Duša je u srcu

Mnoga ljudska bića ne znaju da duša postoji. Ja koristim izraz „duša“, mada drugi možda ne koriste tu reč. Ali, recimo da oni znaju da u njihovom životu ima nešto što može da bude dublje, beskrajno lepše i beskrajno moćnije. O tome nečemu oni treba da misle. Srce svi znaju. Smesta pomislimo na mišić ili samo osetimo kako nam srce kuca. Ali, u srcu ima nešto. Hajde da to nazovemo dušom; ili možemo da kažemo da je to Bog. Bog je svuda. On je sveprisutan, svemogući i sveznajući. Ali, ako meditiramo na srce ili se koncentrišemo na srce, duša ili Bog će nam reći šta je ispravno a šta je pogrešno, šta je čisto a šta je nečisto.

izvor: Šri Činmoj, “Vi pripadate Bogu”