3Postoji samo jedna stvar koja nam je u ovom svetu potrebna, a to je mir. Sve drugo je besmisleno i beskorisno. Možemo da steknemo ime, slavu, bogatstvo i sve drugo, ali ako ne nađemo mir duboko u som srcu, nećemo biti zadovoljni. Jedino nam mir može doneti istinsko zadovoljenje. Ništa nam u spoljašnjem svetu ne može dati obilato zadovoljenje osim mira. A da bismo stekli taj mir, moramo da zaronimo duboko u sebe i da se molimo i meditiramo.

 

Šri Činmoj

 

 4Kad vidite da su mane i loše osobine neke osobe očigledne, pokušajte da osetite da je one ne predstavljaju u potpunosti. Njeno pravo ja beskrajno je bolje od onoga što vidite sada. Pokušajte da vidite božanstvenost u drugima uprkos njihovim ograničenjima. Time što vidimo ograničenja neke osobe, mi joj ne pomažemo ni na koji način. Time jedino odlažemo svoj sopstveni napredak. Ako nekom nalazimo mane, njegove nebožanske osobine neće se umanjiti. Naprotiv, njegove nebožanske osobine će izbiti na površinu da ga odbrane, a naš ponos, arogancija i osećanje nadmoćnosti će takođe izbiti na površinu. Ali, time što vidimo ono božansko u nekoj osobi, mi ubrzavamo sopstveni napredak i pomažemo toj osobi da zasnuje svoj sopstveni život stvarnosti na božanskim osnovama. Treba da vidimo druge srcem koje voli, a ne okom kritičara.

 

Šri Činmoj


 

5Da bismo bolje mogli da ispunimo svoje obaveze na zemlji, najpre moramo ispuniti svoje nebeske obaveze. Nebeske obaveze nikada neće tražiti od vas da zanemarite zemaljske obaveze. Samo treba da stvari obavljate nekim redom. Vaša nebeska obaveza je da ostanete u Svetlosti. Tek kad ste preplavljeni Svetlošću, možete ući u tamu i tamo obaviti šta je potrebno. Zemaljske obaveze su prepune tame. Nebeske obaveze su molitva, koncentracija, meditacija, kontemplacija. Ako najpre ispunite svoje nebeske obaveze, onda, u krajnjem ishodu, vi otelovljujete Svetlost. Onda sa tom Svetlošću možete ući u zemaljske obaveze. Dakle, sve ide svojim redom. Svojim nebeskim obavezama, molitvom, meditacijom, koncentracijom, vi prizivate Svetlost i kad se ispunite Svetlošću, onda se prihvatate zemaljskih obaveza. U suprotnom nikada nećete steći dovoljno sposobnosti da dovršite svoje zemaljske obaveze.

Šri Činmoj

 

6Božansko postoji u ljudskom. Ne moramo da živimo u himalajskim pećinama da bismo dokazali svoju božanstvenost. Tu božanstvenost možemo da ispoljimo u svom običnom, svakodnevnom životu. Nažalost, skloni smo verovanju da je duhovnost nešto nenormalno jer u ovom svetu neukosti vidimo tako malo duhovnih ljudi. Međutim, prava duhovnost znači prihvatanje života. Prvo treba da prihvatimo život takav kakav jeste, a potom da svojom težnjom i spoznajom pokušamo da obogotvorimo i preobrazimo lice sveta.

 

Šri Činmoj


 

 

7Istina je da je veoma teško videti svetlu stranu stvari ako su patnja i bol oko nas i u nama. Ali, što u meditaciji idemo dublje, to nam je lakše da ostanemo u svetlosti. Kada smo u svetlosti, patnja, neuspeh i depresija nas ne uznemiravaju. Ako se i pojave, trebalo bi da ih posmatramo kao iskustva, a ne kao neprijatelje. Većina nas oseća neku vrstu suptilnog zadovoljstva u patnji i bolu. Ponekad čak i nesvesno prizivamo patnju, a zatim, kada se ona ispolji, mi plačemo: “Zbog čega moram toliko da patim?” Ali, mi zapravo na suptilan način uživamo u svojim patnjama. Frustracija i depresija nam nikada, nikada ne mogu pomoći. Moramo da se trudimo da boravimo u svetlosti, a ne u tami. Ako boravimo u svetlosti, ne može da bude osećanja neuspeha i frustracije.

 

Šri Činmoj