18Što dublje budemo ronili unutra, to ćemo pre uvideti da je prava stvarnost u nama, a ne izvan nas.

 

Stvarnost je konstantni i dinamični proces naše unutrašnje evolucije. Ona je ujedno i širenje naše ljudske svesti i suština naše božanske svesti. Ljudska svest se rukuje sa mogućnostima i sposobnostima. Božanska svest grli veru i predanost.

 

 

 

 

Ludilo ovog sveta
Ne može biti pobeđeno
Tugom ili moćima
Sveta,
Već samo jedinstvom
Srca sveta.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18U svom istinskom Biću, mi smo svi jedno.

 

Ali, u svom spoljašnjem biću, mi smo mnoštvo. U mnoštvu, vidimo da jedan služi drugoga. Mi uvek služimo u trenutku kada svesno ulazimo u nešto što nismo mi sami. U toj vrsti služenja, naša individualnost boravi u drugima a individualnost drugih u nama. U mnoštvu ličnosti, u vidu proširene individualnosti, Svevišnji ispoljava Sebe na bezbroj načina.

 

 

 

 

Kada sam u
Svojoj najvišoj svesti,
Osećam da je svako
Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ljudsko biće je otelotvorenje, ostvarenje i izraz Istine - male Istine, uzvišenije Istine i najuzvišenije Istine.

 

Božansko u svakom trenutku prevazilazi svoje granice u nama. Mi to vidimo, osećamo i shvatamo kada živimo unutrašnjim životom, životom duše. Kako možemo da osetimo da je unutrašnji život realan? Realnost nečega zavisi od toga koliko pažnje mu posvećujemo i koliko ga vrednujemo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Kada se ne molimo i ne meditiramo, mi vidimo jedino fizički svet oko sebe.

 

Osećamo da je on potpuno realan. Ali, kada se molimo i meditiramo, vidimo i osećamo da postoji drugi svet i da je ovaj fizički svet samo njegov odraz. Sa druge strane, moramo da znamo da smo mi sami kreatori ovog drugog sveta, kao što smo kreatori i ovog fizičkog sveta. Fizički svet je kao kuća koju gradimo svojim rukama, svojim spoljašnjim sposobnostima. Slično tome, unutrašnji svet gradimo snagom svoje volje, ne samo pukom snagom misli, već snagom volje. Kada u unutrašnjem svetu stvaramo nešto snagom volje, ako je to što stvaramo čisto, božansko i besmrtno, onda se osećamo sigurno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Da bi igra bila potpuna, ne možemo da ostanemo samo u unutrašnjoj realnosti.

 

Moramo da izađemo u spoljašnju realnost. Inače, postojaće samo stanar, bez kuće u kojoj će živeti. I stanar i kuća su podjednako važni. Ako postoji stanar, tek tada će postojati potreba za kućom. A opet, ako postoji kuća, sigurno će nam biti potreban stanar. Duša je stanar a telo je kuća. Unutrašnji svet je realan jer znamo da će sve ono što je unutra jednog dana izaći na površinu i procvetati. Seme je u zemlji, u Majci Zemlji. Jednog dana će se ono razviti i izrasti u biljku, mlado drvo, i konačno u veliko banjan drvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8