6Najznačajnija, najvažnija i najplodonosnija stvar u duhovnom životu je samokontrola.

 

Bez samokontrole nema samootkrovenja. U rečniku nailazimo na stotine i hiljade reči. Od svih tih stvari, samokontrolu je najteže ostvariti. Kako možemo da steknemo samokontrolu? Moramo sebe da predamo Izvoru. Taj Izvor je Svetlost; taj Izvor je Bog. Za samokontrolu je potrebno vreme. Ona ne može da se postigne preko noći. A postiže se pomoću samoposmatranja, samoispitivanja i odgovarajuće meditacije. A opet, samokontrola nije mučenje sebe. Niti je asketizam. Samokontrola je, na nesreću, na Zapadu pogrešno shvaćena. Ljudi misle da strog, težak život koji su vodili pojedini indijski tragaoci u prošlosti predstavlja ideal samokontrole. Međutim, ta vrsta asketskog života koji muči i kažnjava telo nije samokontrola. To je samoponižavanje. Ako neko želi da ostvari Boga tako što će danima i mesecima gladovati, prigrliće ga smrt, a ne Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

6U duhovnom životu, duša na početku sve toleriše.

 

Telo, vital i um su neposlušni članovi porodice. Oni se rugaju duši i ne slušaju je. Duša izvesno vreme čeka. Ona je na početku svedok. Posmatra ko je dobar a ko loš. Ona sa dobrodošlicom dočekuje dobre i božanske članove porodice koji je slušaju. Duša im govori: “Hajde da trčimo zajedno”. Što se tiče loših članova porodice koji namerno prave probleme, duša se u njihovom slučaju obraća Svevišnjem. Jednog dana Svevišnji će reći: “Sada je došlo vreme da pokažeš božansku svetlost kroz svoj božanski autoritet”. To je Božiji Čas za dušu da razveje hiljadugodišnju tamu u ljudskoj svesti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

6Kada težimo, duša nam govori šta da radimo i mi to radimo. Ali, kada smo žrtve brojnih želja, ne slušamo čak ni dušu kada nam kaže da nešto ne radimo.

 

Duša će konačno ostvariti svoju zasluženu nadmoć. Evo šta se dešava: viši službenik dolazi u kancelariju prvi put da bi zamenio nekog ko je otišao. Obični niži službenici ga prvo ismevaju. Rade sve pogrešno i odbijaju da ga slušaju. Viši službenik posmatra ovu situaciju u kancelariji, ali zna da je on iznad svega. On postepeno primenjuje svoj autoritet. Kada niži činovnici uvide njegovu moć, oni se uplaše i počnu da ga slušaju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Ako ne ulažemo napor da se vitalni emocionalni život transformiše u najčistiji duhovni život, onda će sve naše duhovne aktivnosti biti neka vrsta samoobmane, a u samoobmani nema Bogoostvarenja.

 

Kada se služimo osećanjima da bismo uživali i povlađivali sebi, mi štetimo svom unutrašnjem životu; ali ako možemo da transformišemo svoje vitalne emocije u božansku radost, u božanska osećanja, to je dobro. Ako upotrebimo svoja osećanja za unutrašnju rešenost, za oslobađanje sebe, tada ona postaju najsnažniji deo u nama. Na taj način možemo da ih upotrebimo kao svog unutrašnjeg pomagača.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

4Ljudskim osećanjima mi posedujemo i bivamo posedovani.

 

Vitalno osećanje je najdominantnije, ali u telu, umu i u srcu takođe postoje osećanja. Osećanje u telu obično snižava našu svest. Osećanje u nečistom srcu nas zaslepljuje i vezuje. Kada kažemo: ”On je emotivan čovek”, obično mislimo na nedisciplinovanu i neprosvetljenu vitalnu emociju te osobe. Ljudska osećanja je potrebno preobraziti i prosvetliti. Kao što noć mora da se preobrazi u dan, isto tako i ljudska osećanja treba da budu preobražena u božanska.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Fizičko biće nije zadovoljno i ne može biti zadovoljno onim što ima.

 

Fizičko biće oseća da drugi poseduju istinu, svetlost, lepotu i blaženstvo, dok ih ono ne poseduje. Sama priroda fizičkog je da oseća da je večni prosjak. Ono želi nešto sa nekog drugog mesta, od ljudi ili od Neba. Duša nije takva. Duša neprestano oseća da ima sve od Boga u beskrajnoj meri i da ima potencijal da udomi Beskonačnost. Ona je zadovoljna svojom stvarnošću jer zna šta poseduje i u šta može da izraste. Sama priroda duše je da bude zadovoljna. Ona živi u božanskom zadovoljstvu.

 

 

Neka svaki san naše duše
Pronađe svoje potpuno ispunjenje
Na Zemlji.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Svet ljudi, spoljašnja svest, vapi za uživanjem i svaki put kada postignemo uživanje, vidimo da se u njemu uveliko pojavilo razočarenje.

 

Kada kupimo nešto nepotrebno kao što je kadilak, uskoro se razočaramo jer on nije dovoljno velik; mi želimo nešto udobnije. Udobnost i uživanje idu zajedno. Postoje dve indijske reči: aram, koja znači “udobnost” i haram, koja znači “veoma opasno i razarajuće”. Indijski premijer Nehru je imao običaj da kaže: “Aram je haram”. Udobnost izgleda kao nešto blago, ali je u suštini to ista stvar kao i uživanje, u obliku je strasti i neizbežno je praćena razaranjem. Ako uz pomoć želje trčimo za udobnošću, naravno da nećemo biti zadovoljni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7