Pitanje: Da li biste molim Vas mogli da kažete nešto o vezanosti i nevezanosti?
Šri Činmoj: Ljudska ljubav je vezanost; božanska ljubav je nevezanost. Zašto je ljudska ljubav vezanost? Zato što ljudska ljubav neprestano zahteva. Ljudska ljubav hoće da poseduje i bude posedovana; inače nije zadovoljna. Ali, čak i ako posedujemo ili kada smo posedovani, to nas ne zadovoljava, zato što vidimo ograničenja u drugoj osobi i ograničenja u našem sopstvenom biću. Kad vidimo ograničenja u sebi ili u drugima nismo zadovoljni, zato što duša u nama nikad ne može biti zadovoljna nesavršenošću. Ona hoće stalno prosvetljenje i savršenstvo.

Pitanje: Kako da prevaziđemo bes?

Šri Činmoj: Treba da znamo šta dobijamo od besa: frustraciju, depresiju i uništenje. Mi smo došli na svet da ga preobrazimo. Ako vidimo nešto pogrešno, treba da to preobrazimo. Ali ne možemo da gradimo rušeći. Postepeni preobražaj je pravi način.

Pitanje: Kako da otvorimo svoje srce kad osećamo da je zatvoreno?
Šri Činmoj: Ima dva jednostavna načina. Jedan način je da u sebi plačete krajnje intenzivno, kao dete koje plače za lutkom. U vašem srcu je vaša prava Stvarnost, vaš Voljeni Svevišnji. Ako možete da plačete za svojim Voljenim Svevišnjim kao što dete plače za lutkom, onda ćete sigurno otvoriti vrata svog srca. To je jedan način.

Pitanje: Kako se mogu savršenije preobraziti potrebe tela?
Šri Činmoj: Molim te, potrudi se da osetiš šta ti je tzv. grubo telo, fizičko telo, dalo. Smesta ćeš odgovoriti da je to frustracija, depresija i uništenje. Za depresijom uvek sledi uništenje. Telo ti daje ove stvari jer ti ono može dati samo ono što ima. Uđeš u mračnu sobu i pitaš se zašto je tu samo tama. Naravno da ćeš naići na tamu jer si ušao u mračnu sobu. Slično tome, kada tvoja svest uđe u telo, kada postane jedno sa svešću tela, ti postaješ jedno sa grubim fizičkim potrebama tela.

Pitanje: U svom predavanju si rekao da ako vidimo problem i suočimo se sa problemom, mi imamo veću snagu od problema. Da li time hoćeš da kažeš da problem nije problem ako znamo kako da gledamo na njega?

Šri Činmoj: Ako znamo kako da gledamo na problem, pola njegove snage nestaje. Ali, mi obično nastojimo da izbegnemo problem; pokušavamo da pobegnemo od njega. Nije zločin imati problem, pa zašto bismo se onda plašili da se suočimo sa njim? Naš problem je u tome što, kad se u našem životu desi nešto nezgodno, mi smesta osećamo da je to naša greška, da smo učinili nešto pogrešno.

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 48