Neophodno je upoznati sebe da bismo se promenili

Pitanje: Nedavno, dok je naš tim planinario, imali smo popriličan broj sukoba ličnosti među članovima.
Šri Činmoj: Individualnost i ličnost će na kraju nestati u našoj univerzalnosti, ali mi najpre moramo da upoznamo našu individualnost. Ako ne znamo da u sebi imamo nešto nebožansko, zašto bismo onda postajali božanski? Da smo već savršeni, šta bi nam koristilo da provodimo sate i sate plačući za ostvarenjem Boga?
Mi plačemo za ostvarenjem Boga upravo zato što nismo ostvarili Boga. Mi plačemo za savršenstvom baš zato što smo nesavršeni. Baš zato što imate ego, ličnost, vi nastojite da je prosvetlite. Što pre naše mane izbiju na površinu, to bolje! Inače bi te mane ležale usnule u našoj svesti i možda bi nam trebalo nekoliko vekova dok ih ne prosvetlimo.
Zato, kad god primetite nebožanske sile u sebi, ne budite razočarani. Naprotiv, budite zahvalni Svevišnjem što one isplivavaju. To je veoma bolno, ali one izlaze. Kad jednom izađu, mi smo potpuno slobodni. Ako te sile naiđu – ličnost, ego, ljubomora i tako dalje – nemojte se plašiti, nemojte biti razočarani. Osetite da je to još jedna prilika.
Imao sam prijatelja koji je govorio da je svaka prepreka, svaka teškoća u životu prilika za nas, ako je uzmemo kao takvu. U suprotnom, ako nebožanske sile ostanu u nama, one su tajni neprijatelji. Sam Bog zna kada će nas ugušiti. Ako vidimo problem pred sobom, mi se možemo promeniti; ali, ako je on duboko unutra, mi ga ne vidimo. I onda, u trenutku nesvesnosti, te sile mogu da nas unište.
Zato ih pustite da isplivaju. Ne brinite što se ti problemi javljaju. Hajde da se borimo do kraja. Naš Unutrašnji Pilot će nas sigurno prosvetliti. Samo osetite da ste vi potekli od istog Izvora, da ste vi potpuno od Svevišnjeg i za Svevišnjeg. Osetite da su svi članovi vašeg tima kao note muzičke lestvice. Svaka je značajna; svaka predstavlja pravo blago. Kad pevate, morate da koristite sve note. Jedino tada ćete imati lepu pesmu. Sve note su neophodne. Zato i u ovom slučaju mislite o sebi ne kao o pojedincima, već kao o jednoj noti. Svaka nota je izuzetno važna.
Ponekad mi moramo da postignemo nešto individualno, a u drugim slučajevima kolektivno. Kad postignemo nešto individualno, to ne znači da možemo da sa visine gledamo na druge. Ne treba da mislimo: „Ja mogu da to uradim. Drugi to ne mogu“. Ne. Mi treba da mislimo: „Ja, kao pojedinac, dobio sam priliku da pokažem moju sposobnost. Ali, ja znam da to Svevišnji u meni, i niko drugi, pokazuje Svoju Sposobnost“.
A ako je neko drugi imao priliku da učini nešto izuzetno, pokušajte da osetite da su Svevišnji u vama i Svevišnji u njemu ista Osoba. Na taj način, individualnost mora da se preda sposobnosti. Ako neki pojedinac učini nešto, molim vas da osetite da je on produžetak vašeg sopstvenog postojanja. On je nerazdvojni deo vaše svesti. Možete da odete i dalje i da osetite da ste vi ti koji ste to učinili. Mi imamo dve ruke. Možemo da koristimo jednu ruku, a drugu pustimo da se odmara, ili obe ruke mogu da učestvuju u igri. Na taj način uspostavljamo jedinstvo.
Svakom članu ove grupe nudim moj božanski ponos. Fizička braća pojavljuju se i nestaju, ali duhovna braća večno ostaju zajedno. Za razliku od ljudskih prijatelja i ljudske braće, duhovna braća su prijatelji za Večnost.
 

Izvor: "Šri Činmoj odgovara", deo 35


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8