13Trebalo bi da osećate da je telo božanski instrument.

 

Ne radi samo srce za Boga. Fizičko takođe mora da radi. Ako pravite kolač, ako radite u štampariji, ako radite bilo šta na spoljašnjem planu, osetite da inspiracija za to dolazi direktno od Boga, a da vi samo izvršavate. Treba da imate na umu da je ovo telo instrument za ispoljavanje. Jedino ako održavate instrument u dobrom stanju, na njemu može da se svira. Ako negirate telo, kako će onda božanski Igrač, Bog, moći da koristi telo u Njegovoj kosmičkoj Igri?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

13Ovo telo će jednog dana postati svesni instrument.

 

Sada telo ne sluša uvek zapovesti duše. Ponekad fizički um pruža otpor. On u veoma retkim prilikama sluša dušu. Možda nećemo učiniti pravu stvar čak i kada budemo čuli poruku duše. Ali, doći će dan kada će duša biti u mogućnosti da primeni svoje božanske osobine. Kada fizičko telo, vital i um budu želeli da slušaju dušu, kada budu želeli da im duša daje instrukcije i da ih vodi, tada ćemo ovde, u fizičkom, imati božansku svest. Možda će biti potrebno vreme da se fizičko preobrazi, ali ono mora da bude potpuno preobraženo. Bog hoće da se ovde na zemlji odigra Njegovo Apsolutno Ispoljavanje; zbog toga Mu je potrebna spoljašnja građevina, a telo ima tu ulogu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

13Istina je da telo treba da bude savršeni instrument duha. Ali moramo da znamo da telo ne mora da bude savršeno.

 

Najbolji svetski atletičari ne ispoljavaju obavezno i božansku Volju, osim ako nisu svesni instrumenti Svevišnjeg. Fizičko savršenstvo ne ukazuje obavezno i na prijemčivost za svetlost duha. Poruka duše, unutrašnji plač našeg srca za Bogom, za Istinom, za svetlošću, nisu uopšte povezani sa telesnom snagom. Mi postajemo svesni našeg unutrašnjeg, duhovnog života, jedino kroz molitvu i meditaciju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

13Telu je potrebna snaga da bi moglo da primi i ispolji poruku duše.

 

Ako materija nije dovoljno snažna i prijemčiva, kako onda poruka duha može da se ispolji u fizičkom? Pretpostavimo da želimo da meditiramo ujutru. Ako smo fizički slabi, ako nas boli stomak ili imamo glavobolju ili neko drugo oboljenje, kako ćemo onda dobro meditirati? Zbog toga moramo da ukažemo dužno poštovanje telu; ali dužno poštovanje ne znači preterana briga. Ako je naše telo dovoljno snažno i zdravo da izvršava svoje prirodne funkcije i ako je sposobno da sedi mirno dva-tri sata bez ikakvih poteškoća i nelagodnosti, to je više nego dovoljno. Telo treba da bude sposoban instrument, ali to ne znači da moramo da postanemo najjači na svetu. Dovoljno je da imamo onoliko snage koliko je potrebno našem telu da bismo ostali na zemlji i efikasno odigrali svoju Bogom dodeljenu ulogu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

13Mi smo jedno sa Sopstvom, ali toga trenutno nismo svesni.

 

Možemo postati svesni toga jedino kada svesno upražnjavamo duhovnost, a za to nam je neophodna težnja. Kada pođemo putem težnje, naš duh će se automatski prožeti našim fizičkim bićem, a fizičko biće će posvećeno slušati naredbe Sopstva. Tada ćemo videti da će naš unutrašnji i spoljašnji život postati potpuno jedno. Tada jedno dopunjuje i ispunjava drugo. Unutrašnji život postaje otelotvorenje Istine, a spoljašnji ispoljavanje Istine.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

Još članaka...

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11