13Kada u potpunosti poklanjamo pažnju materijalnom svetu i zanemarujemo unutrašnji svet, mi izgladnjujemo dušu u nama.

 

Duša treba da se iznese u prvi plan. Ako mislimo da ćemo od materijalnog sveta dobiti beskonačno bogatstvo, to je potpuno pogrešno. Postoji razlika između duhovnog bogatstva i materijalnog bogatstva. Kada koristimo novac na ispravan način, izvesno vreme možemo da uživamo u njemu, ali se on postepeno potroši. Ali, ako pravilno koristimo duhovno bogatstvo, koje je mir, svetlost i blaženstvo, ako to dajemo pravoj osobi, Svevišnji automatski puni našu posudu, to spremište u našem srcu. Ako počnemo sa mrvicom mira i iskoristimo je na božanski način, Svevišnji će nam sigurno pružiti obilje mira. Ako počnete pravilno, na božanski način, da koristite svojstva mira, svetlosti i blaženstva, uveravam vas da će vas Izvor snabdeti sa još više mira, svetlosti, blaženstva i svih ostalih božanskih svojstava, onda kada vas budu uznemirile ili ometale pogrešne sile spoljašnjeg sveta.

 

Nije sudbina
To što neki ljudi postanu bogati
A drugi ostanu siromašni.
Ne, to u potpunosti zavisi od
Njihove žudnje za bogatstvom.
Isto tako, tvoje duhovno bogatstvo
Zavisi od tvoje žudnje
Da postaneš duhovno bogat.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Da bi ispunio svoju božansku sudbinu, čovek mora da bude svestan svoje unutrašnje stvarnosti i jedinstva svoje duše sa Svevišnjim.

 

Jedno obično srce koje ne teži neizbežno pati od nesigurnosti i osećaja odvojenosti. To srce se ne usuđuje da se ujedini sa drugim srcima, jer smatra da će izgubiti sve što već poseduje. Ali, preobraženo duhovno srce oseća: što se više bude poistovećivalo sa drugim srcima, to će pre dobiti obilje mira, svetlosti i blaženstva. Preobraženo srce je uspostavilo neodvojivo i večito jedinstvo sa svima. Ono oseća da će u trenutku kada postane nepregledno steći zadovoljstvo i moći će da čitavu tvorevinu smatra svojom sopstvenom. Umesto da gubi, oseća da će dobiti sve: čitavu tvorevinu plus Tvorca Lično.

 

Zašto toliko žudiš
Da te ostave na miru?
Ako želiš zadovoljstvo
Od svog života,
Postoji samo jedan način
Da ga postigneš,
A to je uspostavljanjem
Neumornog jedinstva
Sa svetom.
Nema drugog načina!

 

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

13Unutrašnje učenje nas poučava kako da volimo ljudski rod i kako da služimo božanstvenosti u čovečanstvu.

 

Kako da steknemo istinsku ljubav prema čovečanstvu? Da bismo voleli čovečanstvo, moramo da pođemo Izvoru. Izvor nije čovečanstvo; Izvor je Božanstvenost. Ako zaista možemo da odemo do Izvora i volimo Božanstvenost, tada vidimo da Božanstvenost nije nešto odvojeno od našeg pravog postojanja. Prvo treba da volimo Boga, koji je Božanstvenost sama. Ako možemo da volimo Boga, osetićemo da naše unutrašnje postojanje ne može da se odvoji od Boga. Naše istinsko božansko postojanje i Bog su jedno. Tada ćemo videti šta je naše spoljašnje postojanje. Naše spoljašnje postojanje, koje je božanska ličnost, jeste čitavo čovečanstvo. Čovečanstvo nije oko vas ili izvan vas, ono je u vama. Ako postanete jedno sa svojim božanskim postojanjem, videćete da je čitavo čovečanstvo u vama. Sve što je u vama je vaše; sve što je izvan vas nije vaše. Vi možete pomoći da se ispuni i prosvetli samo ono što je u vama. Zato treba da osetite da je čovečanstvo u vama. Tada ćete moći da istinski i delotvorno volite i služite čovečanstvo.

 

Da bi rešio sve probleme,
Prvo reši svoje sopstvene probleme.
Da bi voleo sva ljudska bića,
Prvo voli Boga.


Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

13Da bi dotakao srce sveta, daj svoj život Božijoj svevidećoj Volji.

 

Ako osećamo Božije prisustvo u svakom postupku, automatski to postaje mudrost jer je Bog sva mudrost. Pre nego što nešto kažemo, potrebno nam je odobrenje. Naše usmerenje treba da dobijemo iznutra. Bog neće nastaviti da ćuti; On neće biti ravnodušan. Nama se čini da Bog ćuti samo zato što ne idemo dovoljno duboko unutra da bismo čuli Njegov Glas, Njegove Naloge. On nije kao neko ravnodušno ljudsko biće koga stalno i iznova nešto pitamo, a da ne dobijamo nikakav odgovor. Uđite duboko u sebe. Bog će odmah odgovoriti sa da ili ne.

 

 

Dva su koraka
Ka preobražaju sebe:
Ja ne znam,
I
Ja znam, zato što me
Moj Voljeni Svevišnji poučava
Kako da znam, šta da znam
I zašto da znam.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

13Da bi upalio plamen težnje, pokušaj da osetiš da je tvoj život život posvećenosti.

 

Od vas jedino tražim da ne pokušavate da nešto postignete na silu. Bog je od vas tražio da težite, pa zato težite. Onda je Božiji zadatak da vam podari božansku pobedu. Svaki dan donesite odluku: „To je ono što ću postići“. Iako se ne trudite da uvećavate ili hranite svoj ego, ipak treba da osetite: ako možete da postignete svoj cilj, ako možete da stignete na odredište, tek tada ćete postati svesni instrument Svevišnjeg.

 

 

Neka težnja tvog srca
Bude istrajna.
Posvećenost tvog života automatski će biti
Osigurana.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 21