101U duhovnom životu, svakako moramo da se odričemo. Nećemo se, međutim, odricati pojedinih osoba; mi ćemo se odricati osobina, osobina koje stoje na putu našem jedinstvu sa Božanskim.

 

Odreći ćemo se sumnje, nesavršenosti, neznanja i smrti. Kada uđemo u duhovni život, dobijamo priliku da se odreknemo, ili još bolje, da preobrazimo ove stvari. Kada govorimo o odricanju ili preobražavanju nečega, odmah mislimo na neznanje. Zaista, upravo je neznanje to što moramo da preobrazimo u duhovnom životu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

Molitva i meditacija su kao dva puta. Molitva je uvek za naše sopstveno dobro, za naš sopstveni život, za naše bliske i drage u našem sopstvenom malom svetu. Ako se dobro molimo, Bog će nam dati dva krila da letimo uvis. Ali, meditacija je za čitav svet. Kad dobro meditiramo, mi osećamo jedinstvo sa našom sopstvenom proširenom stvarnošću. Ako možemo da sledimo put meditacije, mi smo ratnici-junaci. Tad na svojim ogromnim ramenima možemo da nosimo teret čitavog čovečanstva. Kad ispunimo svoj život meditacije, mi ispunjavamo ne samo Boga, već i sebe i čitav svet.

Ako redovno vežbamo koncentraciju i meditaciju, sigurno ćemo uspeti. Ako smo zaista iskreni, dostići ćemo cilj. Ali, teškoća je u tome što smo možda iskreni jedan dan ili nedelju dana, a onda osećamo da meditacija nije za nas. Hoćemo da ostvarimo Boga preko noći. Mi mislimo: “Hajde da se molim nedelju dana, mesec dana, godinu dana”. Posle godinu dana, ako ne ostvarimo Boga, mi odustajemo. Osećamo da duhovni život nije za nas.

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 14