13Tu gde je vaše davanje, biće i vaše blaženstvo.

 

Postoje dve vrste davanja: zemaljsko davanje i nebesko davanje, materijalno davanje i duhovno davanje. Šta je materijalno davanje, svi znamo veoma dobro: mi dajemo novac ili materijalne stvari drugima. Ali, duhovno davanje je nešto drugo. U duhovnom davanju, mi dajemo mir, blaženstvo, unutrašnju moć i ostale božanske osobine. Nema sumnje da je duhovno davanje važnije od materijalnog davanja. Materijalno davanje ne zahteva previše koncentracije. Ako vam se ne sviđa nešto što imate, na primer neki komad nameštaja, onda možete da ga poklonite. Ali, ako hoćete da nekom podarite mir, onda morate da se dugo, dugo molite i meditirate kako biste ostvarili taj mir u sebi.

 

Kako da steknemo najveću radost?
Ne posedovanjem, već davanjem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Koristi svoje srce i u svim ljudskim bićima videćeš Boga.

 

Bog se ne može odvojiti od našeg postojanja ili od naših nesavršenosti. Zar mislite da Bog nije u svim nesavršenostima koje vidimo u ovom svetu? Bog je svuda, ali se On ispoljava u različitim stepenima. Bog je u kradljivcu baš kao i u poštenom čoveku. On je prisutan i ima određeno iskustvo. Bog je u svemu. On je u najvišem, a On je takođe i u najnižem.

 

 

 

 

Danas
Sam rešio
Da pružim priliku
Nevoljenima.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Šta se podrazumeva pod duhovnim savršenstvom? To je stalna sposobnost da se živi u Bogu i da se On otkriva u svakom pokretu.

 

Jedini način na koji možete da pokažete da Bog postoji nekome ko ne veruje u postojanje Boga jeste sopstvenim unutrašnjim mirom, unutrašnjom svetlošću i unutrašnjom radošću. Možete da pokažete Svevišnjeg na bilo koji od beskonačnih aspekata ili beskonačnih načina na koje se On ispoljava. Pošto je Svevišnji beskonačna radost, mir, svetlost, blaženstvo i moć, možete Ga obelodaniti otelovljujući te osobine. Sam vaš izgled, samo vaše prisustvo, kada stanete pred tu osobu, može da učini da ona oseti postojanje Boga u vama.

 

Videti
Lice ljubavi
Znači osetiti
Srce mira.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Svakog dana kada se duševno molite i meditirate, spremni ste da snažno proširite miris jedinstva svog srca.

 

Najbolji način da nekoga uverite u postojanje Boga je da pokušate da u sopstvenom životu ispoljite Njegovu Božanstvenost. Ako je druga osoba makar malo iskrena ili prijemčiva, videće da imate nešto što njoj nedostaje. Takođe će osetiti da vaše osobine, svetlost i mir, potiču iz nekog drugog izvora. Ona zna da vi vodite duhovni život. Zna da verujete u Boga. Videće i osetiti da ste dobili unutrašnji mir, staloženost, svetlost i radost. Ako je iskrena, to je jedini dokaz koji joj je potreban. Njeno unutrašnje opažanje bolje, više svesti u vama je jedino što će je uveriti. To će je uveriti više nego hiljade reči.

 

 

Svaka duša je Božiji
Direktni predstavnik na zemlji.
Prema tome,
Ima odobrenje da upotrebi
Svoje Bogomdano dostojanstvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Šta je, na kraju krajeva, to što detetu daje njegovu privlačnost i lepotu? Zar to nije sjaj duše? Kako taj uticaj bledi i konačno se izgubi, dete postaje tmuran i oprezan odrasli čovek.

 

Uvek se potrudi da osetiš da si Božije dete. Rano ujutru možeš duševno da ponavljaš: „Ja sam Božije dete, ja sam Božije dete, ja sam Božije dete.“ Odmah ćeš videti da će otići sve ono što je u tebi tamno, nečisto i ružno. Kasnije u toku dana, kada neznanje dođe da te iskušava, osetićeš: „Ja sam Božije dete. Kako mogu to da radim? Ne mogu da ulazim u neznanje“. Ponavljajući: „Ja sam Božije dete“, steći ćeš obilje unutrašnje snage i jaku volju.

 

 

Moj Gospode Svevišnji,
Kako da izbegnem
Da Te nesvesno ne poslušam?
„Dete Moje,
Ako imaš stalnu žudnju
Da Me zadovoljiš na Moj sopstveni način,
Automatski će
Nesvesna neposlušnost
Nestati“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

Još članaka...

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6