71Kada sledimo put srca, kada jednom naučimo da volimo Boga, to je dovoljno.

 

Volećemo Ga bez obzira na to šta nam se dešava. Čak i ako nam On ne ispuni nijednu od milion želja, nećemo zamerati. Samo ćemo reći: “Na Njemu je da odluči da li će nam ispuniti želje”. Pošto smo prihvatili duhovni život, hoćemo da ohrabrujemo svoju težnju a ne želju. Trudimo se, težimo da postanemo dobri, da volimo Boga i ispunimo čoveka. To su naši ciljevi. Hoćemo da volimo svet jer osećamo Božije Prisustvo u svetu i u svakome.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

71Kada srce nešto prihvati, to traje zauvek.

 

Ako nekog volimo iz dubine svog srca, volećemo ga bez obzira šta radi. Spontana ljubav majke prema detetu je takva. Dete može da uradi bilo šta. Može da kritikuje majku, da je grdi, da ode od kuće, da uradi bilo šta. Ipak će majčino srce uvek ostati u srcu deteta, jer je majka uspostavila jedinstvo sa detetovim srcem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Ako sledimo put srca, postoji neprekidni tok ljubavi i jedinstva.

 


Čak i ako osećamo da mi sami nismo ništa postigli, da je neko drugi postigao mnogo, naše srce će učiniti da osetimo da je njegovo dostignuće naše, pošto je on naš brat. U duhovnom svetu, svi smo potekli od istog Večnog Oca, pa zašto bi onda postojala bilo kakva podeljenost među nama?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Kada ponudimo svoje postojanje Bogu, imamo osećaj jedinstva kao između oca ili majke i deteta.

 

Malo dete oseća da ima ono što imaju i njegovi roditelji. Ono ima tri godine, ali kaže: “Ja imam auto”. Ne kaže: “Moj tata ima auto “. Ono će jednostavno reći: “To je moj auto, naš auto”. Treba da promenimo naše poimanje veze sa Bogom. Ako On ima mir, onda mi imamo sva prava da taj mir smatramo svojim sopstvenim. Pošto je Bog naš Otac, naša Majka, svakako da možemo da tako osećamo. Ako osećamo da smo Božiji robovi i da moramo sve da radimo za Njega, nećemo imati unutrašnji osećaj, pouzdanje, ni garanciju da će nam On udovoljiti. Ali, ako imamo osećaj jedinstva kao između oca ili majke i deteta, onda nema problema, jer znamo da dete ima sva prava da smatra svojim sopstvenim ono što poseduju majka ili otac.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71U duhovnoj predanosti, konačnost svesno ulazi u Beskonačnost. Bez predanosti, nećemo znati da smo beskonačni, večni i besmrtni.

 

Predanost znači da svesno postajemo jedno sa pravim Bićem, sa beskrajnim Bićem. Tada ne gubimo svoju sopstvenu konačnu individualnost; naprotiv, postajemo vlasnici i božanske Beskonačnosti. Naša nesavršena priroda postaje apsolutno jedno sa našom savršenom prirodom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Predanost je duhovno čudo. Ona nas uči da vidimo Boga zatvorenim očima; da razgovaramo sa Bogom bez reči.

 

Predanost znači spontanu radost. U životu nas sve može izneveriti, ali ne i predanost. Bog može povremeno da igra žmurke sa ostalim božanskim osobinama tragaoca, ali nikada sa pravom predanošću Njegovog posvećenika. Kada je tragalac potpuno predan Božijoj Volji, on će u svom srcu osećati samu radost i živeće u stalnoj radosti. Neće biti u stanju da je opiše ili da je objasni. Čim se probudi rano ujutru, imaće slatki osećaj. Ako dodirne zid, osetiće radost; ako dodirne ogledalo, takođe će osetiti radost. Ako pored njega prođe taksi, videće intenzivnu radost u vozaču, čak i u samom vozilu. Njegova sopstvena radost će ući u sve što on vidi i prožimaće sve.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Ako hoćemo da naša posvećenost postane snažnija, moći ćemo da je ojačamo u ogromnoj meri ako imamo unutrašnju snagu, sposobnost ili volju da kažemo: “Volim Boga radi Boga. Postojim na zemlji da bih Njega zadovoljio na Njegov sopstveni Način”.

 

Ako je to naša želja, ako je to ono što hoćemo od života, onda će se automatski Božija nepopustljiva Zaštita, bezuslovna Brižnost i bezuslovna Samilost spustiti na nas. Tada će naša posvećenost Bogu ili nekom božanskom cilju sigurno postati mnogo snažnija.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 52