Dva načina da preobrazimo svoju prirodu

Pitanje: Kako ljudska priroda može biti preobražena?
Šri Činmoj: Postoji mnogo načina da se preobrazi ljudska priroda. Ali voleo bih da pomenem dva osnovna načina. Jedan način je da se odozgo u naš sistem unese božanska, sveprosvetljujuća Svetlost Svevišnjeg, što će povećati posudu naše prijemčivosti. To je najvažniji način. Pre nego što se ljudska priroda preobrazi, ona je puna tame. Tama se može preobraziti samo tako što se u nju unese svetlost, nikako drugačije. Moramo odozgo svesno i neprestano donositi svetlost i povećavati našu prijemčivost. Što više povećamo svoju prijemčivost, to više svetlosti možemo zadržati u sebi.
Drugi način je da vidite božansku svetlost u svakom ljudskom biću i da ne vidite ništa drugo. Baš zato što vidimo nešto nebožansko u sebi i drugima postalo nam je nemoguće da preobrazimo svoju vlastitu prirodu ili ljudsku prirodu uopšte. Ali, ako bez obzira na to šta drugi rade, šta govore ili šta jesu svesno i neprestano u njima budemo videli samo božansku svetlost, svetlost koju sami donosimo odozgo, onda će se ljudska priroda automatski preobraziti. Ako vidimo svetlost u svakom pojedincu i u svojoj vlastitoj prirodi, onda ne samo da je moguće, već je i neizbežno da ljudska priroda i zemaljska priroda budu preobražene. Dok odozgo donosimo svetlost i povećavamo svoju prijemčivost i dok vidimo svetlost u drugima, mi preobražavamo ljudsku prirodu i svoju prirodu.

 

Izvor: Šri Činmoj, „Nebeski život zaljubljenika u Boga na zemlji“, deo 1