1I Raj i pakao počinju u umu. Onog trenutka kad pomislimo nešto dobro, onog trenutka kad se molimo i meditiramo i pokušamo da ponudimo unutrašnju svetlost koju smo stekli našom meditacijom i molitvom, mi počinjemo da živimo u Raju. Onog trenutka kad pomislimo nešto loše o nekome, kad nekog kritikujemo i gajimo loše misli o njemu, mi ulazimo u pakao. Raj stvaramo mi; pakao stvaramo mi. Našim božanskim mislima mi stvaramo Raj. Našim lošim, negativnim, nebožanskim mislima mi u sebi stvaramo pakao. I Raj i pakao su stanja svesti duboko u nama. Kad zaronimo duboko unutra, mi vidimo da je čitav univerzum u nama. Unutar fizičkog tela je suptilno telo, a unutar suptilnog tela, u srcu, mi otkrivamo postojanje duše. Potom, ako tu zaronimo duboko unutra, mi vidimo čitav univerzum.

 

Šri Činmoj

 

 5Božanska ljubav je najbrži put da ostvarimo Najviše. Um je odigrao svoju ulogu. Sada svet vapi za blagom srca, a to je ljubav. Ako sledimo put srca, videćemo da duboko u srcu prebiva duša. Istina, svetlost duše prožima celo telo, ali postoji posebno mesto gde duša prebiva najveći deo vremena, a to je srce. Duhovno srce je smešteno u sredini grudi. Ako želimo da steknemo slobodan pristup duši, treba da usmerimo svoju pažnju, svoju koncentraciju, na srce. Ono je centar čiste ijubavi i jedinstva.

 

Šri Činmoj


 

26(1)Kad vidite da su mane i loše osobine neke osobe očigledne, pokušajte da osetite da je one ne predstavljaju u potpunosti. Njeno pravo ja beskrajno je bolje od onoga što vidite sada. Pokušajte da vidite božanstvenost u drugima uprkos njihovim ograničenjima. Time što vidimo ograničenja neke osobe, mi joj ne pomažemo ni na koji način. Time jedino odlažemo svoj sopstveni napredak. Ako nekom nalazimo mane, njegove nebožanske osobine neće se umanjiti. Naprotiv, njegove nebožanske osobine će izbiti na površinu da ga odbrane, a naš ponos, arogancija i osećanje nadmoćnosti će takođe izbiti na površinu. Ali, time što vidimo ono božansko u nekoj osobi, mi ubrzavamo sopstveni napredak i pomažemo toj osobi da zasnuje svoj sopstveni život stvarnosti na božanskim osnovama. Treba da vidimo druge srcem koje voli, a ne okom kritičara.

 

Šri Činmoj

 

28Možemo steći mir u našem spoljnom životu pod uslovom da prvo uradimo ono najvažnije. Ako rano ujutru, pre nego što uđemo u buku i vrevu života, meditiramo deset ili petnaest minuta, mir će ući u nas. Ako iznesemo na videlo naše božanske kvalitete težnje, posvećenosti, ljubavi i predanosti Božijoj Volji, oni će nam sigurno doneti mir sa viših planova. Ovi kvaliteti su poput božanskih prijatelja, večnih prijatelja u nama; oni su više nego željni da služe. Ako ih prizovemo rano ujutru pre nego što napustimo kuću, izaći ćemo s mirom. Ali ako ne osećamo svesnu potrebu za mirom i ne prizovemo ga, zašto bi mir došao k nama? Sve dok ne prizovemo mir, on će ostati u svom sopstvenom svetu.

 

Šri Činmoj, iz knjige "Dragulji sreće"


 

 

76

Ako želite da budete prijemčivi, kad sednete da meditirate, svesno pokušajte da unesete svetlost u svoje biće. Pošto ste u sebe uneli svetlost, usmerite je na pravo mesto, u duhovno srce. Onda pokušajte da rastete u tu svetlost. Ako osećate da imate malo prijemčivosti, onda plačite za većom. Ne budite zadovoljni prijemčivošću koju imate. Ako je ona danas bara, načinite od nje jezerce, potom jezero i na kraju prostrani okean. Prijemčivost se može proširiti, postepeno i do u beskraj. Ali, bez prijemčivosti nećete biti u stanju da postignete ništa u svom duhovnom životu, čak ni uz bezbroj sati meditacije.

Jedan od načina da uvećate svoju prijemčivost je da budete kao dete. Ako majka kaže detetu: “To je dobro”, dete ne namerava da misli da je to loše. Bez obzira koliko ste napredni u duhovnom životu, najbrže možete da napredujete ako imate dečji stav, iskreni i autentični dečji osećaj.

 

Šri Činmojbesplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 28