Pitanje: Kada se trudim da meditiram, veoma često osećam da iako to hoću, neki delovi mene se opiru i ne dozvoljavaju mi da dobro meditiram.

Šri Činmoj: Deo tebe koji hoće da meditira je tvoja duša, a deo tebe koji hoće da ti smeta je tvoj vital. Jedan od razloga što vital neće da meditira je što oseća da će te izgubiti. Vital uvek želi da te poseduje i da te koristi za sopstvene namere. On ne želi svetlost, sjaj i blaženstvo duše.

Ako hoćete da donesete ispravnu odluku, morate da meditirate veoma duševno najmanje deset minuta. Tokom tog perioda ne smete imati nijednu misao – ni dobru ni lošu. Um mora da bude potpuno prazan. Nakon što ste meditirali otprilike deset minuta, strahovitu snagu volje iz trećeg oka usmerićete na srce. Pokušajte zatim da otkrijete svoju srčanu čakru. Ako osećate da postoji nešto što prekriva srčanu čakru kao poklopac, jednostavno je otkrijte.

Pitanje: Ja nisam siguran da molitva ima nekog smisla. Ako je naš cilj da se predamo - kao što je Hrist rekao: „Neka bude Volja Tvoja“ - zašto bismo od Boga tražili da bilo šta učini?

Šri Činmoj: Zar je zločin tražiti dobre stvari, a ne loše stvari? Možeš da se moliš Bogu: „Učini me najboljim učenikom mog Gurua“. Ja ne mislim da ćeš ti tražiti od Boga da ti da deset automobila! Uvek moramo da dobro odaberemo. Moliti se za dobre stvari uopšte nije loše: „Bože, daj mi mir, daj mi radost, daj mi ljubav“. Potom ćemo reći: „Bože, od Tebe zavisi da li ćeš mi te stvari dati danas ili sutra, za deset dana ili za dvadeset godina“. Bog će biti srećan što od Njega tražimo mir. Potom će doći dan kad ćemo imati mir, ljubav i svetlost u veoma velikoj meri. U tom trenutku, mi ćemo početi da govorimo Bogu: „Daj mi šta god Ti želiš da mi daš. Učini šta god Ti želiš da učiniš sa mojim životom“.

Koncentracija raščišćava put. Bez toga, mnogo, mnogo misli dolazi – nezdravih, neprikladnih misli. One mogu sve da upropaste. Ali, kada je meditacija uspešna, misli mogu da dođu, ali nas one ne ometaju. One su kao let ptica. Nebo je toliko prostrano da mu te ptice ništa ne mogu. One ne mogu da zaparaju nebo. U umu postoji prostrano nebo. Kad meditiramo, ako misli dođu, one ne mogu da naude umu. Ali, tokom koncentracije, ako dođu loše misli a vi se ne koncentrišete intenzivno, onda ne možete da nastavite i da pređete u meditaciju.

Pitanje: Šta je meditacija?
Šri Činmoj: Meditacija je prizivanje određene više sile ili više stvarnosti u niži deo našeg postojanja. I viši i niži delovi su naši, ali su više stvarnosti koje tokom meditacije nastojimo da dovedemo dole svesne svoga jedinstva sa Bogom, dok niže stvarnosti u nama toga nisu svesne.

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 21