4Jedna sanskritska izreka glasi: Sannyasa koru karma sadhana. To znači: ”Moramo da upražnjavamo unutrašnji život, duhovnu disciplinu, ovde u telu. Ovde u telu moramo da živimo život duha”.

 

Na nesreću, mi ili pridajemo nezaslužen značaj telu, ili mu uopšte ne pridajemo značaj. Ne smemo da budemo previše vezani za telo. Kada koristimo telo da bismo uživali, za čulna zadovoljstva, samo za žudnju, tada ga zloupotrebljavamo. A opet, ako preziremo telo, fizičku svest, nikada nećemo biti potpuno ispunjeni ovde na zemlji. Ovde na zemlji moramo da spoznamo Istinu, da ispunimo Istinu i da ispoljimo Istinu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

4U poređenju sa neiskrenošću, nečistotom, sumnjom i ostalim slabostima, preprekama i negativnim osobinama, povlađivanje sebi je skoro neizlečiva bolest.

 

Pošto nestane neiskrenost, pošto nestane nečistota i sumnja, videćete da je samopovlađivanje još uvek prisutno. Bilo u mislima bilo u delima, na mentalnom ili fizičkom planu, povlađivanje sebi će nastaviti da postoji u spoljašnjoj svesti. Duhovni tragalac mora jednog dana da pobedi povlađivanje sebi, jer Bog neće nikome dozvoliti da zauvek povlađuje sebi. Da biste se izlečili od povlađivanja sebi, pored božanske Milosti, potrebna vam je ogromna težnja, neprestana težnja. Veoma nam je lako da kažemo da je uz Božiju Milost sve moguće. To smo čuli i to je istina. Ali, ova Milost ne dolazi svima. Ona dolazi samo onima koji stvarno žele da se greju na njenom suncu. Ako smo spremni da trčimo najbrže i da ponudimo šta imamo i ono što jesmo, ako smo u svakom trenutku spremni da ponudimo Bogu sve, za nas ništa ne ostaje neizlečivo. Bog želi savršenstvo od svakog pojedinca na Zemlji. To je samo pitanje vremena, a to vreme je Bog izabrao za nas.

 

Samokontrola znači svetlost mudrosti.
Svetlost mudrosti se napaja blaženstvom
Večno prevazilazećeg Onostranog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

4Dinamizam znači smrt vašeg lenjog života, smrt vašeg života neznanja.

 

U trenutku kada dinamizam dođe do izražaja, odmah vidite da umiru lenjosti, neznanje i sve ostalo što vas sprečava da dostignete svoj Cilj, da izrastate u svoj Cilj i da postajete Cilj. Ako osećate da je vaš Cilj daleko, opustićete se i osećati da vam je Večnost na raspolaganju. Onda vaš unutrašnji dinamizam ne dolazi do izražaja. Ali, ako osećate da je ono u šta želite da izrastete odmah iza ugla, da samo treba da upotrebite vašu svesnu pažnju da biste to dohvatili i zatražili, onda ćete biti dinamični. Tada ćete svesno i nesvesno neprekidno udisati dah ili dušu vašeg Cilja, a dinamizam će biti vaš.

 

 

Zima vaše telesne lenjosti
Može odmah da se završi
Samo ako ste spremni da poželite dobrodošlicu
Proleću vašeg duševnog dinamizma.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

4Da biste bili stalno dinamični, treba stalno da budete svesni svog Cilja i da osećate da je on veoma blizu.

 

Cilj nije udaljen milionima milja; on je tu, u vašoj blizini, pred vama, pred vašim nosom. Vi treba samo da ga tražite neprekidno, da ga uhvatite i da ga zahtevate. Treba uvek da imate osećaj da je vaš Cilj pred vama, ali da niste u stanju da ga vidite. Ako stalno osećate da je Cilj nadohvat ruke ali da ne znate gde se on nalazi, vi ćete očajnički vapiti za njim, i naravno, trudićete se da ga dostignete. I dok to radite, vaše će unutrašnje biće biti preplavljeno dinamizmom.

 

 

Nemojte samo da sedite.
Ustanite!
Nemojte samo da stojite.
Počnite da trčite!
Ako ne možete da trčite
Bar počnite da hodate.
Zar ne vidite da vaš Voljeni Svevišnji
Žudno čeka na vas?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Ako meditirate i koncentrišete se, neophodno je da osetite beskrajno prostranstvo mira i da u sebi otelotvorite mir.

 

Mi osećamo da imamo snagu kada je telo aktivno i dinamično. Prava snaga je, međutim, u unutrašnjem miru, a ne u spoljašnjem delovanju. Kada imamo mir u beskrajnoj meri, iz njega automatski proizilazi dinamična energija. Na spoljašnjem planu ispoljavanja mi postajemo dinamična energija, dok smo iznutra potpuni mir.

 

 

 

Ovo je moj dan:
Ja ga volim.
Ovo je moj jutarnji Božiji Čas:
Potreban mi je.
Ovo je moj uzvišeni trenutak:
To sam ja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Postoji jogički način za odmor. U sekundi možete da se odmorite kao za petnaest minuta, pola sata ili čak i više.

 

Kako da se odmarate na taj način? Kada uveče pođete na spavanje, osetite da je vaše celo telo od glave do pete postalo more mira. Postali ste sam mir. Svesno pokušajte da osetite da niste telo, već beskonačno prostranstvo mira. Kada uspete da svesno osetite ovaj mir, videćete da se vaše fizičko telo stopilo sa morem mira i potpuno nestalo u njemu. Ako budete u stanju da uradite ovu vežbu efikasno, trebaće vam veoma malo sna.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Svevišnji noću isprazni našu unutrašnju posudu prijemčivosti kako bismo ujutru mogli da ispunimo sebe Njegovom božanskom Svetlošću.

 

To je duhovni razlog za san i to je razlog zašto bi uvek trebalo da meditiramo rano ujutru, pre nego što započnemo svoje dnevne aktivnosti. Ako, međutim, spavate više nego što je potrebno vašem telu, onda će nesrazmerna količina lenjosti napasti vaše telo. Zbog tog nemilosrdnog napada ćete se osećati još umornije, pa bi trebalo da se postarate da odredite da li je vašem telu zaista potrebno još sna, ili vas samo vaš um navodi da se osećate umorno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 2