18Strah možemo pobediti tako što ćemo proširiti svoju svest

 

Tvorevina koja nas okružuje unosi u naš um, odnosno u naše zemaljsko postojanje, nepotrebni strah samo zbog toga što još uvek nismo uspostavili jedinstvo stvarnosti sa njom. Ako se duševno molimo i meditiramo, mi stičemo slobodan pristup unutrašnjoj stvarnosti koja prožima čitav spoljašnji svet. Vi se ne plašite svoje glave, noge ili oka. Svest vas prožima od glave do pete. Osećate da su to vaši delovi, zato ih se ne plašite. Ali, ako se plašite nekog ko je kraj vas ili u vašem okruženju, to je zbog toga što niste proširili svoju svest da biste ga obuhvatili.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Sve vreme koje izgubite razmišljajući o tome šta drugi rade ili misle mogli ste da iskoristite za sopstveno samootkrovenje.

 

Ako uvek mislite na Boga, Bog će misliti na vas i poštovati vas. Kada se dvoje ljudi vole u spoljašnjem životu, oni stalno misle jedno na drugo i na to šta druga osoba misli o njima. U duhovnom životu negujte, takođe, samo ove dve misli: šta Bog misli o vama i šta vi mislite o Njemu. Tada nećete imati vremena da razmišljate o tome šta drugi ljudi misle o vama. Neka ceo svet misli loše o vama, vaša spoznaja Boga neće biti odložena. Vaša spoznaja u potpunosti zavisi samo od vaše težnje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Zašto bi trebalo da sa strahom mislite o tome šta drugi misle o vama?

 

Ako smatraju da ste vi najgora osoba na Zemlji, da li će vam to naškoditi? A ako misle da ste najbolja osoba, da li će vas to makar i za milimetar približiti ostvarenju Najvišeg? Treba da znate ko vam je najdraži na ovom svetu. Bog je najdraži. Treba da obratite pažnju u slučaju da je On nezadovoljan vama, da On govori loše o vama, jer vi nećete da povredite svog Najdražeg. Ali, ako je svet nezadovoljan vama ili govori loše o vama, pustite ga da igra svoju ulogu. Ako svet laje, to ne znači da i vi treba da lajete. Ako možete da vidite Boga kao svoju jedinu stvarnost, Bog će vam dati more mira, more unutrašnjeg mira.

 

Zapamtite jednu stvar,
Samo jednu stvar:
Ono što drugi misle o vama
Neće vas promeniti i ne može vas promeniti,
Svet vaših sposobnosti
I svet vaših kvaliteta.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Mi, naravno, nećemo praviti greške svesno i namerno. Ali, ako dođe do greške u našem unutrašnjem biću, vitalu, fizičkom biću ili umu, moramo odmah biti spremni da je priznamo bez straha.

 

Šta su greške, na kraju krajeva? Sama ideja da je greška nešto sramno ili nešto što se ne sme pominjati stvara pogrešnu vibraciju u kosmosu. Potpuno se varamo ako mislimo da je greška nešto što će neizbežno biti praćeno kažnjavanjem. Prvo, posmatrajmo greške kao neuspehe. Šta su neuspesi? Oni su stubovi uspeha. Greške su Božija iskustva u nama, a On nas vodi ka konačnom Cilju, koji je savršeno Savršenstvo. Drugo, posmatrajmo greške kao poluistine. Ako grešku pomatramo kao nesavršenu ili beskrajno malu istinu, ako u njoj možemo da vidimo tračak istine, onda možemo da osetimo da ona može da bude ispravljena ili preobražena u istinu. Šta mi obično činimo? Distanciramo se od greške kao da je ona nešto prljavo, ružno i nepristojno. Umesto toga, posmatrajmo svaku grešku kao grumen gline koji može da se oblikuje i izvaja u nešto korisno.

 

Dozvolite grešci da vas nauči
Uzvišenoj lekciji:
Svaki zalazak Sunca je početak
Veoma, veoma blistavog
I moćnog svitanja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

33

Strah je jedna od naših najnezgodnijih teškoća. On nam ne dozvoljava da ugledamo lice konačne Stvarnosti.

 

Strah nam ne dozvoljava da dosegnemo Zlatnu Obalu Onostranog. Kada nesvesno negujemo strah, on se smešeći rukuje sa nama. Kada svesno razmišljamo o strahu, on nas pobednički grli. Ali, kada razmišljamo o svojoj unutrašnjoj hrabrosti, Bog plače Njegovim božanskim Plačem, jer oseća da u nama ima izabrani instrument.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

33Zašto brinemo? Brinemo zato što ne znamo šta će nam se dogoditi sutra, pa čak ni u sledećem minutu.

 

Strah nam ne dozvoljava da dosegnemo Zlatnu Obalu Onostranog. Kada nesvesno negujemo strah, on se smešeći rukuje sa nama. Kada svesno razmišljamo o strahu, on nas pobednički grli. Ali, kada razmišljamo o svojoj unutrašnjoj hrabrosti, Bog plače Njegovim božanskim Plačem, jer oseća da u nama ima izabrani instrument. Mi osećamo: ako mi ne uradimo nešto za sebe, onda to niko neće uraditi. Ako, međutim, možemo da osetimo da postoji Neko ko misli na nas beskrajno više od nas samih, Unutrašnji Pilot, i ako možemo svesno da Mu ponudimo svoju odgovornost, onda naša prošlost, sadašnjost i budućnost postaju Njegov problem. Dok smo mala deca, mi se predajemo svojim roditeljima i zauzvrat dobijamo zaštitu. U našem spoljašnjem životu postali smo odrasli ljudi, ali u duhovnom životu smo još uvek deca i u svakom trenutku treba da se trudimo da slušamo naloge svog unutrašnjeg bića.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

33Strah proizilazi iz tame, iz neznanja.

 

Ako uđemo u sobu koja je potpuno mračna, uplašićemo se. Ali, čim upalimo svetlo, tama je osvetljena, a naš strah nestaje. Vidimo da nemamo čega da se plašimo u mraku, a da nemamo čega da se plašimo ni u svetlosti.

 

Ako si dovoljno hrabar
Da pevaš u mraku,
Onda će svetlost pevati kroz tebe
I za tebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8