13Redovnost je od vrhunske važnosti u životu molitve ili meditacije.

 

Možda ćete jednog dana meditirati u šest sati, drugog u sedam, trećeg u osam. To nije pravi način. Treba da budete mudri. Treba da osećate da postoji neko ko posmatra. Niko neće stajati beskrajno dugo i čekati da uradite nešto dobro. Ako želite da uradite nešto dobro, učinite to na vreme. Ako su vaše molitve i meditacije neformalne, to ne znači da ste vi loši. Ali na početku našeg duhovnog života nećemo steći intenzitet od onoga što je neformalno. Formalnost će im pružiti čvrst temelj kao oslonac. Formalnost je od najveće važnosti na početku, jer mora da se uveri fizički um. Osvanuće dan kada će fizički um biti sasvim uveren. Tada će tragalac komunicirati direktno sa dušom i postaće sastavni deo svesti uma. Njegov unutrašnji intenzitet biće spontan i neprestan. Ako postoji intenzitet, čovek istovremeno vidi i izvor i cilj. Tada mu neće biti potrebne nikakve formalnosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

13Naprezati se i moliti se intenzivno dve su različite stvari.

 

Možete da se molite intenzivno a da ne naprežete svoje nerve. U molitvi može da postoji ogroman intenzitet, ali intenzitet nije isto što i napor. Da biste tokom molitve i meditacije izbegli napor, pokušajte da svu svoju pažnju usmerite na srce, a ne na um. Pokušajte prvo da vidite izvor srca. Odatle ćete osetiti tok koji će teći naviše ili naniže. Pokušajte da usmerite tok tako da se on kreće naviše od srca. Ovaj tok,  božanska Milost, je kao voda. Svaki put kada se molite ili meditirate, osećajte da kopate unutra. Prirodno blagorodna voda izvire, jer ta voda neprestano izranja iz beskonačnog Izvora-Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

13Reči molitve treba da budu nečujne na spoljašnjem planu.

 

Drugi ih neće čuti, ali vi treba da izgradite rečenicu od nekoliko reči koja će ubediti um koji teži. Srce već teži, ali i um mora da teži. Prvo smislite rečenicu ispisujući je na tabli svoga srca. Zatim pokušajte da je tamo vidite. Kada su reči jednom ispisane, možete se mnogo puta vratiti da ih vidite.

 

 

 

 

Molimo se i molimo
Duši sveta,
Da uvek ponudi
Svoju neuporedivu pomoć
Onima koji teže
Miru u svetu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

13Po pravilu, tragalac koji tek ulazi u duhovni život trebalo bi da počne sa koncentracijom bar prvih nekoliko meseci.

 

Kada se koncentrišete, postajete božanski heroj. Ulazite u arenu života i svetlosti gde ne može biti ni sumnje ni straha. Strah i sumnja se pobeđuju koncentracijom. Koncentracija znači unutrašnju budnost i pripravnost. Lopovi su svuda oko nas i u nama. Strah, sumnja, zabrinutost i uznemirenost su unutrašnji lopovi koji pokušavaju da nam ukradu našu unutrašnju staloženost i mir uma. Kada naučimo da se koncentrišemo, ovim neprijateljskim silama je veoma teško da uđu u nas. Koncentracija je dinamična volja uma koja deluje u nama da bismo prihvatili svetlost i odbacili tamu. Pravi tragalac, pre ili kasnije, stiče snagu koncentracije Božijom Milošću, stalnom vežbom ili pomoću sopstvene težnje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

13Neki ljudi se žale da nemaju vremena da meditiraju zato što mnogo rade. Oni se zavaravaju.

 

Ako zaista radite mnogo, božanski i uzvišeno, Bog će vam dati vremena. A ako radite sa najvećom posvećenošću, u tom posvećenom radu dobijate dobrobiti meditacije. Nije važno koliko sati meditiramo, već koliko duševno meditiramo. Ako čovek zaista intenzivno traga, ako mu je Bog na  prvom mestu u životu, on može lako da uskladi svoj spoljašnji život da bi odvojio vreme za meditaciju. Unutrašnja težnja ima beskrajno veću moć od spoljašnjih prepreka. Ako koristite vašu unutrašnju snagu, okolnosti se moraju povinovati vašoj unutrašnjoj težnji. Spoljašnje prepreke se lako mogu prevazići zato što je unutrašnji život živi izraz beskrajne Moći.

 

Nije dovoljno, nije dovoljno,
Ako duhovne lekcije
Učimo samo
Iz knjiga i od filozofa.
One se moraju sprovesti
U redovnoj praksi,
Moraju se živeti
U njihovom iskonskom obliku.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9