4Treba da znamo da na ovom svetu postoji jedna stvar koja se zove uživanje i druga koja se naziva radost.

 

Na nesreću, neki ljudi strašno greše kada misle da je uživanje neka vrsta radosti. Vidimo da deca ponekad jedu blato, prljavštinu, pesak i slične stvari. Za dete je to najukusnija hrana. Ali kada odraste, ono jede samo pravu hranu. Slično tome, kada neko nije potpuno sazreo u duhovnom životu, on se upušta u nebožanske stvari. Međutim, kada postigne unutrašnji napredak, on uvidi da je ono što je konzumirao bila sama prljavština i nečistota i više mu se ne jedu takve stvari. Kada tragalac počne da doživljava važna, ispunjujuća unutrašnja iskustva, čitavo njegovo biće se preplavi svetlošću i blaženstvom. Tada jasno može da vidi i da oseti razliku između fizičkog zadovoljstva i duhovne radosti, između blata i prave hrane.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Da li postoji još nešto što može da izleči naše slabosti?

 

Postoji lek, protivotrov, i to je naša snaga ljubavi. Snaga naše ljubavi prema kome? Ne snaga ljubavi prema nekom pojedincu, već prema našem Izvoru, koji je Bog. Što jaču ljubav prema Bogu budemo mogli da stvorimo, to će nam lakše biti da pobedimo svoje slabosti.

 

 

 

 

 

Predaj se svom uzvišenijem životu.
Prelepi Božiji Osmeh
Blagosloviće tvoj niži život.
A tvoj uzvišeniji život biće blagosloven
Novom Porukom
Od Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Kada ne možemo da pobedimo svoje slabosti, često je to zato što ih u stvari gajimo.

 

Na spoljašnjem planu, mi želimo da uništimo sve slabosti koje vidimo u sebi, ali iznutra, mi u potaji uživamo u njima. U ovom trenutku posmatramo svoju slabost kao neprijatelja, a u sledećem kao prijatelja. U spoljašnjem životu, naša slabost nas muči; ali u unutrašnjem životu, nesvesno, ne svesno, mi negujemo slabost. Kako izlazimo na kraj sa ovom situacijom? Tako što boravimo u duši i ne dozvoljavamo mračnim silama da ulaze u nas. Kako možemo da boravimo u duši? Uz pomoć čistote i stalne budnosti. Kao garda ili straža moramo da stojimo pred vratima svog srca i da sprečimo nebožanske sile da uđu. Dozvolićemo samo božanskim silama mira, svetlosti, blaženstva i ushićenja da uđu. Tada ćemo videti da život povlađivanja sebi ustupa mesto životu samospoznaje i ispunjenja.

 


Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Vidimo kako ljudi uništavaju život kada se predaju svojim slabostima.

 

Neki ljudi kažu: ”Istina je da pušim, ali mogu lako da prestanem”. Oni nastavljaju na ovaj način mesecima i godinama. Kažu da mogu lako da se oslobode pušenja, ali posle dvadeset godina uvide koliko je to teško. Oni ne prestaju, oni ne mogu da prestanu. Možemo da vidimo šta se događa drugima kada dozvole da ih slabosti kontrolišu. Sama slabost je snaga, negativna snaga. Moramo da koristimo pozitivnu snagu da bismo pobedili svoje slabosti, a ta pozitivna snaga je naša ljubav za Boga. To je jedini način.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

4Mi ponekad osećamo da smo jači od čula, ali su u stvari ona jača od nas.

 

Kao neprosvetljeni pojedinci, razmećemo se, hvalimo i govorimo: ”Ja imam ogromnu snagu”. Ali, kada nas ubode maleni mrav, to nas rastroji i razdraži. Običan komarac uzdrma našu unutrašnju staloženost. Imamo snagu da uništimo stotine i hiljade komaraca, ali nas pobede sićušni komarac ili mrav. Zašto? Upravo zato što živimo u telu. Sve dok ne spoznamo Istinu, čula su beskrajno moćnija. Ona nas prisiljavaju da radimo ono što ona žele. Ali, ako živimo u duši, čula su tada pod našom kontrolom. Ako živimo u duši, ako se naša svest potpuno ujedini sa dušom, koja je izvor svetlosti i blaženstva, tada i komarci i mravi mogu da nas ujedaju; ceo svet, poput otrovne zmije, može da nas ujeda. Mi ćemo ostati neuznemireni; ostaćemo u moru tišine i mira.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Jedna sanskritska izreka glasi: Sannyasa koru karma sadhana. To znači: ”Moramo da upražnjavamo unutrašnji život, duhovnu disciplinu, ovde u telu. Ovde u telu moramo da živimo život duha”.

 

Na nesreću, mi ili pridajemo nezaslužen značaj telu, ili mu uopšte ne pridajemo značaj. Ne smemo da budemo previše vezani za telo. Kada koristimo telo da bismo uživali, za čulna zadovoljstva, samo za žudnju, tada ga zloupotrebljavamo. A opet, ako preziremo telo, fizičku svest, nikada nećemo biti potpuno ispunjeni ovde na zemlji. Ovde na zemlji moramo da spoznamo Istinu, da ispunimo Istinu i da ispoljimo Istinu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

4U poređenju sa neiskrenošću, nečistotom, sumnjom i ostalim slabostima, preprekama i negativnim osobinama, povlađivanje sebi je skoro neizlečiva bolest.

 

Pošto nestane neiskrenost, pošto nestane nečistota i sumnja, videćete da je samopovlađivanje još uvek prisutno. Bilo u mislima bilo u delima, na mentalnom ili fizičkom planu, povlađivanje sebi će nastaviti da postoji u spoljašnjoj svesti. Duhovni tragalac mora jednog dana da pobedi povlađivanje sebi, jer Bog neće nikome dozvoliti da zauvek povlađuje sebi. Da biste se izlečili od povlađivanja sebi, pored božanske Milosti, potrebna vam je ogromna težnja, neprestana težnja. Veoma nam je lako da kažemo da je uz Božiju Milost sve moguće. To smo čuli i to je istina. Ali, ova Milost ne dolazi svima. Ona dolazi samo onima koji stvarno žele da se greju na njenom suncu. Ako smo spremni da trčimo najbrže i da ponudimo šta imamo i ono što jesmo, ako smo u svakom trenutku spremni da ponudimo Bogu sve, za nas ništa ne ostaje neizlečivo. Bog želi savršenstvo od svakog pojedinca na Zemlji. To je samo pitanje vremena, a to vreme je Bog izabrao za nas.

 

Samokontrola znači svetlost mudrosti.
Svetlost mudrosti se napaja blaženstvom
Večno prevazilazećeg Onostranog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9