18Vi ste Božiji instrumenti. Ako verujete u sopstveni život, u život težnje, i ako imate veru u božansku Milost, onda možete da kažete da ćete videti Istinu, osetiti Istinu i postati Istina.

 

Vera prethodi ostvarenju. Kada konačno spoznate Istinu, videćete da su spoznaja i vera potpuno jedno. Vera vidi ono što će doći; vera postaje potpuno jedno sa onim što ćete ostvariti. Što dalje idete, to ćete jasnije moći da sagledate da vera krči put. Vaša vera u sebe, u vašeg duhovnog Učitelja, u Boga i u vaš život težnje je ono što ubrzava spoznaju. Šta je spoznaja? Spoznaja predstavlja spoznaju da niste konačni, da ste Beskonačni. U konačnom Beskonačnost svira svoju omiljenu melodiju. Kada Beskonačnost svira kroz konačnost i koristi je kao sopstveni instrument, i kada konačnost može da proglasi Beskonačnost svojom sopstvenom u oblasti ostvarenja i u oblasti ispoljavanja, tek tada se Bog Beskonačnost i Bog konačnost potpuno ispunjavaju jedan u drugom.

 

To je bio Božiji Plan,
Na samom početku vremena,
Da podari našoj duševnoj veri
Veličanstvenu pobedu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Svaka osobina u našem životu, svaka sposobnost naše prirode, jedna je vrsta posebnosti i jedinstvenosti.

 

Neko može da bude muzičar, a takođe, i arhitekta, i drvodelja, i kuvar. Koliko sposobnosti može da ima jedna osoba! Ona radi sve, a da li to stvara konflikt u njenom životu? Ne. Kod nje je sve u  skladu, jer zna da su sve te sposobnosti njene i ona ih smatra svojim. Ako posmatrate sposobnosti kao poseban faktor u njenom životu, videćete da svaka sposobnost ima sopstvenu individualnost i karakter. Ali, s obzirom da u jednoj osobi, u njenom životu, mogu savršeno da se steknu sve sposobnosti, muzičku sposobnost neće ugrožavati sposobnost da obrađuje drvo; one će savršeno opstajati zajedno. Slično tome, u jednoj grupi neko je pevač, neko igrač, neko pesnik; ali su svi usklađeni. Grupa je samo produžetak idividualne svesti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Klavir ima mnogo dirki. Svaka dirka ima posebnu notu ili ton. Kada dirke sviraju udruženo, one ne gube njihovu individualnost i posebnost, već nastupaju kao celina i stvaraju nešto stvarno posebno.

 

U jednom orkestru svira veoma mnogo instrumenata i svaki instrument predstavlja i otelotvoruje jednu posebnost i individualnost. Kada sviraju zajedno, stvaraju izuzetno božansku atmosferu; spuštaju Nebo na Zemlju. Slično tome, i mi sebe proširujemo i jačamo kada se udružujemo sa drugima.

 

 

 

Zaista, izbor
Ljudske božanstvenosti je savršen.
Ona traži da vidi
Da svi tragaoci žive zajedno
Kao dobri članovi
Jedne zajednice sveta.

 


Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

18U svom spoljašnjem životu mi smo ispunjeni nesigurnošću, ljubomorom, nečistotom, sumnjom i mnogim drugim negativnim osobinama.

 

Kada govorimo o individualnosti, odmah pomislimo na sve te osobine. Ali postoji i druga vrsta individualnosti, božanska individualnost, koja je direktni izraz Božanskog u nama. U našem unutrašnjem životu, mi smo samo ljubav za Boga i briga za čovečanstvo. Ovaj unutrašnji život, koji je život jedinstva, naš je pravi život. Mi cenimo samo svoj spoljašnji život, koji je pun ograničenja i nesavršenosti; a ni ne ulazimo u svoj unutrašnji život da vidimo ko smo zapravo. Mi smo poput majušnih kapi. Kada majušna kap uđe u okean, ona postaje sastavni deo beskrajnog okeana. Slično tome, iako smo svi ograničena bića, kada s ljubavlju, posvećeno i bezuslovno ponudimo svoje ograničeno postojanje svom Gospodu Svevišnjem, On nas, iz Njegove beskrajne Darežljivosti, načini jednim, nerazdvojno jednim sa Njegovim Beskonačnim Postojanjem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Unutrašnji život težnje, posvećenosti i ostvarenja treba da smatramo potpuno svojim.

 

Ako možemo da smatramo unutrašnji život i unutrašnju stvarnost svojom sopstvenom, u bliskoj ili dalekoj budućnosti postaćemo uzorna ljudska bića. Kako to možemo da uradimo? Jedino razmišljajući o srcu jedinstva i živeći, zaista, život srca jedinstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6