Ljudska individualnost ne traje

Biti kao dete ne znači biti detinjast. Možemo biti jednostavni, iskreni i spontani u svojim odnosima sa komplikovanim svetom a da ne budemo glupi ili blesavi. Možemo imati izričitu veru u Božju zaštitu i vođstvo i dok živimo i radimo u običnom svetu. Da to postignemo, treba da osećamo: kakav god posao radili, Bog je Taj koji nam je dao taj posao iz Svog beskonačnog Saosećanja i on je Taj koji će nam omogućiti da nađemo novi posao ako izgubimo onaj na kojem smo sada. Ova vrsta detinje vere nije glupost. Daleko od toga. To je spontano poverenje deteta prema svom ocu ili majci. Ta vrsta osećaja nikad neće biti prepreka u našem životu u spoljašnjem svetu.
Ako čovek nema stav deteta, on napreduje sporije. Dete je to koje se stalno oblikuje. Dete je kao komad božanske gline. Lako može biti oblikovano u nešto božanski lepo. Ali ako neko sledi duhovni život i u isto vreme pokušava da očuva svoju nezavisnost, neće mnogo napredovati. Postoji samo Jedan koji je zaista nezavisan, a to je Bog. Što više zavisimo od tog Jednog, to je brži naš napredak. Ne postoji ljudska individualnost, postoji samo božanska individualnost. Ono što zovemo ljudskom individualnošću ne traje. Bez obzira koliko se trudimo da je održimo, moramo jednom odustati ako iskreno želimo da postanemo bliski Bogu, jedno sa Bogom. Ako pokušavamo da proširimo svoju ljudsku individualnost, vrlo brzo puknemo kao balon. Ali božanska Individualnost je već beskonačno prostrana. Ona može obgrliti sve ljudske individualnosti. Kad predamo svoju ljudsku individualnost, to ne znači da postajemo robovi. Mi samo dozvoljavamo sebi da budemo oblikovani na način kako to Najviše želi. Individualnost Učitelja ne ulazi u učenika. Učitelj se davno odrekao svoje individualnosti u korist Najvišeg Svevišnjeg. I sad on izvršava Volju Svevišnjeg kad vodi i oblikuje svoje učenike.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Talasi-Plamenovi" deo I

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7