101Kada je u pitanju izbor između unutrašnjeg i spoljašnjeg života, treba da posvetimo više pažnje unutrašnjem životu.

 

Tada ćemo imati postojanu radost, mir, ljubav i moć, a sve što je nepotrebno u spoljašnjem životu moći ćemo da preobrazimo. Postoje stvari koje su od vrhunske važnosti u spoljašnjem životu i koje moramo da prihvatimo. Ali, onih stvari kojih moramo da se odreknemo u spoljašnjem životu, mi ćemo se i odreći. Neophodno je da pojednostavimo svoj život. U jednostavnosti je čistota; u čistoti je božanstvenost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Potrebno je da osećamo da materija i duh idu zajedno. Materija treba da bude svesni izraz duha.

 

Postoji unutrašnja stvarnost, postoji beskrajna Istina koja želi da se izrazi u materiji i pomoću nje. Materija je uspavana i treba da se probudi. Materijalni život treba da bude vođen i oblikovan duhom. Najpre, međutim, moramo da shvatimo čemu služi materijalni život. Ako pod materijalnim životom podrazumevamo niža vitalna uživanja i ispunjenje grubih želja, onda je beskorisno da istovremeno pokušavamo da prihvatimo duhovni život. Ali ako materijalni život za nas znači život širenja ljubavi, onda materija i duh lako mogu da idu zajedno. Pravi materijalni život nije samo jedenje, spavanje i pijenje. Materijalni život je važan.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Ne moramo da napuštamo spoljašnji život. Treba samo da zaronimo duboko unutra. Onda treba da sagledamo koliko je spoljašnjeg života zaista potrebno da bi se vodio duhovni život.

 

Od najveće važnosti je način na koji koristimo materijalni život. Materija, kao takva, nije uradila ništa loše Bogu; ona nije nebožanska. Mi smo ti koji koristimo materijalne stvari na pogrešan način. Treba da uđemo u materijalni život sa svetlošću svoje duše. Nož možemo da upotrebimo da ubodemo nekoga ili da isečemo voćku i da je podelimo sa drugima. Vatru možemo da koristimo za kuvanje, ili vatrom možemo da se opečemo ili da zapalimo nekome kuću.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Pravi duhovni uspeh je svesno predavanje naše volje Volji Svemogućeg.

 

Nema ničeg lošeg u tome da materijalni i duhovni uspeh idu zajedno, pod uslovom da smo spremni da žrtvujemo sve za duhovni uspeh. Međutim, obično se dešava upravo suprotno. Kada materijalni uspeh počne da nam postavlja zahteve, mi žrtvujemo duhovni život zarad zahteva materijalnog života.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

101Na ovom svetu, mi radimo mnoge nepotrebne stvari. Mnoge stvari koje posedujemo su suvišne.

 

Ako imamo jedan auto, mi želimo da imamo dva. Ako imamo jednu kuću, želimo da imamo dve. Stalno se trudimo da uvećamo svoje materijalne posede umesto da živimo sa minimumom stvari koje su nam potrebne ovde na zemlji. Ali, moramo da znamo šta stvarno želimo. Ako želimo da budemo duhovni, onda je prirodno da treba da provedemo veći deo svog vremena u duhovnom traganju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Možda osećate da će vam biti lakše da uđete u duhovni život kada vaš materijalni život bude potpuno obezbeđen i kada postignete uspeh na materijalnom planu, kada ostvarite neki osećaj spoljašnje radosti ili savršenstva. Nema ničeg lošeg u tome.

 

Međutim, većina tragalaca oseća da im ono što su postigli na fizičkom, odnosno spoljašnjem planu ne predstavlja preimućstvo ili dodatnu pomoć u duhovnom životu. Ako ste dobro situirani u spoljašnjem životu, ako ste sigurni i ako ste postigli određeni stepen uspeha, to je divno. Međutim, ako osećate da će ta spoljašnja dostignuća ubrzati vaš duhovni napredak, u većini slučajeva nije tako. Naprotiv, obično je sasvim suprotno. Mnogi su postigli svetovni uspeh, ali će njihov duhovni život obično biti teži, jer ego, ponos i osećaj samodovoljnosti mogu da se ispreče na putu materijalno uspešnih ljudi.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Ako želite Boga, treba da vodite jednostavan život.

 

Dan ima samo dvadeset i četiri sata, i kada oni prođu, više se ne vraćaju. Ako izgubite jedan sat, on je zauvek izgubljen za vas. Nećete biti u stanju da ga povratite. Morate da odlučite za šta ćete koristiti svaki trenutak koji prolazi: za svetovna zadovoljstva ili za Boga. Ako osećate da je vaša prva i najvažnija potreba Bog, i ako pojednostavite svoj život, onda nećete biti uznemiravani ni iskušavani.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 37