može da nam donese ono što stvarno želimo. Gladni lav koji živi u našim čulima i gladni tigar koji živi u našim strastima neće nas napustiti samo zato što ponavljamo sebi ove misli. Ono što treba da uradimo je da usmerimo svoj um na Boga. Na naše veliko čuđenje, lav i tigar, sada pripitomljeni, sami će nas napustiti kada uvide da smo postali i suviše siromašni da bismo ih hranili. Ali mi ni najmanje nismo osiromašili. Naprotiv, postali smo beskrajno jači i bogatiji, jer Božija Volja hrani energijom naše telo, um i srce. Pravi pristup je usmeravanje tela, uma i srca na Božansko. Što smo bliži Svetlosti, dalje smo od tame.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

6Za samokontrolu je potrebno vreme. Ona ne može da se postigne preko noći.

 

A postiže se pomoću samoposmatranja, samoispitivanja i odgovarajuće meditacije. A opet, samokontrola nije mučenje sebe. Niti je asketizam. Samokontrola je, na nesreću, na Zapadu pogrešno shvaćena. Ljudi misle da strog, težak život koji su vodili pojedini indijski tragaoci u prošlosti predstavlja ideal samokontrole. Ta vrsta asketskog života, koji muči i kažnjava telo, nije samokontrola. To je samoponižavanje. Ako neko želi da ostvari Boga tako što će danima i mesecima gladovati, prigrliće ga smrt, a ne Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Normalan, prirodan život, srednji put, jeste ono što Bog traži od nas.

 

Buda nas je naučio da sledimo srednji put, da ne idemo u krajnosti. Treba da budemo veoma čvrsto postavljeni na zemlju. Koren drveta je pod zemljom, a grane gledaju ka najvišem. Samokontrola je iznutra, a ispoljavanje sebe je spolja. Današnja samokontrola biće sutrašnje samoprevazilaženje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Kako možemo da inspirišemo telo, vital, um i srce da uđu u bolju i više ispunjujuću svetlost?

 

Ako im nalazimo mane, nikada ih ne možemo promeniti i preobraziti. Ali, ako priznajemo njihove vrednosti i kažemo im da imaju sposobnost da odigraju značajnu ulogu u Božijoj kosmičkoj Drami, da su važni, kao i duša, za potpunu Božiju manifestaciju na zemlji, onda možemo da ih preobrazimo. Ako ne osuđujemo telo, vital i srce, već im, naprotiv, kažemo da mogu da budu izabrani Božiji instrumenti, da su potrebni Bogu za Njegovu božansku Lilu, odnosno Igru na zemlji, onda ćemo na kraju moći da ih preobrazimo. Neposlušni članovi porodice će ubrzo osetiti značaj njihove cenjene uloge u ispunjenju Božijeg ispoljavanja. Oni mogu da budu i biće objedinjeni u ispunjavanju jednog cilja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Najznačajnija, najvažnija i najplodonosnija stvar u duhovnom životu je samokontrola.

 

Bez samokontrole nema samootkrovenja. U rečniku nailazimo na stotine i hiljade reči. Od svih tih stvari, samokontrolu je najteže ostvariti. Kako možemo da steknemo samokontrolu? Moramo sebe da predamo Izvoru. Taj Izvor je Svetlost; taj Izvor je Bog. Za samokontrolu je potrebno vreme. Ona ne može da se postigne preko noći. A postiže se pomoću samoposmatranja, samoispitivanja i odgovarajuće meditacije. A opet, samokontrola nije mučenje sebe. Niti je asketizam. Samokontrola je, na nesreću, na Zapadu pogrešno shvaćena. Ljudi misle da strog, težak život koji su vodili pojedini indijski tragaoci u prošlosti predstavlja ideal samokontrole. Međutim, ta vrsta asketskog života koji muči i kažnjava telo nije samokontrola. To je samoponižavanje. Ako neko želi da ostvari Boga tako što će danima i mesecima gladovati, prigrliće ga smrt, a ne Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

6U duhovnom životu, duša na početku sve toleriše.

 

Telo, vital i um su neposlušni članovi porodice. Oni se rugaju duši i ne slušaju je. Duša izvesno vreme čeka. Ona je na početku svedok. Posmatra ko je dobar a ko loš. Ona sa dobrodošlicom dočekuje dobre i božanske članove porodice koji je slušaju. Duša im govori: “Hajde da trčimo zajedno”. Što se tiče loših članova porodice koji namerno prave probleme, duša se u njihovom slučaju obraća Svevišnjem. Jednog dana Svevišnji će reći: “Sada je došlo vreme da pokažeš božansku svetlost kroz svoj božanski autoritet”. To je Božiji Čas za dušu da razveje hiljadugodišnju tamu u ljudskoj svesti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

6Kada težimo, duša nam govori šta da radimo i mi to radimo. Ali, kada smo žrtve brojnih želja, ne slušamo čak ni dušu kada nam kaže da nešto ne radimo.

 

Duša će konačno ostvariti svoju zasluženu nadmoć. Evo šta se dešava: viši službenik dolazi u kancelariju prvi put da bi zamenio nekog ko je otišao. Obični niži službenici ga prvo ismevaju. Rade sve pogrešno i odbijaju da ga slušaju. Viši službenik posmatra ovu situaciju u kancelariji, ali zna da je on iznad svega. On postepeno primenjuje svoj autoritet. Kada niži činovnici uvide njegovu moć, oni se uplaše i počnu da ga slušaju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3