71Ako hoćemo da naša posvećenost postane snažnija, moći ćemo da je ojačamo u ogromnoj meri ako imamo unutrašnju snagu, sposobnost ili volju da kažemo: “Volim Boga radi Boga. Postojim na zemlji da bih Njega zadovoljio na Njegov sopstveni Način”.

 

Ako je to naša želja, ako je to ono što hoćemo od života, onda će se automatski Božija nepopustljiva Zaštita, bezuslovna Brižnost i bezuslovna Samilost spustiti na nas. Tada će naša posvećenost Bogu ili nekom božanskom cilju sigurno postati mnogo snažnija.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Ako osećate da posedujete sposobnost da nekoga inspirišete ili da nekome pomognete, iako u toj osobi ne vidite Božije Prisustvo, onda samo uvećavate svoj ego dozvoljavajući mu da vam govori kako vi imate više unutrašnjeg blaga od te osobe.

 

Moramo da budemo pažljivi kada koristimo izraz “pomoć”. Samo Unutrašnji Pilot može da nam pomogne, da nas vodi i da nas oblikuje.  Pravo služenje je davanje sa poniznošću. Kada služimo duševno, tada ne može da postoji ponos jer se ne osećamo superiorno; osećamo da služimo Svevišnjeg u drugima. Svako ljudsko biće ima i dobrih i loših osobina. Ako svoje dobre osobine ponudimo dobrim osobinama drugih, te osobine postaju izuzetno snažne. Tada je to kao da dvojica vuku konopac protiv neznanja; u tom slučaju, prirodno je da će božansko pobediti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

71Kada se molite i meditirate, vi osećate da u svakome postoji Bog, da je on živa stvarnost.

 

Istina je da znate da je Bog u svakome i u svemu. Ali, kada se molite i meditirate, to mentalno verovanje postaje stvarnost, živa istina za vas. Tada svesno služite ljude, posebno zbog toga što znate da je Bog u njima.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Kada osećamo božansko ne samo u sebi, već i u drugima, moći ćemo da osetimo naše jedinstvo sa Svevišnjim, Izvorom.

 

Ako osećamo da samo mi posedujemo božanske sile, a svi ostali nebožanske, odmah će nastati sukob. Ali ako osećamo, dok se susrećemo sa drugima, da potičemo od Izvora, onda ćemo se truditi da i u drugima vidimo božansko. Kada osećamo da smo mi sami božanski, to je potpuno tačno. Istovremeno treba da osećamo da su i drugi takođe božanski, podjednako božanski.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Dok se molimo kod kuće, mi vidimo i osećamo Boga; Bog je naš. Posle meditacije, izlazimo iz srca i ulazimo u um. Kada izađemo iz kuće i osvrnemo se na druge ljude, ne trudimo se da u njima vidimo Boga.

 

Tada sebe odvajamo od drugih i vidimo ih kao nebožanska bića. Kada bismo, umesto toga, mogli da ponesemo sa sobom božanstvenost koju smo videli i osetili tokom meditacije kod kuće i kada bismo pokušali da vidimo istu takvu božanstvenost u drugima, ne bi bilo osećaja podeljenosti. A ako u drugima vidimo ono što osećamo u sebi, Božija Prisutnost će uvek biti tu. Nikada nećemo izgubiti osećaj jedinstva sa Bogom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Trebalo bi da osetite da je rad, ako ga radite posvećeno, molitva tela.

 

Kada radite čak i najmanju, najbeznačajniju stvar, kao što je oštrenje olovke, trebalo bi da osetite da je sposobnost da oštrite olovku, da koristite svoje ruke za držanje olovke, došla direktno od Boga. Kada sve svoje spoljašnje delovanje posvetite Bogu, tu sposobnost vraćate direktno Bogu. Kada to primenite na sitne aktivnosti, odmah ćete videti da vam Bog daje beskrajno više moći kada uđete u komplikovanije, značajnije, svrsishodnije aktivnosti. Šta god da radite, nastojte da osetite da vam je ta sposobnost data od Boga; pomislite da radite nešto što vas u krajnjem ishodu vodi ka vašoj realizaciji. Tokom rada, najbolji način da meditirate je da se setite da ponudite sebe, rad i rezultate svog rada Svevišnjem. Ne morate da idete do svog oltara i da meditirate na Boga sa suzama posvećenosti ako tog trenutka imate da uradite nešto veoma važno u spoljašnjem svetu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

71Ako hoćete da vam Svevišnji stalno pomaže i da vas vodi, pomislite na Njega ujutru, čim se probudite.

 

Zatim pomislite na stvari koje obavljate svakodnevno. Svakog dana obavite dvadeset, trideset ili četrdeset stvari. Pre nego što uradite neku stvar, trebalo bi da pomislite na Svevišnjeg. Neposredno pred obrok, pomislite na Svevišnjeg. Pošto ste sa nekim razgovarali i pre nego što počnete da razgovarate sa nekim drugim, meditirajte minut. A kada vidite da nemate vremena, onda pokušajte da meditirate čim budete slobodni. Svaki put kada promenite aktivnost, meditirajte na Svevišnjeg makar minut.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 19