101Tragalac treba da preobrazi želje u život težnje. Želje treba da budu prosvetljene.

 

Varate se ako osećate da čim ispunite određenu želju više nećete ulaziti u svet želje, da ćete odmah ući u svet težnje. To nije moguće. Život želje je primamljiv. Nemojte misliti da ćete, kada ispunite dvadeset želja, ući u duhovni život. Tada će doći da vas potraži dvadeset i prva želja. Kada jednom uđete u duhovni život, treba da osećate da svaka želja mora biti ponuđena Gospodu da bi bila preobražena, da bi bila prosvetljena.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Svaki tragalac u sebi ima dve osobe: jedna je ona koja želi, a druga ona koja teži.

 

Pošto smo prihvatili duhovni život, moramo da se upitamo da li nas želje zadovoljavaju i ispunjavaju. U svom unutrašnjem biću osetićemo da nas one ne zadovoljavaju ni ispunjavaju. Pre nego što stvarno poželimo nešto, mi u svom umu predstavimo predmet ili plod želje i mislimo da ćemo, kada dostignemo željeni objekat, biti srećni. Na nesreću, ono što stvarno dobijamo je frustracija. Svaki put kada ispunimo jednu želju, obuzimaju nas nove želje. Čak nam ni ispunjenje same želje ne pruža zadovoljenje. Naprotiv, ona uvećava našu pohlepu, naše nezadovoljstvo onim što vidimo, osećamo i onim u šta izrastamo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Pošto dete živi uvek u srcu, ono oseća da će majka ili otac brinuti o njemu. Sve vreme ono oseća zaštitu, vođstvo, njihovu pomoć. Zato, prirodno, ima sigurnost u svom životu.

 

Pošto je uvek u srcu, dete oseća da nema potrebe koju mu njegovi roditelji neće zadovoljiti. Kada bi živelo u umu, odmah bi pomislilo: ”O, možda moj otac neće biti u stanju da uradi ovo. Možda moj otac neće moći da mi pomogne”. Zatim bi počelo da se plaši, da sumnja i da brine. Ali dete ne živi u umu. Zato, ako hoćete da imate dečiji duh, bez obzira koliko ste stari, morate da osećate da postoji Neko sa beskrajno više mudrosti, ko neprestano misli na vas, ko vas vodi i štiti, a taj Neko je Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Nisu godine to što čini nekoga starim.

 

Neko sa šezdeset ili sedamdeset godina može imati entuzijazam, unutrašnju radost i inspiraciju deteta. A opet, ima i onih od sedamnaest, osamnaest ili devetnaest godina koji nemaju težnju, inspiraciju, ni dinamizam. Ako osoba od devetnaest godina nema kapacitet da primi nešto od sveta ili da mu nešto ponudi, ako ne mari za svet i oseća da joj od njega nije potrebno ništa, ta osoba je stara duhom. Sa druge strane, ako neko sa devedeset i devet godina želi da nauči unutrašnji jezik, jezik božanske ljubavi, mira, mudrosti i svetlosti, on je u duhu dete. U duhovnom životu nas se ne tiču zemaljske godine, već unutrašnja revnost da uradimo nešto i da postanemo nešto, da postanemo Božija deca.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Ako je neko duhovan iznutra, on je kao divno i jednostavno dete.

 

Dečije srce je potpuno jednostavno. Ali kada to dete razvije um i živi u umu, zbrka sveta ulazi u njega. Tada ga strah, sumnja, zabrinutost, ljubomora i mnoge druge nebožanske sile vuku naniže, pa ono ne može da trči brzo. Komplikovanost je u umu a ne u srcu. Treba nam srce deteta da bismo trčali najbrže. Ako stvarno hoćete da postanete kao dete, onda morate da osećate da uvek postoji nešto što treba da naučite i da je Bog tu da vas uči. U duhovnom životu vi učite nešto svakoga dana, svakoga časa, svakog minuta, svake sekunde od našeg božanskog Oca. Ako stalno imate osećaj da nešto učite u unutrašnjem životu, onda nema kraja Božijoj božanstvenosti koju možete primiti i dostići.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

101Ako budemo koristili um, izgledaće nam da ništa nije tako teško i komplikovano kao duhovnost.

 

Ali ako zaista hoćemo da vodimo duhovan život, ništa ne može biti jednostavnije pod uslovom da koristimo svoje srce. Kada srce hoće da se poistoveti sa nekim ili sa nečim, ono se služi osećajem ljubavi i jedinstva. A kada um želi nešto da sagleda, on se trudi da odugovlači i razdvaja. Um nesvesno uživa u komplikovanim i zbunjujućim stvarima dok se srce raduje jednostavnim stvarima.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

101Kada se dete rodi, majka troši mnogo novca kupujući mu najlepše i najskuplje stvari za odevanje. Ona želi da pokaže da je bogatija od komšija.

 

Dete bi bilo podjednako srećno i u jednostavnoj odeći, ali od samog početka ga uče da jednostavne stvari nisu dobre. Prirodno je onda da to dete, kada odraste, neće mariti za jednostavnost. Jednostavna osoba će imati samo ono što joj je potrebno i znaće razliku između onoga što joj je stvarno potrebno i onoga što samo želi. Međutim, mi osećamo da nam očajnički treba sve ono što želimo. Pokušavamo da posedujemo svet. Ali pre nego što u tome uspemo, na naše veliko iznenađenje, vidimo da svet već poseduje nas.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 21